www.egale.ro

  0
  10

  Situl proiectului Şanse egale pentru copiii rromi prin proiecte de dezvoltare şcolară şi implicarea părinţilor este construit ca o platformă de comunicare şi transfer de experienţă în scopul asistării şcolilor cu un număr semnificativ de copii rromi.

  Situl proiectului "Şanse egale pentru copiii rromi prin proiecte de dezvoltare şcolară şi implicarea părinţilor" este disponibil la adresa http://www.egale.ro. Construit ca o platformă de comunicare şi transfer de experienţă în scopul asistării şcolilor cu un număr semnificativ de copii rromi, situl oferă participanţilor în proiect – iniţiatorilor, experţilor şi cadrelor didactice din şcolile asistate – posibilitatea de a regăsi ecourile programului. Acestea constituie un prilej de reflecţie asupra propriilor activităţi, desfăşurate atât la nivel local, în şcoli, cât şi la niveluri manageriale.

  Situl are un dublu rol: (1) prezentarea şi diseminarea bunelor practici şi (2) monitorizarea şi ameliorarea continuă a proiectelor derulate de şcolile din reţeaua programului. Se crează astfel o „arhivă” de experienţe, care să faciliteze elaborarea unui model coerent de dezvoltare şcolară. Este de remarcat faptul că fiecare pagina dintre cele peste 300 ale sitului are o copie în limba engleză pe situl paralel www.egale.ro/english, ce deschide punţi de comunicare cu iniţiative similare şi persoane interesate din întreaga lume.

  Organizarea informaţiilor din site a fost făcută pe criterii de eficienţă şi claritate, cantitatea impresionantă de date şi prezentări grupându-se în trei secţiuni: prezentarea proiectului şi a participanţilor, resurse pentru şcolile asistate şi descrierile detaliate ale activităţilor desfăşurate.

  Proiectul "Şanse egale" şi şcolile participante

  Această primă secţiune (www.egale.ro/proiect) cuprinde informaţii detaliate despre scopul şi obiectivele programului, iniţiatori, reţeaua de şcoli şi activităţile derulate. Cele 55 de şcoli ce colaborează în cadrul programului "Şanse egale" sunt prezentate detaliat. Fiecare instituţie şcolară are propria pagină web, în care grupul de lucru din cadrul şcolii a inclus informaţii despre resursele umane şi materiale, efectivele de elevi, activităţile propuse pentru anul şcolar în curs, misiunea şcolii şi date de contact. Ca punct de atracţie pentru vizitatori şi de mândrie pentru profesorii gazdă, câteva imagini reprezentative ne familiarizează cu atmosfera specifică fiecărei şcoli.

  Alte date despre program sunt disponibile în paginile următoare: activităţile propuse de promotori, experienţa anterioară acestui proiect. Pentru informaţii detaliate, în pagina de „Întrebări şi răspunsuri”, puteţi contacta direct coordonatorii prin email, contribuind astfel la dezvoltarea acestei secţiuni cu date care vi se par relevante.

  Resurse pentru şcoli

  Pentru şcolile din România cu un număr semnificativ de elevi de etnie rromă sunt disponibile în această secţiune (www.egale.ro/resurse) seturi de resurse, organizate în jurul componentelor de formare identificate ca fiind esenţiale pentru producerea schimbărilor organizaţionale şi de conţinut: Dezvoltare managerială, Relaţia cu părinţii, Managementul clasei, Educaţia interculturală, Remediere şcolară prin stimularea lecturii, Teme cross-curriculare, Limba şi cultura rromani.

  În completarea informaţiilor pe fiecare componentă de formare, se pot consulta publicaţiile apărute în cadrul programului "Şanse egale" – ghiduri utile pentru părinţi, profesori şi manageri şcolari. Seria de publicaţii cuprinde: Implicarea comunităţii în procesul de educaţie (Marciana Popescu), Managementul clasei. Învăţare prin cooperare. (Cătălina Ulrich), Intervenţii de remediere a dificultăţilor de scris-citit (Gabriela Iaurum), Paşi către şcoala interculturală (Lucian Ciolan), Parteneriat şi dezvoltare şcolară în comunităţi cu rromi (Şerban Iosifescu şi Adela Rogojinaru) – precum şi noua serie de lucrări, într-o abordare nouă, printre care enumerăm: Managementul clasei. Un pas mai departe (Mihaela Ionescu), Dezvoltarea instituţională în comunităţile cu rromi (Şerban Iosifescu), Învăţarea scris-cititului în medii culturale bilingve (Gabriela Iaurum) etc.

