Mediu Personal de Invatare pentru Recrutarea Eficienta a Persoanelor cu Dizabilitati

0
13

În cadrul proiectului Leonardo da Vinci cu titlul: Mediu personal de învăţare pentru recrutarea eficientă a persoanelor cu dizabilităţi în vederea angajări – PwD Employmenti, http://www.pwdemploy.net/proyecto-ro.php ,
s-a urmărit realizarea unui PLE (Personal Learning Enviroment) care să ofere posibilitatea de instruire privind aspectele specifice ce trebuiesc avute în vedere la recrutarea persoanelor cu dizabilităţi şi în acelaşi timp să identifice rezultate transferabile din acest domeniu şi bune practici ale companiilor din Europa.
Partenerii din acest proiect sunt specialişti din România, Spania, Portugalia, Germania, Marea Britanie şi Letonia
Grupul ţintă al proiectului este format din managerii de resurse umane, personalului din firmele de recrutare şi cele de formare profesională în domeniul managementului resurselor umane.
Mediu Personal de Învăţare (PLE) realizat în cadrul proiectului este disponibil online la adresa: http://www.pwdemploy-ple.net/

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS), a participat în calitate de partener la realizarea unui Proiect de Transfer de Inovare din Programul European Leonardo da Vinci, cu titlul PwD Employ – Mediu Personal de Învăţare pentru Recrutarea Eficientă a Persoanelor cu Dizabilităţi, care se adresează specialiştilor în resurse umane.
Proiectu  a urmărit realizarea unui Mediu Personal de Învăţare- PLE (Personal Learning Enviroment) care să ofere posibilitatea de instruire privind aspectele specifice ce trebuiesc avute în vedere la recrutarea persoanelor cu dizabilităţi şi în acelaşi timp să identifice rezultate transferabile din acest domeniu şi bune practici ale companiilor din Europa.
Partenerii din acest proiect sunt specialişti din România, Spania, Portugalia, Germania, Marea Britanie şi Letonia
Grupul ţintă al proiectului este format din managerii de resurse umane, personalului din firmele de recrutare şi cele de formare profesională în domeniul managementului resurselor umane.
Se estimează că implementarea rezultatelor proiectului va avea ca impact pe termen scurt:
o     Îmbunătăţirea cunoştinţelor personalului responsabil cu inserţia pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi.
o     Recunoaşterea importanţei inserţiei persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii
o     Autoevaluarea companiilor/firmelor cu privire la contribuţia pentru o mai bună inserţie pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi
o     Monitorizarea bunelor practici în domeniul inserţie pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi
Pe termen lung impactul implementării proiectului se poate concretiza în:
o     Schimbarea atitudinii cu privire la recrutarea persoanelor cu dizabilităţi
o     Creşterea ratei de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi
o     Îmbunătăţirea managementului la nivelul firmelor în legătură cu angajarea persoanelor cu dizabilităţi
Mai multe informaţii privind obiectivele şi rezultatele acestui proiect se găsesc pe pagina web a proiectului, disponibilă şi în limba română: http://www.pwdemploy.net/proyecto-ro.php
Mediile Personale de Învîţare, (PLE-Personal Learning Enviroments) sunt în fapt diverse sisteme gândite pentru a permite celor care le utilizează să aibă un control şi să realizeze managementul procesului personal de învăţare[1].
Ele trebuie să ofere în principal posibilitatea utilizatorilor să îşi stabilească singuri obiectivele învăţării, să îşi administreze conţinutul şi procesul învăţării, să comunice şi să colaboreze cu ceilalţi utilizatori pe parcursul procesului de învăţare/utilizare."
Există diverse definiţii pentru PLE, care în esenţă surprind toate aceste cerinţe.  Astfel, PLE este:
§ o colecţie de utilitare web, distribuite şi free, de obicei organizate în jurul unui blog, agregate prin RSS şi scripturi simple HTML[2] ;
§ o facilitate ce permite accesul, agregarea, configurarea şi manipularea de resurse digitale pentru învăţare[3] ;
§ o colecţie de utilitare deschise, interoperabile, sub controlul utilizatorului[4];
§ un spaţiu foarte personal în sensul independenţei faţă de universitate sau companie, adaptat nevoilor de învăţare ale utilizatorului; învăţarea este puternic personală şi socială[5];
§   mai mult un concept decât un sistem[6] care să asigure un acces simplu la servicii, aplicaţii şi funcţionalităţi.
Mediu Personal de Învăţare (PLE) realizat în cadrul proiectului este disponibil online la adresa: http://www.pwdemploy-ple.net/   
