Organizarea concursurilor școlare pe platforma Moodle

0
19

Platforma Moodle este o platformă de e-learning foarte cunoscută şi utilizată pe scară largă, mai ales în mediul universitar. Această platformă se poate utiliza cu succes şi la organizarea şi desfăşurarea unor concursuri şcolare în învăţământul preuniversitar.

Platforma beneficiază de activităţi şi resurse numeroase prin care se pot defini diferite activităţi utile în procesul didactic, în special în activitatea de evaluare şi care pot contribui cu succes la implementarea unor probe pentru concursuri şcolare.

 

 1. Generalităţi.

Concursurile şcolare se pot organiza pe platforma Moodle în 2 forme: concursuri offline şi concursuri online. Concursurile offline sunt concursuri în care elevii participă, fie cu diferite materiale create de ei şi care sunt postate în secţiunile concursului, fie la probe de cunoştinţe, sau jocuri, desfăşurate asincron, pentru care nu toţi elevii participanţi trebuie să fie la un moment dat prezenţi simultan pe platformă, pentru a susţine proba/probele de concurs.

Concursurile online sunt concursuri care se desfăşoară sincron cu toţi participanţii, într-un interval de timp fixat dinainte şi în care elevii participanţi sunt prezenţi simultan. Probele concursurilor online se pot desfăşura pe anumite teme, la diferite discipline, sub formă de probe/teste susţinute de elevi sau ca diverse jocuri bazate pe noţiuni sau termeni specifici disciplinelor şcolare.

În ambele cazuri, pregătirea concursurilor se face prin parcurgerea unor resurse, puse la dispoziţia elevilor participanţi anterior desfăşurării concursului, resurse în special de tipul celor utilizate pe o platformă Moodle: fişiere de diferite formate (pdf, doc etc.), link-uri, cărţi în format electronic etc.

Organizatorii concursurilor pot fi profesori, dar şi elevi, aceştia împreună colaborând la elaborarea probelor concursurilor, precum şi la stabilirea tematicii, bibliografiei şi a altor informaţii aferente concursurilor.

 

 1. Probele concursurilor

Probele concursurilor offline pot fi:

–          concurs de prezentări realizate de elevi în formate diverse – Power Point, Prezi, prezentări Google etc., cu o tematică diversă stabilită de organizatori;

–          concurs de fotografii realizate de elevi pe diferite teme;

–          concurs de filme realizate de elevi cu diverse subiecte, utilizând diferite programe;

–          concurs de creaţii literare;

–          concursuri sub forma unor jocuri de cuvinte;

–          probe de cunoştinţe, desfăşurate pe baza unor întrebări dintr-o tematică specifică, cu un interval de timp precizat, de regulă mai multe zile, cu o durată a probei fixată, probe pe care elevii le pot susţine fără ca toţi participanţii înscrişi la concurs să fie prezenţi simultan, dar care au aceleaşi codiţii de desfăşurare.

Probele concursurilor online sunt concepute în general ca probe cu întrebări din anumite domenii sau pentru anumite discipline şcolare, pe teme dinainte stabilite şi care se susţin într-un interval de timp, în care toţi participanţii sunt simultan prezenţi. De asemenea, se pot include în concursuri online şi probe precum jocuri specifice cu termeni, noţiuni, definiţii pentru diverse discipline şcolare.

Concursurile online pot fi foarte bine adaptate chiar şi pentru simularea unor examene naţionale, pentru care probele să fie concepute exact după modelul de subiect propus de minister şi pentru care durata şi baremul de notare să fie conforme metodologiei examenelor respective.

În funcţie de tipul de concurs propus a se desfăşura, tipurile de activităţi specifice platformei Moodle care se pot implementa în definirea probelor concursurilor sunt:

 • Concursuri offline:

–          Baza de date

–          Data Form

–          Glosar

–          Games: Millionaire – Vrei să fii milionar, Hangman – Spânzurătoarea, Crossword – Rebus, Cryptex – Găseşte termenul, Sudoku – pentru inserarea cifrelor se răspunde la întrebări etc.

