Noi valenţe ale utilizării softului educaţional pentru studiul disciplinelor de tip CAD

0
5

Materialele educaţionale pe care le-am realizat în anul 2006 au avut un deosebit succes la clasă, fapt ce ne-a determinat să aprofundăm Studiul CAD/ Autocad cu ajutorul softului educaţional. Aceasta a primit noi valenţe de utilizare, prin includerea materialelelor educaţionale în cadrului unui proiect Leonardo da Vinci, ca parteneriat între Belgia, România, Olanda, Germania, Italia, Turcia, proiect care a avut ca produs final executarea unui set de lecţii video, subtitrate în româna şi engleza, lecţii după care se studiază în cele 5 state europene. Am produs aceste videotutoriale, inclusiv în anul 2010 şi 2011. Detalii despre proiectul internaţional se pot studia la adresa www.pedva.net.

Lecţiile video pe care le propunem facilitează procesul de instruire din cadrul acestei discipline, contribuie la creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţarea conţinuturilor, asigură o retenţie sporită şi formează mai eficient abilităţile specifice.

Intenţia Ministerului Educaţiei este ca studiul Desenului Tehnic din clasa a X-a să fie finalizat cu aplicarea regulilor şi convenţiilor de reprezentare caracteristice desenului tehnic, în cadrul sistemelor informatice cu care şcolile sunt deja dotate.

Modalitatea de lucru

Modul de lucru este în esenţă identic cu cel al materialelor anterioare, dar îmbunătăţit prin adăugarea yonelor de zoom şi a traducerilor. Elevul asistă la evenimentele de pe ecran, eventual notează paşii importanţi din cadrul respectivei lecţii, poate relua lecţia sau secvenţe ale acesteia în mod independent de restul reţelei de calculatoare, după care, când consideră că perioada de acumulare este încheiată, poate trece la realizarea aceloraşi operaţii, în mod independent. În general, învăţarea unui program grafic şi mai ales învăţarea unui program de desen tehnic asistat de calculator este dificilă, datorită complexităţii operaţiilor, mai ales la vârsta elevilor cărora ne adresăm. Programele CAD fac acest lucru şi mai dificil din mai multe motive, dintre care amintim aici doar lucrul în linia de comandă, în care trebuie scrise de la tastatură comenzi, interogări etc., care au deseori sintaxe greu de reţinut. Mijloacele clasice de predare eşuează adeseori, fiind dificil de însuşit un volum de date de asemenea complexitate.

În alternativa propusă, utilizând mijloace moderne de învăţare, asigurarea retenţiei are un randament extrem de mare datorită instrumentelor neconvenţionale cu care lecţiile în format electronic se adresează elevilor, dar nu numai acestora.

Pachetul de Lecţii Video scurtcircuitează suita convenţională de operaţii prin care se poate însuşi utilizarea unui soft complex: identificarea resurselor bibliografice, achiziţia acestora, parcurgerea materialului tipărit, extragerea şi sintetizarea informaţiei, notarea ei, aplicarea celor sintetizate în spaţiul de lucru al programului respectiv – un spaţiu deseori ostil, în care până şi identificarea noilor instrumente constituie o problemă. Este cu totul altceva să asişti la aceste operaţii, efectuate în faţa ta cu precizie, sintetic, clar.

Setul de 116 de lecţii video ocupa volumul a 3 DVD – uri şi are câteva particularităţi: sunt adaptate la nivelul de dificultate caracteristic vârstei elevilor cărora li se adresează, prin aceea că informaţiile sunt prezentate sintetic, iar noţiunile teoretice balast sunt prezentate numai acolo unde sunt absolut indispensabile, fiind urmate de exerciţii şi aplicaţii exemplificatorii care le transferă un sens concret, aplicabil, operabil. În limitele impuse de respectarea corectitudinii informaţiei transmise, lecţiile video utilizează un vocabular adaptat pentru nivelul şcolar, alcătuit din propoziţii scurte, însoţite simultan de stimulul vizual prin localizarea instrumentelor/ conceptelor/ obiectelor în spaţiul de lucru al ecranului calculatorului.

Proiectarea didactică a fost considerată prin prisma depăşirii proiectării materialelor la nivelul unei discipline şcolare, abordând proiectarea la nivelul finalităţilor sistemului de învăţământ, mai precis la nivelul finalităţilor cerute de utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. Dificultatea secvenţelor educaţionale creşte progresiv, punctul de plecare fiind dat de exerciţii sau de operaţii simple, oferindu-i elevului satisfacţia unei reuşite care să îl motiveze în continuare. Traseul educaţional urmează, în construcţia sa, jaloane clare care respectă câteva principii menite să asigure succesul demersului educaţional: de la cunoscut la necunoscut, de la simplu la complex, de la concret la abstract, de la observare la rationament şi apoi la generalizare, de la o privire generală la o tratare în detaliu. Structura lecţiilor, respectând programa şcolară, a fost gândită în secvenţe de actualizare a cunoştinţelor anterior asimilate şi sinteze ale unor ansambluri de cunoştinţe, mai ales prin aplicaţiile care încheie capitolele.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.