Proiectul i-learn

0
10

Proiectul i-learn şi-a propus să creeze şi să ofere o platformă pentru o abordare in interiorul statelor europene a unor module de curs, în ideea constituirii unei surse centrale pentru educaţia la distanta.


Parteneri implicati in proiect:

U.K./Wales/Swansea Gorseinon College

Norvegia/Nordisk Handsverksforum

Romania/Brasov, Colegiul Tehnic de Constructii si Arhitectura ‘Christian Kertsch”

Turcia/Istanbul, Maltepe Vocational High School and Annatolian Vocational High School

Belgia/Efvet – European Forum for Technical and Voactional  Education and Training

Platforma cursurilor: www.ilearncraft.org

Grup ţintă: tineri din zone rurale si nu numai, care au finalizat sau sunt in curs de finalizare a unei forme de  învăţământ general obligatoriu, interesati in a-si forma competenţe profesionale într-o anumită specializare sau în alte domenii de interes.

Standardele materialelor de predare in proiectul “i-learn” vor fi de calitate si foarte bogate din punct de vedere vizual, in acord cu principiile pedagogice actuale. Materialele de predare şi Sistemul de Management al cursurilor online, MOODLE, vor avea ca orientare: domeniul artelor si al meseriilor (al micilor meşteşuguri tradiţionale). Această pregătire  va presupune şi traducerea în limba engleză a materialelor suport pentru a permite accesul tuturor partenerilor sau cursanţilor interesaţi din întreaga Europă.
In aceste condiţii, pentru securitatea online, care constituie o problemă a zilelor noastre, se impune o soluţie centrală inovativă, valabilă pentru toţi partenerii.

.
Cursanţii vor putea accesa cursurile  din orice locaţie, condiţia sine-qua-non fiind existenta unei conexiuni la Internet (sau cel putin a unui calculator cu CD/DVD). Numai astfel, aceste cursuri pot să devină accesibile şi să  aibă eficienţa scontată pentru fiecare cursant în parte. Proiectul amintit este înscris pe agenda „Widening Participation”, permiţând  cursanţilor din zonele rurale, în care nu există, de regulă, acces la  cursuri de formare profesională, să  primească informaţii şi cunoştinţe sistematizate, să-şi formeze deprinderi şi chiar să obţina atestate, certificate sau diplome pentru anumite calificari. Proiectul se bazează pe dezvoltarea inovativă a conceptului de e-learning, care va suporta îmbunătăţiri ale calităţii în domeniul educaţiei şi a sistemelor alternative netradiţionale de învăţare, în ceea ce priveşte contactul cu instituţiile abilitate, precum şi menţinerea legăturii cu practica efectivă.

Scopul : proiectului:

Acest proiect, “i-learn” are ca scop crearea unui Centru Trans-European Online.de  Artă Creativă şi  Meserii/ Meşteşuguri tradiţionale

Obiective :
1:  Dezvoltarea unui centru online securizat si a unui sistem managerial de curs care sa poată fi partajat între partenerii implicaţi în acest proiect.
2:  Preluarea unor materiale de predare existente şi dezvoltarea lor prin intermediul Centrului Online, la nivelul cerinţelor actuale de standardizare ocupatională.
3:  Crarea unor sisteme de învăţare care vor fi dezvoltate ulterior, pornind de la  adaptarea cursurilor de tip tradiţional, “face-to-face”(faţă în faţă), la cursurile de tip e-learning.
4.   Realizarea unor module opţionale ca şi materiale de curs, care să îmbogăţeasca oferta de formare iniţială şi continuă

Grupul  ţintă pentru Romania:

 Cursurile în sistem e-learning vor fi adaptabile celor 15-20 de cursanţi de toate varstele, începând cu 16-17 ani, incluzând  orice persoane care învaţă sau fac parte din populaţia activă.

Cursurile oferite in sistem e-learning :

1. Pictură pe sticlă (icoane pe sticlă)-calificarea “pictor pe sticlă şi ceramică”, cod COR 732401

2. Sculptarea balustradelor din lemn-calificarea “sculptor în lemn”, cod COR 733108

3. Realizarea peretilor din rigips-calificarea “montator pereţi şi plafoane din ghips carton”, cod COR 713406

 Parteneriatul: Partenerii noştri sunt instituţii de învăţământ si furnizori de formare profesională,  axaţi pe formarea profesională iniţială şi continuă, parteneriatul incluzând şi organizaţii de evaluare/acreditare, City&Guilds (Wales U.K.) şi pe acei parteneri pentru consultanţă şi avizare (Efvet-Belgia).  Proiectul de parteneriat îşi propune, în măsura în care e posibil, acreditarea cursurilor/ calificărilor. Parteneriatul, aparent cel mai neînsemnat, este şi el cel care aduce o experienţă particulară pentru dezvoltarea acestui proiect. Fiecare dintre parteneri se va concentra pe o anumită calificare de nivel I, aceasta fiind în acord cu aşteptările grupurilor ţintă din ţările partenere

Rezultate preconizate :
a) Un Centru Trans-European al Artelor Creative transmis prin intermediul unei platforme si al sistemului de management al cursurilor, Moodle, şi bazat pe principii pedagogice bine stabilite. b) O bancă de resurse de înaltă calitate şi bogată în materiale vizuale în acord cu principiile  pedagogice moderne. c) Suporturi de curs în sistem e-learning, pentru dobândirea unor abilităţi si competenţe în calificări tradiţionale (vizitaţi platforma  www.ilearncraft.org sau site-ul ţcolii noastre www.CTconstructii.tk ) d) Natura pedagogică a acestui centru online va oferi cursanţilor oportunitatea de a comunica cu alti profesori sau cursanţi asemenea lor, oricare ar fi pregatirea acestora de bază, încurajandu-se astfel legăturile dintre partenerii diferitelor ţări. De asemenea, se va asigura de către Colegiul Gorseinon, suportul tehnic al dezvoltarii online a unei platforme comune trans-europene. Desfăşurarea şi transmiterea cursurilor in sistem e-learning  este, de fapt, o încercare de a dezvolta un Centru Trans-European Online, care să ofere tinerilor cursanţi o educaţie de un înalt nivel, contribuind în acest mod la  continua dezvoltare a legăturilor educaţionale dintre ţările implicate în proiect şi  alte ţări  europene sau din lume. e) ezvoltarea unor partenerate cu unitaţi şcolare din ţara noastra, cu instituţii de artă, cultura , firme /companii reţele de meşetşugari, interesate de această alternativă de educaţie şi formare pentru anul 2008-2009,

Platforma proiectului: www.ilearncraft.org 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.