Învățarea prin proiecte – exemplu de aplicație (Intel Teach)

0
9

Programul Intel Teach, prin intermediul căruia au fost formate milioane de cadre didactice din întreaga lume, este un program validat prin implementarea la nivel mondial, destinat dezvoltării profesionale continue, care îi ajută pe profesori să îmbunătăţească procesul instructiv- didactic în acest secol XXI, prin utilizarea eficientă a tehnologiei la orele de curs.
Pornind de la standardele curriculare şi de evaluare, profesorii folosesc metoda proiectului pentru a-i implica pe elevi în activităţi autentice şi a-i ajuta să-şi dezvolte competenţele necesare, precum și capacitatea de colaborare, de rezolvare a problemelor şi analiza critică. 

Atunci când este bine conceput, un curriculum bazat pe proiecte poate duce la obţinerea de către elevi a unor rezultate de calitate superioară şi poate constitui o experienţă recompensatoare pentru profesori.

Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. Acest tip de învăţare dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu prin sarcini de lucru extensive, care promovează investigaţia şi demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe. Educaţia prin metoda proiectului este orientată de întrebări cheie ale curriculumului care fac legătura între standardele de performanţă (obiective de referinţă şi competenţe specifice), capacităţile cognitive de nivel superior ale elevilor şi contexte din viaţa reală.

Exemplu de utilizare a metodei de instruire bazată pe proiecte:

Înaintea începerii unităţii de învăţare, profesorul îşi creează conturi pentru pagina wiki.

Activitatea 1 – 1 oră: Introducere

Profesorul le adresează elevilor întrebarea esenţială:, Care este rolul comunicării în relaţiile dintre oameni?, apoi le comunică acestora care sunt obiectivele unităţii de învăţare şi conţinutul acesteia. Elevii vor completa fişa iniţială de evaluare, pentru a reactualiza ceea ce deja au învăţat şi pentru a stabili ceea ce au nevoie să studieze în continuare.

Apoi, fiecare elev îşi va crea un folder cu numele unităţii de învăţare şi subfolderele necesare pentru salvarea documentelor : F1: I.L.Caragiale ; F2: Moduri_de_expunere; F3: Momentele_subiectului ; F4: vorbirea directă_vorbirea indirecta; F5: personaje; F6:  Fise_ de_ autoevaluare; F7: fişe_de_lucru_individual; F8: Templaturi.

Elevii îşi aleg şi îşi salvează în subfolderul Templaturi, acele formulare necesare produselor pe care le vor crea in activităţile viitoare: template_prezentare, template_fisa de lectura, template_publicatie.
De asemenea, elevii îşi creează pagina Wiki în care vor insera toate produsele cercetarii lor.

Activitatea 2 – 1 oră : I.L.Caragiale-biografie şi bibliografie

Elevii accesează adresa http://www.romanianvoice.com/poezii/biblio/bib_caragiale.php, pentru a cauta informaţii despre cel mai cunoscut dramaturg din literatura română. Îşi notează în folderul F1   informaţiile esentiale pe care le-au găsit(date importante despre viaţa şi opera scriitorului, fotografii, )

Vizionează secvenţe din schiţele Vizită, Un pedagog de şcoală nouă, Bubico, accesând adresele http://www.youtube.com/watch?v=wXcsh-XQnIs, http://www.youtube.com/watch?v=CVw4pNqMcDA, http://www.youtube.com/watch?v=z2dv0PGY7wg

În urma vizionării filmuleţelor, elevii vor completa în F5 personaje, numele a trei personaje din filmele vizionate, însoţite de trei trăsături/ însuşiri ale acestora, pentru a-şi completa fişierul cu imagini, elevii vor accesa adresa www.google.ro (imagini).
Completează apoi fişa de lectură  (template –ul din folderul F8) cu datele cerute.

Activitatea 3 –1 oră- momentele subiectului

În urma citirii textului, elevilor li se va cere,pe grupe, să prezinte momentele subiectului, după care accesând pagina http://doroltiioana.wik.is .  vor vizualiza prezentarea ppt,  pentru a compara răspunsurile lor cu raspunsurile găsite acolo şi vor salva materialul in F3.
Vor completa F7-fise de lucru individuale, cu materialele realizate.
Accesând pagina http://doroltiioana.wik.is , elevii vor găsi fişe de lucru  pe care le vor completa, iar ulterior le vor salva în F7: fişe_de_lucru_individual
Elevii îşi vor completa de asemenea fişa de lectură, cu informaţiile descoperite. . (template –ul din folderul F8)

Activitatea 4 -1oră-moduri de expunere

Pentru a actualiza cunoştinţele legate de modurile de expunere, elevii vor vizualiza ppt  unde pot găsi informaţii legate de acestea, pe care il vor salva în F2-moduri de expunere.
Vor completa fişa individuală de lucru  pe care o vor lua de pe http://doroltiioana.wik.is  , pe care o vor salva in F7- fise de lucru individuale.
Elevii îsi completează, de asemenea fişa de lectură.  (template –ul din folderul F8)

Activitatea 5 -1 oră- personajele

Pentru a-şi actualiza cunoştintele legate de mijloacele de caracterizare a personajului, elevii vor vizualiza fişierul word  , pe care îl vor găsi pe http://doroltiioana.wik.is   , şi îl vor salva în F5- personaje.

Acest fişier îi va ajuta la descoperirea mijloacelor de caracterizare a unui personaj literar, elevii având posibilitatea de a-şi utiliza deprinderile pentru a realiza o compunere  în care sǎ caracterizeze un personaj..
Pe baza planului caracterizării  unui personaj, elevii vor realiza o compunere în care vor caracteriza personajul principal din schiţă, material ce va fi salvat in F5- personaje.
Elevii îsi completează, de asemenea fişa de lectură.  (template –ul din folderul F8)

Activitatea 6 -2 ore- Vorbirea directă/ vorbirea indirectă

Pentru început, elevii îşi actualizează modurile de expunere, revizualizând materialele de pe adresa http://doroltiioana.wik.is   , pe care le au şi ei salvate în F2 – moduri de expunere. Făcând recurs la cunoştinţele pe care ei le deţin deja, se va insista mai mult asupra dialogului şi a trăsăturilor acestuia.

Accesând pagina http://doroltiioana.wik.is, elevii vor găsi fişe de lucru  pe care le vor completa, iar ulterior le vor salva în F7:fişe_de_lucru_individual.
Instrumentul de evaluare sumativă constă în  fişa de lectura si harta personajului.

La sfârşitul unităţii de învăţare se face o evaluare finală a paginii Wiki, care va conţine toate materialele create de elevi pe parcursul cercetării lor. Pentru evidenţierea contribuţiei fiecărui elev în cadrul grupului, se recomandă utilizarea grilei de evaluare specifică (Cooperative Group Rubric). Graficul KWL  va pune în lumină ceea ce au reuşit elevii să înveţe pe parcursul acestei unităţi de învăţare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.