Prin intermediul Mediului Personal de Învăţare realizat se asigură accesul larg la un Curs de formare- PwD Employ.PLE asigură posibilitatea creerii unor comunităţi de învăţare şi permite deasemenea fiecărui utilizator să exploreze conţinutul cursului în concordanţă cu nevoile sale şi să interacţioneze cu ceilalţi utilizatori, membrii ai comunităţii de învăţare.
Cursul PwD Employ se adresează profesioniştilor participanţi direcţi sau indirecţi în procesul de recrutare a Persoanelor cu Dizabilităţi (PwD). Cursul furnizează managerilor de resurse umane, companiilor de recrutare şi formatorilor specializaţi în managementul resurselor umane (MRU) informaţii complementare privind recrutarea PwD, în special privind recrutarea persoanelor cu dizabilităţi fizice. Cursul a fost realizat în 6 ţări Europene: Germania, Letonia, Portugalia, România, Spania şi Marea Britanie şi este disponibil în toate cele 6 limbi. Realizarea cursului este rezultatul unei serii de activităţi desfăşurate anterior de către partenerii de proiect:
§ Analize ale rezultatelor proiectului IMMI-Train – sprijinirea recrutării eficiente a imigranţilor (www.spi.pt/immi-train), proiect care a generat Transferul de Inovare pentru Proiectul PwD;
§  Analize ale contextului naţional privind recrutarea şi caracteristicile PwD;
§  Selectarea uni set de bune practici privind ocuparea PwD;
§  Analize ale utilizării PLE şi selecţia de bune practici;
§  Structurarea, elaborarea şi validarea conţinutului cursului de formare şi a PLE.
Scopul general al cursului de formare PwD Employ este acela de a îmbunătăţi cunoştinţele şi abilităţile persoanelor responsabile de recrutarea şi managementul resurselor umane.
Pentru atingerea acestui scop se preconizează ca participanţii la curs să realizeze următoarele obiective:
§ Să analizeze principalele strategii şi politici Europene privind ocuparea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
§ Să cunoască principalele prevederi legislative, strategii şi politici privind ocuparea persoanelor cu dizabilităţi din Germania, Letonia, Portugalia, România, Spania şi Marea Britanie;
§ Să cunoască diferitele tipuri de dizabilităţi şi caracteristicile acestora;
§ Să fie conştienţi de factorii psihologici care influenţează procesul de recrutare a PwD;
§ Să fi capabili să efectueze un proces de recrutare a PwD, incluzând analiza postului şi descrierea postului, interviul, evaluarea solicitantului, oferta şi respingerea;
§ Să aplice diferite metodologii care facilitează integrarea PwD la locul/mediul de muncă;
§ Să fie informat cu privire la iniţiativele de formare specifice legate de recrutarea PwD;
§ Să cunoască un set de bune practici de recrutare a PwD în diferite ţări.
Cursul estealcătuit din 8 module, care sunt împărţite în capitole şi care abordează aspectele relevante ale procesului de recrutare a persoanelor cu dizabilităţi (PwD), ca de exemplu: factori psihologici pentru recrutarea PwD, procesul de recrutare şi integrarea la locul/mediul de muncă a PwD. Astfel, cursul conţine un set de studii de caz, bibliografie, glosar de termeni şi întrebări de autoevaluareacoperind principalele aspecte ale recrutării PwD. Deşi durata cursului poate fi variabilă în funcţie de utilizarea conţinutului, o durată totală de 25 – 30 ore este estimată în scopul de a explora toate materialele furnizate şi pentru a rezolva problemele şi activităţile propuse în conţinut şi în PLE. Fiecare modul poate fi parcurs separat sau combinat în diferite moduri în vederea construirii cursului cu diferite caracteristici sau durate. Cursul conţine următoatele module şi capitole:
·         Modul 1. Introducere
·         Modul 2. Strategii şi politici Europene privinf ocuparea şi incluziunea socială a PwD
·         Modul 3. Cadru legislativ, Strategii şi Politici naţionale privind ocuparea PwD în fiecare ţară parteneră
·         Modul 4. Factori Psihologici pentru Recrutarea PwD
·         Modul 5. Procesul de Recrutare a PwD
·         Modul 6. Integrarea PwD în companie şi la locul/mediul de muncă
·         Modul 7. Cursuri de formare dedicate unei recrutări eficiente a PwD
·         Modul 8. Bune practici: Recrutarea PwD
Suplimentar
·         Anexe
·         Glosar
·         Bibliografie (structurată pe ţară şi pe modul)
·         Manual de Formare[1] Definiţia lui Mark van Harmelen
[2] Sean Fitzgerald
[3] Ron Lubensky
[4] George Siemens
[5] Ray Sims
[6] Graham Attwell

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.