Academia Online

  0
  12

  Academia Online este o platformă de elearning dezvoltată în colaborare de către InsideMedia, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asociaţia pentru Excelenţă în Carieră. În ultimii patru ani, cursurile gratuite ale Academiei Online, disponibile la adresa www.academiaonline.ro, au constituit pentru mai mult de 40.000 de cursanţi online o experienţă fascinantă de formare prin Internet…

  ideea

  La finele anului 2000, Asociaţia pentru Excelenţă în Carieră a creat primul portal educaţional românesc, www.1educat.ro. În timp, nevoia de dezvoltare a suportului oferit de portal, prin consultanţa în carieră oferită online, prin crearea unei baze de date cu furnizorii de educaţie de pe piaţa românească şi implementarea unor cursuri online gratuite, dar şi nevoia gestionării eficiente a informaţiilor pe care le conţinea 1educat şi la dispoziţia echipei editoriale, au condus la colaborarea cu InsideMedia, o companie centrată pe crearea şi dezvoltarea de instrumente şi soluţii online adaptate nevoilor beneficiarilor.

  Feedback-ul primit prin situl 1educat din partea utilizatorilor de Internet (în sensul unei cereri reale de educaţie prin acest mediu) şi, ulterior, studiile facute de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi de InsideMedia în domeniul utilizării noilor tehnologii pentru formare continuă au condus, în mod firesc, la realizarea sistemului de eLearning Academia Online. Astfel, după formarea unei echipe cu cei mai buni specialişti în psihologie, pedagogie şi programare web, printr-o colaborare excelentă între instituţiile iniţiatoare şi o muncă susţinută de echipă, în data de 6 ianuarie 2003 a fost lansată pe web-ul românesc cea mai bună soluţie de elearning din România. Mai mult, Academia Online a fost proiectată ca o platformă gata oricând să satisfacă nevoile instituţiilor de formare continuă, preluând gestionarea cursurilor şi studenţilor pentru a înlocui şi eficientiza sistemul de învăţare prin corespondenţă.

  oferta

  În decursul ultimilor ani, Academia Online a reuşit să menţină, la dispoziţia tuturor utilizatorilor de Internet, un număr de cursuri online în limba română, care se desfăşoară în cadrul unui sistem unitar, coerent şi simplu de utilizat. Autorii de curs şi tutorii au oferit suport prin mesaje personalizate, prin orientarea parcursului de învăţare şi prin programarea activităţilor pe fiecare curs în funcţie de ritmul celui care învaţă.

  Academia Online este o platformă prin care instituţiile de formare şi furnizorii de traning îşi pot publica şi susţine propriile cursuri online. Pentru aceste instituţii există un întreg arsenal de funcţii şi facilităţi, implementate în cadrul sistemului, constând în module de editare a cursurilor, de evaluare continuă şi finală a performanţelor studenţilor şi de management online al tuturor cursanţilor înscrişi. Astfel, Academia Online este un instrument de promovare a instituţiilor de formare şi training, prin atragerea de noi cursanţi, indiferent de locaţia lor, fără a fi nevoie de cheltuieli suplimentare de organizare şi deplasare.

  Obiectivele Academiei Online au vizat încă de la început:

  1. oferirea de resurse de calitate necesare educaţiei continue, formării şi dezvoltării personale pentru studenţi, tineri absolvenţi, firme, educatori şi în general oricărui utilizator de Internet;
  2. crearea unei platforme eficiente, proiectată pe criterii pedagogice, disponibilă corporaţiilor, instituţiilor de formare şi training sau autorilor individuali pentru publicarea de cursuri online;
  3. stabilirea unor standarde de design, infrastructură, securitate, proiectare didactică, suport şi interacţiuni în medii virtuale, metode în instruirea la distanţă, distribuirea resurselor, testare online.

  avantaje

  Dincolo de argumentele clasice în favoarea alegerii unui parcurs de formare online comparativ cu înscrierea într-un sistem tradiţional de instruire, avantajele principale ale Academiei Online sunt: apartenenţa la o comunitate largă de interes în domeniul cursului ales, dezvoltarea capacităţilor de lucru în colaborare şi, nu în ultimul rând, dezvoltarea unor competenţe de life-long learning prin folosirea adecvată a noilor tehnologii informaţionale. Societatea de mâine, o societate a cunoaşterii şi a formării continue, va face o selecţie dură a resurselor umane pe baza acestor criterii…

  Din punctul de vedere al tutorului, ca pedagog într-un mediu elearning, participarea în echipa Academiei Online este un câştig de experienţă – perfecţionare în utilizarea platformelor de educaţie prin Internet -, dezvoltarea unor competenţe specifice de comunicare online şi management al grupurilor virtuale, un loc de muncă în care nu i se solicită prezenţa fizică sau un program strict.

