Elearning.Romania

  0
  29

  Proiectul Elearning.Romania îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning.

  Grupul de iniţiativă al proiectului Elearning.Romania este format din reprezentanţi ai societăţii civile, ai comunităţii academice, ai mediului de afaceri, precum şi din lideri de opinie în domeniul utilizării noilor tehnologii pentru educaţie şi formare. Treptat, alături de aceştia se coalizează o comunitate de persoane şi instituţii animate de aceleaşi interese şi subscriind la valori comune.

  Proiectul Elearning.Romania îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning.

  Astfel, comunitatea Elearning.Romania complementarizează eforturile Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi ale altor instituţii cu rol de decizie, pentru proiectarea, implementarea şi evaluarea impactului programelor naţionale de elearning. Pe de altă parte, un rol important asumat este acela de a oferi factorilor decizionali sugestii de ameliorare, de a semnala direcţiile oportune de dezvoltare ale acestor programe, de a argumenta continuarea sau stoparea lor, prin raportare continuă la rezultatele concrete şi la beneficiile practice.

  Următoarele obiective orientează activităţile desfăşurate de partenerii elearning.romania:

  • crearea unui spaţiu de comunicare între specialişti, practicieni, cercetători, lideri de opinie şi factori de decizie în domeniul elearning;
  • promovarea experienţelor pozitive, semnificative pentru practica utilizării noilor tehnologii în educaţie atât la nivelul învăţământului universitar şi preuniversitar, cât şi în zona educaţiei nonformale;
  • susţinerea activităţii practicienilor şi specialiştilor în elearning prin explorarea sistematică şi prezentarea unor resurse teoretico-metodologice disponibile la nivel naţional, european şi mondial;
  • prezentarea oportunităţilor de formare şi de informare în domeniul elearning şi instruirii asistate de calculator;
  • susţinerea activităţii instituţiilor guvernamentale prin oferirea unui canal de comunicare şi informare în privinţa politicilor, a strategiilor şi a programelor naţionale de implementare a noilor tehnologii în sistemul de învăţământ;
  • crearea şi utilizarea unui instrument de cercetare a opiniilor practicienilor şi specialiştilor în utilizarea noilor tehnologii în educaţie, datele obţinute având rol de feedback pentru iniţiativele naţionale în domeniu.

  Categoriile Elearning.Romania

  Ariile de interes pentru comunitatea elearning.romania au fost conturate după cum urmează:

  elearning universitar: utilizarea noilor tehnologii la nivelul învăţământului superior; soluţii şi sisteme de elearning pentru universităţi; servicii de asistenţă şi suport în dezvoltarea sistemelor de elearning;
  software educaţional: prezentări de aplicaţii dezvoltate pentru uz didactic; prezentarea experienţelor de utilizare a noilor tehnologii în clasă; instruire asistată de calculator, la nivel preuniversitar;
  politici şi strategii: cadre strategice ale programelor naţionale şi internaţionale de implementare a noilor tehnologii în educaţie; orientări prospective; prezentări de cărţi albe;
  echipamente: soluţii tehnice; instrumente şi tehnologii de suport pentru elearning şi instruire asistată de calculator; echipamente multimedia;
  proiecte: prezentări ale proiectelor semnificative pentru dezvoltarea domeniului elearning;
  studii şi rapoarte: rezultatele cercetărilor şi ale evaluărilor realizate în domeniul elearning/ instruirii asistate de calculator;
  situri: prezentarea resurselor teoretice şi practice disponibile pe situri româneşti sau străine; recomandări de adrese web;
  publicaţii: apariţii editoriale în domeniul elearning; prezentări de monografii, broşuri, reviste şi alte publicaţii periodice; recenzii, analize critice ale apariţiilor editoriale;
  evenimente: prezentări ale principalelor conferinţe, seminarii şi întâlniri de lucru desfăşurate pe tema utilizării noilor tehnologii în educaţie;
  cursuri online: oportunităţi de formare continuă şi dezvoltare personală prin cursuri online; eTraining; soluţii şi sisteme de elearning pentru formare continuă;
  anunţuri: secţiune de informare cu privire la noi programe, apeluri pentru proiecte, oportunităţi de angajare, solicitări de parteneriate etc.

