www.civica-online.ro

  0
  5

  Situl civica-online.ro şi-a propus să devină un instrument de informare pentru cadre didactice, formatori din domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică în context formal sau nonformal, activişti din organizaţii nonguvernamentale. În concordanţă cu politicile europene şi cu evoluţia socială, educaţia civică este considerată drept element-cheie în procesul de construire a unei societăţi democratice, dat fiind potenţialul său de a dezvolta o cultură a drepturilor omului, de a contribui la formarea responsabilităţilor şi la stimularea participării cetăţenilor. Iată de ce vă propunem un site-resursă în domeniul ECD, adresat în primul rând educatorilor (învăţători, profesori, formatori), dar şi tuturor celor care, direct sau indirect, explicit sau implicit, prin interacţiunile cu ceilalţi, influenţează mersul comunităţii spre un mediu în care valorile fundamentale transpar în practicile cotidiene.

  Creat în primăvara anului 2004, prin parteneriatul dintre Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie (TEHNE), situl civica-online.ro şi-a propus să devină un instrument de informare pentru  cadre didactice, formatori din domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică (ECD) în context formal sau nonformal, activişti din organizaţii nonguvernamentale. Pe termen lung, civica-online.ro intenţionează să sprijine procesul de schimbare socială, în general, şi de reformă a educaţiei civice, în special.

  De ce un site despre şi pentru ECD?

  În societatea actuală, mereu mai complexă, mai globalizată şi mai dinamică, noţiunea de "cetăţean" redevine "la modă", prin promovarea unui nou model de guvernare: democraţia participativă. Politicile europene menţionează rolul important al sistemelor de educaţie şi formare de a contribui la dezvoltarea personală a oamenilor, pentru o viaţă mai bună şi pentru a deveni cetăţeni activi în societăţi democratice, respectând diversitatea culturală şi lingvistică.

  Cetăţenia activă şi responsabilă constituie conceptul integrator al educaţiei şi formării elevilor: sistemele educative au misiunea de a asigura "alfabetizarea civică" a elevilor, prin oferirea de oportunităţi pentru dobândirea cunoştinţelor, a capacităţilor şi valorilor necesare traiului într-o societate democratică, integrării socio-profesionale şi pregătirii pentru învăţare pe durata întregii vieţi.

  În concordanţă cu politicile europene şi cu evoluţia societăţii româneşti, educaţia civică este considerată drept element-cheie în procesul de construire a unei societăţi democratice, dat fiind potenţialul său de a dezvolta o cultură a drepturilor omului, de a contribui la formarea responsabilităţii şi la stimularea participării cetăţenilor.

  Iată de ce, un site-resursă în domeniul ECD este adresat în primul rând educatorilor (învăţători, profesori, formatori), dar şi tuturor celor care, direct sau indirect, explicit sau implicit, prin interacţiunile cu ceilalţi, influenţează mersul comunităţii spre un mediu în care valorile fundamentale transpar în practicile cotidiene. În acest context, civica-online:

  • facilitează accesul la informaţie al practicienilor din domeniul ECD si al tuturor celor interesaţi;
  • promovează schimbările educaţionale de la nivelurile inferioare către cele superioare (“reforma de jos în sus”);
  • sprijină formarea reţelelor si comunicarea între practicieni, experţi şi factori de decizie.

  Conţinutul sitului

  Civica-online.ro este organizat pe trei categorii mari de informaţii: repere conceptuale şi metodologice, resurse, proiecte.