  Din perspectiva instituţiei de formare, avantajele se concretizează în reducerea resurselor necesare pentru susţinerea cursurilor, creşterea numărului de cursanţi fără eforturi suplimentare deosebite, reducerea cheltuielilor cu materialele didactice etc.

  impactul

  Academia Online a atins numărul 45.000 de utilizatori înscrişi în sistem. Reacţiile sunt cat se poate de bune. Situl este viu, iar acest lucru se simte în mesajele primite de la cursanţi în care îşi exprimă dorinţa de participare la cursuri, de afirmare la seminariile online, de a trimite proiectul şi de a parcurge testul final în condiţii optime, de a intra în legatură cu colegii de echipă sau cu tutorii. Mesajele de încurajare, de felicitare şi de mulţumire primite din partea cursanţilor ne-au dat certitudinea că ceea ce am realizat în echipă este de calitate, sistemul este funcţional, iar designul şi principiile folosite pentru prezentarea materialelor de curs sunt cele potrivite.

  Cei care aleg Academia Online pentru formare continuă, ca hobby sau ca mijloc de informare în diverse domenii sunt în proporţie de peste 60% de sex feminin. Majoritatea utilizatorilor au între 20 şi 40 de ani, peste 35% fiind reprezentaţi de persoanele între 25 şi 29 de ani. Singurele intervale de vârstă unde bărbaţii depăşesc femeile sunt cele de până în 20 de ani şi peste 50. Peste 64% sunt persoane care urmează o facultate, au absolvit o instituţie de învăţământ superior sau cursuri postuniversitare. Un procent de 97% sunt români, rezidenţi în România, iar dintre aceştia 66% sunt din ţară, iar 34% sunt din Bucureşti. (Date furnizate de InsideMedia)

  Evoluţia numărului de utilizatori şi mai ales a comportamentului acestora în mediul de învăţare online ne indică faptul că în România există deja o cerere masivă de cursuri în tehnologia elearning, grefată pe o nevoie tot mai mare de educaţie continuă. Astăzi, eforturile trebuie îndreptate către creşterea eficienţei programelor existente şi proiectarea altora, pe baza unei teorii pedagogice a educaţiei la distanţă. Din această perspectivă, considerăm că sistemul de elearning Academia Online constituie un model pentru integrarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în programele de formare, dezvoltat pe principii pedagogice, psihologice şi în conformitate cu standardele europene. Academia Online este un punct de referinţă pentru dezvoltarea unor noi programe online de formare continuă.

  în loc de concluzii

  Tendinţa de utilizare a instrumentelor informaţiei şi comunicării de către instituţiile de învăţământ şi formare profesională este clar una ascendentă. Crearea şi dezvoltarea de facilităţi care să permită atât elevilor, studenţilor cât şi cadrelor didactice accesul la biblioteci virtuale, surse de informare, chat, consultanţă, training online etc. constituie o necesitate. Sperăm că demersurile noastre de complementarizare a eforturilor educatorilor în direcţia creşterii eficienţei activităţilor didactice să genereze mai mult interes şi o atenţie sporită din partea forurilor de decizie. Legislaţia privind domeniul cursurilor online este deficitară, "în lucru" încă din 2002.

  Prin utilizarea unui sistem bazat pe cele mai noi tehnologii Internet, combinate cu standarde educaţionale naţionale, echipa Academiei Online a demonstrat puterea şi uşurinţa de utilizare a Internetului în învăţarea la distanţă ca parte a unui demers didactic coerent. Însă fără un suport adecvat din partea instituţiilor statului, vom rămâne doar la nivelul dezvoltării premiselor pentru un Elearning românesc competitiv la nivel european…

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.