  Tot în această secţiune, poate fi consultat foarte uşor un mini-dicţionar român-englez de termeni educaţionali – instrument deosebit de util pentru orice lector avizat al bogăţiei de resurse pentru cadre didactice de pe Internet. Câteva linkuri utile în aria de acţiune vizată de program sunt listate pe pagina următoare.

  Capitolul special "Resurse expert" este dedicat doar coordonatorilor de module de formare, fiind un spaţiu cu acces privat, unde se pot gestiona şi împărtăşi resurse şi informaţii, noutăţi, propuneri metodologice etc.

  Activităţile din cadrul programului

  Răsfoind arhiva foto a proiectului (www.egale.ro/arhiva), care trece în revistă parcursul celor 3 ani de la iniţiere, aveţi posibilitatea de a "face cunoştinţă" cu iniţiatorii, de a "participa" la activităţile derulate în şcoli sau la nivel naţional şi de a "vizita" şcolile care fac parte din reţeaua Şanse egale.
  Conferinţele naţionale îşi reconstituie atmosfera şi actorii prin galeriile de imagini selectate şi postate ordonat în această secţiune a sitului. Ulterior, seminariile de formare desfăşurate la Bucureşti, Focşani, Călăraşi, Drobeta-Turnu Severin şi Bacău ne dau măsura anvergurii acestor activităţi prin câteva poze şi o prezentare succintă a fiecăruia.

  Ca un album de familie, secţiunea de activităţi reuşeşte să surprindă prin imagini însoţite de texte atmosfera informală din cadrul câtorva evenimente cu scop formativ organizate de reţea: Tabăra de vară Şcoala interculturală, Mini-proiectul Şcoala prietenoasă, Săptămâna lecturii, întâlnirea directorilor şcolilor din program etc.

  Dintre publicaţiile apărute, ghidurile, materialele didactice şi revistele sunt prezentate, poate mai sumar decât ar merita, dacă luăm în considerare importanţa acestora pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale a fiecărei unităţi şcolare. Însă fiecare material se poate consulta, pe suport tipărit, la sediul Centrului Educaţia 2000+.

  Activităţile desfăşurate de şcolile din reţeaua proiectului "Şanse egale prin educaţie pentru copiii rromi" au avut un impact semnificativ la nivel local, consemnat, pe parcursul celor 3 ani de la iniţiere, în diverse surse de informare. Peste 20 de articole din presa scrisă se pot consulta online.

  Contribuţia sitului la vizibilitatea proiectului

  Un alt fel de impact al programului a fost urmărit continuu prin instrumente specializate de monitorizare a traficului, vizitatorilor şi zonelor de interes, rapoartele lunare constituind surse pentru ameliorări şi regândiri a ofertei de resurse online.
  Succint, ansamblul rapoartelor asupra sitului converg către următoarele date generale ce vorbesc cantitativ despre valoarea adaugată a materialelor prezentate: în ultimul an, situl www.egale.ro a avut un număr de 3.272 de vizitatori şi peste 10.000 de afişări. Conform statisticilor, cele mai multe vizite se fac în lunile anului şcolar, cu o semnificativă scădere pe perioada vacanţelor, ceea ce înseamnă că majoritatea utilizatorilor sunt cadre didactice, ce accesează Internetul din laboratoarele şcolare. Feedback-ul primit prin email pe adresele de contact întăresc această concluzie – peste 80% dintre mesaje sunt expediate de către profesori sau învăţători. Paginile celor 55 de şcoli au fost zonele de interes pentru cadrele didactice din program, date actualizate şi poze noi fiind trimise periodic, într-o mini-competiţie nedeclarată a prezentărilor online. Însă cele mai accesate zone au rămas, încă de la început, paginile din secţiunea de resurse, numai acestea cumulând peste 60% din totalul vizitelor de pagină.

  Versiunea în limba engleză a sitului proiectului “Şanse egale pentru copiii rromi prin programe de dezvoltare şcolară şi implicarea părinţilor” adaugă noi segmente de audienţă. Astfel, conform cu datele statistice, doar 85% dintre vizitatori au accesat situl din România. 5 procente ale vizitelor au fost făcute din Olanda, iar restul de 10% sunt accesări din diverse ţări, printre care se disting, pe primele două locuri, Spania şi Republica Moldova.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.