  Secţiunea "Repere" aduce în prim-plan noţiunile fundamentale cu care se operează în acest domeniu, pentru a facilita înţelegerea şi a stimula reflecţia. Fără intenţia de a impune definiţii rigide, situl realizează o trecere în revistă a accepţiunilor termenului "cetăţenie" ca statut juridic şi politic, ca rol social, ca dimensiune identitară. Un scurt istoric al evoluţiei semnificaţiilor conceptului reliefează mutarea în timp a accentului de la obligaţiile cetăţenilor la drepturile acestora, de la valenţele patriotice la competenţele bunului cetăţean. Fiind un site focalizat pe educaţie, sunt explicitate accepţiunile educaţiei pentru cetăţenie democratică, obiectivele, conţinutul şi formele sale şi sunt analizate rolurile şi noile competenţe necesare pentru formatorii din acest domeniu. Competenţele de bază asociate cu cetăţenia într-o societate democratică sunt cele determinate de construirea unei persoane libere şi autonome, care îşi cunoaşte şi apără drepturile, care îşi asumă responsabilităţile sale în societate. Racordată la evoluţiile socio-politice, educaţia pentru cetăţenie se confruntă cu provocarea extinderii Uniunii Europene şi, implicit, cu dezvoltarea şi cu asumarea unei "noi identităţi" – cetăţenia europeană.

  Secţiunea "Resurse" pune la dispoziţia vizitatorilor sitului informaţii privind principalele mecanisme de implementare a ECD: curriculum-ul formal, activităţile nonformale şi informale. Pentru a lărgi sfera cunoaşterii în domeniu, sunt disponibile online câteva documente de referinţă, studii, rapoarte sau alte publicaţii. Educaţia civică nu înseamnă doar educaţie politică, juridică, interculturală etc., ci transcende limitele unor discipline, pentru a contribui la dezvoltarea unei concepţii despre lume şi a unei identităţi civice concordante cu valorile perene ale umanităţii. Nu înseamnă numai a învăţa despre, ci înseamnă a reflecta asupra şi a te raporta într-un anumit mod la societate, a-ţi găsi locul, a stabili raportul cu tine, cu ceilalţi, cu natura. Cultura organizaţională a instituţiilor de învăţământ a evoluat în direcţia mecanismelor şi practicilor democratice, prin reglementări formale (curriculum-ul naţional, regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ, metodologia inspecţiei şcolare etc.) şi prin adaptarea la noul model socio-cultural şi politic. Schimbarea mentalităţilor şi a practicilor educaţionale necesită un timp îndelungat, pentru a dezvolta actorilor implicaţi noi competenţe de comunicare, cooperare, de management participativ.

  A treia secţiune este dedicată proiectelor de educaţie pentru cetăţenie democratică, desfăşurate la nivel internaţional, naţional sau local. ECD se bucură de un sprijin constant pe scena europeană şi internaţională. Majoritatea organizaţiilor internaţionale şi europene – UNESCO, OECD, OSCE, Consiliul Europei, Civitas, IEA – sunt preocupate de consolidarea democraţiei în statele membre şi derulează proiecte şi activităţi specifice.

  Situl conţine o secţiune dedicată Anului european al cetăţeniei prin educaţie – EYCE 2005, lansat de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, cu scopul de a sublinia importanţa educaţiei pentru dezvoltarea cetăţeniei şi pentru calitatea participării într-o societate democratică. Ministerele educaţiei din mai multe ţări europene au creat structuri specifice care să sprijine organizarea şi coordonarea activităţilor Anului. Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România a avizat, printr-un Memorandum, crearea unui Comitet Naţional de Coordonare a Anului, format din reprezentanţi ai MEC, ISE, ai Radiodifuziunii Române, ai unor organizaţii nonguvernamentale şi internaţionale, active în domeniu. Secţiunea dedicată Anului prezintă activitatea Comitetului de coordonare la nivel naţional, activităţile planificate pe durata Anului şi informaţii concrete despre unele dintre activităţi, cu impact către publicul larg.

  Perspective

  Promovarea ECD necesită acţiuni paralele la nivel politic şi instituţional, ca şi la nivelul şcolii şi cel al societăţii civile. Civica-online constituie o punte între şcoală şi societatea civilă. Pe termen lung, intenţionează să orienteze aspiraţiile cetăţenilor către o societate în care drepturile omului, libertatea, echitatea şi alte valori perene ar reprezenta "banalul cotidian"…

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.