–          Chestionar

 • Concursuri online:

–          Test

–          Glosar

–          Games

–          Chat pe bază de întrebări şi răspunsuri

După cum se observă, Glosarul apare la ambele tipuri de concursuri, deoarece definirea acestuia este obligatorie pentru utilizarea sa la jocurile din concurs. Glosarul (dicţionar) de termeni, care conţine termeni specifici disciplinei şcolare de concurs, poate fi elaborat fie numai profesorii, fie la elaborarea sa îşi pot aduce contribuţia şi elevii. Cu ajutorul glosarului se pot crea cu un plugin specific, întrebări cu răspunsuri la alegere sau cu răspuns scurt, foarte utile şi  care se pot utiliza în probele de concurs de tip test.

Evident există şi alte posibilităţi de a insera probe în concursuri, dar cele enumerate sunt uzuale şi destul de uşor de implementat.

În funcţie de setările care se fac la aceste module de activitate, rezultatele se pot obţine sub forma unor punctaje sau note, fie imediat după încheierea susţinerii probei de către elevi, fie ulterior, dar într-un timp scurt, în cazul în care anumite probe necesită o jurizare, adică acordarea manuală a unor punctaje sau note.

Cu ajutorul rapoartelor de note, care se pot descărca de pe platformă, clasamentele pentru concursuri se realizează foarte uşor, ceea ce permite afişarea rezultatelor într-un timp scurt de la încheierea probelor, eliminându-se astfel stresul determinat de aşteptarea unor rezultate.

 

 1. Cum şi când se pot organiza aceste concursuri?

Evident că pentru a putea organiza aceste concursuri este necesară găzduirea pe o platformă de tip Moodle. O dată avută la îndemână această platformă şi pluginurile de activitate amintite instalate, concursurile se pot organiza avându-se în vedere următoarele etape:

 • Implementarea concursului pe platformă începând cu stabilirea unui regulament de organizare/desfăşurare şi care să prevadă şi un calendar/orar de desfăşurare.
 • Realizarea probelor concursului prin implementarea modulelor de activitate care se potrivesc cel mai bine tipului de concurs, de exemplu:

–          Concurs de cunoştinţe: se pot utiliza test, chestionar, games pe baza unor glosare închise accesului pe perioada concursului;

–          Concurs de răspunsuri rapide: chat, games;

–          Concurs de prezentări, filme, fotografii: bază de date, data form;

–          Simulare de examene: test;

–          Concurs de materiale realizate de elevi: bază de date, data form.

 • Stabilirea sistemului de notare sau a modului de acordarea punctajelor, precum şi setarea timpului pentru desfăşurarea concursului;
 • Desfăşurarea propriu-zisă în funcţie de tipul de concurs:

–          online: într-o anumită zi sau în anumite zile, într-un interval de timp bine delimitat;

–          offline: stabilit un calendar de desfăşurare.

 • Acordarea punctajelor participanţilor, care se face în funcţie de modulul de activitate ales, imediat după desfăşurarea probei/probelor sau ulterior dacă este necesară o jurizare, cu acordarea unor punctaje după vizualizarea unor materiale.
 • Stabilirea clasamentului şi anunţarea rezultatelor.

Având la îndemână o platformă Moodle, concursurile se pot organiza ori de câte ori permite timpul, sau atunci când sunt necesare în implementarea şi desfăşurarea unor proiecte.

 

 1. Avantajele şi dezavantajele concursurilor desfăşurate pe platforma Moodle

Evident că în organizarea şi desfăşurarea unor concursuri de acest tip, cu care încă nu toţi elevii sunt familiarizaţi, dar nici profesorii, există nişte avantaje, respectiv dezavantaje care trebuie evidenţiate.

Avantaje:

–          Modul atractiv de desfăşurare, pe platformă de e-learning care atrage foarte  mult elevii la aceste concursuri;

–          Rapiditate în desfăşurare şi în obţinerea rezultatelor/clasamentelor;

–          Aceleaşi probe pot fi utilizate şi cu ocazia desfăşurării aceloraşi concursuri, dar cu alţi participanţi şi într-o altă perioadă;

–          Lipsa subiectivităţii în evaluarea participanților şi în acordarea premiilor, creşte încrederea în concurs;

–          Diversitatea formelor în care se pot defini probele şi în care se pot organiza concursurile, atât pentru discipline şcolare, cât şi pentru timpul liber, în activităţi extraşcolare.

