Beneficiile utilizării lecţiilor AeL pentru Şcoala de Arte şi Meserii

  0
  4

  Dincolo de formarea deprinderilor generale de operare cu calculatorul, lecţiile multimedia dezvoltate de către SIVECO pentru Şcolile de Arte şi Meserii au o serie de avantaje care vizează asimilarea temeinică a unui corpus teoretic de cunoştinţe, crearea unor mecanisme cognitive specifice gândirii tehnice, precum şi exersarea aptitudinii tehnice. Lecţiile electronice pentru SAM au fost elaborate în cadrul programului Sistem Educaţional Informatizat al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

  Educaţia tehnologică se impune tot mai mult în condiţiile societăţii contemporane, când tehnica şi tehnologia îşi pun amprenta asupra majorităţii activităţilor umane. Perfecţionarea tehnicii şi tehnologiei muncii nu este un dat nemijlocit al dezvoltării ştiinţei. Prin specificul lor, acestea presupun crearea unor mecanisme, elaborarea unor procedee tehnologice care să asigure aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice. Lecţiile multimedia dezvoltate de către SIVECO pentru Şcolile de Arte şi Meserii, pe lângă formarea deprinderilor generale de operare cu calculatorul, au o serie de avantaje care vizează tocmai dezvoltarea unui mod de gândire, mai mult decât asimilarea unui corpus teoretic de cunoştinţe.

  Esenţa educaţiei tehnologice constă în formarea unui orizont cultural şi tehnologic cu privire la o anumită profesiune tehnică, concomitent cu dezvoltarea unor capacităţi, deprinderi, priceperi şi abilităţi specifice. Din suita componentelor operatorii ce asigură legătura şi transferul teorie-practică, lecţiile multimedia favorizează tocmai acele capacităţi de nivel superior şi care sunt mai dificil de format în contexte tradiţionale de instruire, aducând un plus de eficienţă demersului didactic din sfera tehnologică: gândirea tehnică şi aptitudinea tehnică.

  Gândirea tehnică (considerată o formă specifică a gândirii ce se diferenţiază în funcţie de conţinutul său, de domeniul în care se aplică şi o generează). Particularităţile gândirii pentru un domeniu dat sunt imprimate nu numai de demersurile mintale solicitate, ci şi de procedeele particulare de operare. Dacă avem în vedere obiectele, mecanismele tehnice, atunci se poate remarca faptul că propriu unui domeniu tehnologic îi este nu numai materialul cu care vehiculează gândirea (conţinutul său reprezentat), ci şi procedeele pe care le implică, reprezentate prin diferite tipuri de imagini spaţiale de niveluri de generalitate diferite (schiţe, scheme, diagrame etc.). În acest sens, lecţiile multimedia proiectate şi dezvoltate de către SIVECO oferă un plus necesar de orientare praxiologică, asigurând complementar, pe de o parte, creşterea capacităţilor elevilor de operare cu conţinuturile la nivel gnoseologic, iar pe de altă parte, o direcţie de aplicabilitate practică a noţiunilor teoretice asimilate la orele de pregătire tehnologică specifică unui domeniu profesional particular.

  Simulările pe calculator ale proceselor tehnologice şi reprezentarea vizuală, cu extensie aplicativă, a conţinuturilor din programa pentru SAM, incluse în lecţiile electronice proiectate pentru AeL, dezvoltă structurile mentale operatorii specifice demersului de profesionalizare în domeniile tehnice.

  Operaţiile vizate de obiectivele lecţiilor multimedia se înscriu în suita operaţiilor generale ale gândirii aplicate unui domeniu concret: analiza, sinteza, comparaţia, analogia, clasificarea. Mai mult, prin exersarea continuă, în situaţii de învăţare construite de specialiştii în pedagogie şi psihologie, a unei conduite cognitive pro-active, exploratorii, participative din partea elevilor, se asigură premisele pentru transformarea cunoştinţelor ştiinţifice/ teoretice în instrumente nemijlocite ale creativităţii practice – dezvoltarea spiritului inventiv şi creator fiind dealtfel un obiectiv al programelor de pregătire pentru Şcolile de Arte şi Meserii.

  Aptitudinea tehnică. Prin prisma componentei ei intelectuale (percepţia spaţială şi de gândire tehnică), aptitudinea tehnică este exersată în cadrul lecţiilor multimedia prin elaborarea pe plan mental şi apoi implementarea într-un mediu securizat, simulat, a unor soluţii optime în vederea rezolvării de sarcini variate din domeniul tehnic, sarcini construite didactic, în succesiune, orientate către atingerea obiectivelor educaţionale.

  Dezvoltarea aptitudinii tehnice intelectuale se realizează prin lecţiile AeL în principal la nivelul său superior, cel al gândirii tehnice formale. Celelalte componente ale aptitudinii tehnice – afectivă, motivaţională, dexteritate manuală – pot fi astfel vizate de către cadrului didactic în demersul de formare-dezvoltare a unei culturi tehnologice, pornind de la premisele construite prin lucrul cu calculatorul.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.