Proiectele de e-Learning ICVL și CNIV 2017 la Universitatea “L.Blaga” din Sibiu

0
8

A fost lansat apelul la contribuții pentru International Conference on Virtual Learning (ICVL) – New Technologies in Education and Research, ediția a XII-a, și pentru Conferința Națională de Învățământ Virtual (CNIV), ediția XV-a, proiecte educaționale și de cercetare, cu tradiție la Universitatea din București.

Anual, evenimentele ICVL și CNIV aduc în atenția actorilor din educația românească și internațională teme, aplicații, proiecte și cercetări ce implică trendurile educaționale curente în domeniul e-Learning.

Distincții:

 • Anul 2017 – Premiu pentru Inovare Digitală prin recunoașterea comunității CSR din România: Evenimente-fenomen, proiecte cu impact major în școlile românești;

 • Anul 2016, Universitatea din București a primit Diploma de excelență la Gala Premiilor Edumanager.ro, categoria „învățământ universitar, dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice”, pentru Sesiunea specială CNIV 2016 de la Craiova „Noi paradigme pentru învățământul românesc”;

 • Anul 2015, Universitatea din București a primit Diploma de excelență la Gala Premiilor Edumanager.ro, „Proiecte de referință în Educație 2015” pentru proiectul “New Technologies in Education and Research” (Virtual Learning-Virtual Reality) – The International Conference on Virtual Learning (ICVL) 2015 de la Timișoara.

Dedicație: Evenimentele din cadrul proiectelor educaționale și de cercetare CNIV și ICVL 2017 sunt dedicate acad. Octav ONICESCU și acad. Gheorghe MIHOC, fondatorii școlii românești de probabilități și statistică matematică.

Teme speciale pentru edițiile din anul 2017: Massive Open Online Courses (MOOCs); Virtual Laboratory and Learning Technologies; Augmented Reality Applications in Education; Design and Development of Online Courseware.

Secțiuni pentru proiectul ICVL:

 1. MODELS & METHODOLOGIES (M&M)
 2. TECHNOLOGIES & VIRTUAL LABORATORY (TECH)
 3. SOFTWARE SOLUTIONS (SOFT)
 4. „Intel® Education” – Innovation in education and research (IntelEdu)

Secțiuni pentru proiectul CNIV:

 1. A (Cercetare, dezvoltare) – Metodologii, Tehnologii Virtual Learning şi Virtual Reality – implementare şi aplicaţii
 2. B (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul universitar
 3. C (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul preuniversitar
 4. D (Proiecte şi aplicaţii) – „Intel® Education” – Inovare în educaţie şi cercetare
 5. E (Strategii, Obiective, Calitate) – Training și Management Educational

ORGANIZARE: Universitatea din București – Centrul de Cercetare în Informatică, în parteneriat cu Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – Departamentul de Calculatoare și Inginerie Electrică.

DATA: Sâmbătă, 28 octombrie 2017.

TERMENE LIMITE: 30 august 2017 pentru lucrări ICVL (ISI Proceedings), 1 octombrie 2017 pentru lucrări CNIV.

LOCAȚIE:   Sibiu – Departamentul de Calculatoare și Inginerie Electrică, Facultatea de Inginerie, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

WEB: http://c3.icvl.eu , http://c3.cniv.ro

Despre proiectele CNIV și ICVL: Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.

C3VIP: „Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance” – Proiectele educaționale și de cercetare de la Universitatea din București sunt două manifestări ştiinţifice cu tradiţie în domeniile e-Learning şi Software educaţional și care sprijină programelor europene Horizon 2020 și Digital Europe Agenda. Aceste proiecte au fost organizate până în anul 2006 la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti, iar apoi, în parteneriat cu universități de prestigiu din România – Constanţa (2007, 2008), Iaşi (2009), Târgu-Mureş (2010), Cluj-Napoca (2011), Brașov (2012), București (2013, 2014) ,Timișoara (2015), Craiova (2016), și se desfăşoară cu finanțare parțială de la MCI. Vor urma Sibiu (2017) și Alba-Iulia (2018), cu ocazia centenarului „Marii Uniri” – Turneul Conferinţelor: http://www.c3.icvl.eu/files/traseu-CNIV-ICVL-new.JPG .