Dezavantaje:

–          Timpul care se alocă în definirea pe platformă a probelor este oarecum îndelungat;

–          Elevii şi profesorii nu sunt cu toţii familiarizaţi cu modul de lucru pe o platformă de e-learning Moodle şi de aceea în aceste cazuri, concursurile trebuie precedate de o sesiune de pretestare, în care participanții să se familiarizeze cu modalitatea de lucru şi modul de desfăşurare a probelor concursului;

–          Problema legată de faptul că participarea la aceste concursuri nu este recunoscută în afara calendarelor oficiale stabilite de minister şi deci cei implicaţi nu beneficiază de „puncte” recunoscute în dosarele personale sau fişele de evaluare.

–          Situaţia în care cei care doresc să organizeze un astfel de concurs, nu beneficiază de o platformă de tip Moodle.

 

 1. Exemple de concursuri desfăşurate pe platforma Moodle
 • În proiectul „Istoria la Castel”, desfăşurat în 2 ediţii în 2014, au fost organizate concursuri online de cunoştinţe de istorie, pe baza unei bibliografii şi pe baza unui glosar cu fotografii şi termeni din istorie. Detalii: https://istorialacastel.moodle.ro/. Tema concursurilor: „Castelul Corvinilor şi istoria Hunedoarei”, respectiv „Ţinutul Hunedoarei, istorie şi cultură”.
 • În proiectul „Împreună facem şcoala altfel”, desfăşurat în perioada 7-11 aprilie 2014 şi dedicat săptămânii „Scoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun!”, s-au desfăşurat foarte multe concursuri, atât online, cât şi online: https://scoalaaltfel.moodle.ro/. Exemple:

–          Concursuri offline: concursuri de fotografii, filme realizate de elevi, prezentări, afişe/pliante pe diverse teme: „Istoria medicinei” (prezentări), „Noi descoperiri în îngrijirea sănătăţii” (prezentări), „Sănătate din natură” (prezentări şi filme), „Surprinde natura” (fotografii), „Muzeul nostru e cel mai frumos!”(prezentări), „Cele mai frumoase citate despre şcoală” (prezentări şi creaţii literare), „Cele mai spectaculoase fenomene naturale de pe Pământ” (prezentări şi filme), „Fascinaţia istoriei” (prezentări şi filme), „Evenimente cheie în istoria explorării spaţiale” (prezentări), „Priveşte cerul” (fotografii); trebuie precizat că toate materialele au fost realizate de elevi coordonați de profesori şi au fost postate pe platforma proiectului, în perioada de desfăşurare, respectiv 7-11 aprilie 2014.

–          Concursuri online, cu probe desfăşurate în anumite zile, fixate în calendarul proiectului: „Cunoaştem muzeele României?”, „Opere de artă în muzeele României”, „Să ne cunoaştem istoria”, „Ce ştim despre sistemul nostru solar?”.

Proiectul se va desfăşura şi în perioada 6-10 aprilie 2015, cu denumirea „e-Şcoala altfel”, propunând şcolilor care se înscriu concursuri, atât online, cât şi offline, pe domeniile stabilite pentru acest an: „Artă, Cultură şi Ştiinţă”, „Medicină”, „Istorie”, „Ştiinţele Pământului”, „Ştiinţe Aplicate – Astronomie”.

 • Pe platforma Reţelei EDU Moodle România s-au desfăşurat şi se desfăşoară foarte multe concursuri variate ca tematică şi modalităţi de desfăşurare, atât offline cât şi online. Pe această platformă sunt organizate foarte multe concursuri, existând chiar o secţiune dedicată acestor concursuri, în acest an şcolar unele dintre ele fiind incluse în calendarele naţionale, regionale sau judeţene pentru activităţi extraşcolare. Mai multe informaţii se pot consulta la adresa: http://edu.moodle.ro/.

 

 1. Consideraţii finale

Date fiind facilităţile oferite de platforma Moodle, cu siguranţă organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare se va extinde şi se va implementa, atât pentru concursuri pe discipline şcolare, cât şi pentru activităţi extraşcolare. Obstacolele care ar putea să apară ar putea fi legate de lipsa motivaţiei pentru cei care ar dori să organizeze astfel de concursuri, precum şi  de încă slaba implementare a platformelor Moodle în sistemul preuniversitar. Implicarea celor care au organizat şi cu siguranţă vor mai organiza concursuri de acest tip, precum şi participarea entuziastă a multor elevi la astfel de concursuri, vor dovedi cu timpul eficienţa şi utilitatea acestor concursuri.