  Conţinutul Elearning.Romania

  Situl elearning.ro conţine articole propuse de către editori şi de către utilizatori, structurate pe categoriile prezentate mai sus. Orice membru al comunităţii elearning.romania poate propune un articol pentru a fi publicat pe site şi promovat prin intermediul revistei electronice asociate sistemului elearning.ro.

  Articolele propuse sunt validate de un consiliu editorial, format din editorii coordonatori şi din reprezentanţi ai partenerilor elearning.romania. Criteriile de validare sunt formulate pe baza principiilor fundamentale ale proiectului elearning.romania, principii care susţin nonpartizanatul politic, echidistanţa faţă de principalele teorii, faţă de curentele de opinie şi faţă de actorii instituţionali ai domeniului utilizării TIC în educaţie, corectitudinea metodologică, teoretică, semantică, gramaticală, precum şi promovarea exclusiv a valorilor autentice şi a iniţiativelor constructive.

  Opiniile şi informaţiile prezentate în materialele publicate pe situl elearning.romania aparţin autorilor. Acestea nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a partenerilor.

  Editorii Elearning.Romania

  Editor elearning.romania poate fi orice utilizator care are o contribuţie semnificativă la dezvoltarea resurselor şi materialelor disponibile pe situl elearning.ro pentru întreaga comunitate de practicieni, factori de decizie şi cercetători în elearning.

  Elearning, în accepţiunea iniţiatorilor

  < electronic learning

  (1) În sens larg, prin elearning (sau e-learning) se înţelege totalitatea situaţiilor educaţionale în care se utilizează semnificativ mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicării. Termenul, preluat din literatura anglo-saxona, a fost extins de la sensul primar, etimologic, de învăţare prin mijloace electronice, acoperind acum aria de intersecţie a acţiunilor educative cu mijloacele informatice moderne. Definit astfel, mai mult ca e-education, aria semantică a conceptului e-learning interferează cu şi se suprapune indefinit variabil pe o multitudine de termeni ce surprind varietatea experienţelor didactice care pot beneficia de suport tehnologic: instruire asistată/ mediată de calculator, digital/ mobile/ online learning/ education, instruire prin multimedia etc. Sub denumirea de software didactic/ educaţional, o gamă largă de materiale electronice (pe suport digital/ multimedia) sunt dezvoltate pentru a susţine procesul de educaţie: hărţi, dicţionare, enciclopedii, filme didactice, prezentări în diverse formate, cărţi (e-books), teste, tutoriale, simulări, software care formează abilităţi, software de exersare, jocuri didactice etc. Computerul şi materialele electronice/ multimedia sunt utilizate ca suport în predare, învăţare, evaluare sau ca mijloc de comunicare (pentru realizarea unor sarcini individuale etc).

  (2) În sens restrâns, elearning reprezintă un tip de educaţie la distanţă, ca experienţă planificată de predare-învăţare organizată de o instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de studenţi în manieră proprie. Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării – în special prin Internet. Internetul constituie atât mediul de distribuţie al materialelor, cât şi canalul de comunicare între actorii implicaţi. Funcţional deocamdată doar la nivelul învăţământului superior şi în educaţia adulţilor, sistemul de instruire prin Internet replică şi adaptează componentele demersului didactic tradiţional/ faţă-în-faţă: planificare, conţinut specific şi metodologie, interacţiune, suport şi evaluare.

  Partenerii Elearning.Romania

  • AltFactor Romania
  • Asociaţia pentru Ştiinţele Educaţiei (ASTED)
  • Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară
  • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
  • Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
  • Universitatea Politehnica Bucureşti, Centre for Advanced Learning Systems
  • TEHNE – Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie

  Iniţiatorii şi partenerii invită instituţiile cu rol semnificativ în promovarea noilor tehnologii în educaţie să se alăture proiectului elearning.ro şi să contribuie activ la dezvoltarea teoretică şi practică a domeniului elearning în România.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.