Cursurile on-line. Un exemplu de practica inovativa in formarea continua a cadrelor didactice

0
7

Deși devine tot mai evidentă multiplicarea spațiilor și reţelelor de profesionalizare în sistemul educaţional românesc, acestea nu se constituie totuşi ca structuri dinamice de formare/ dezvoltare profesională. De aceea specialiștii în educație încep să gândească alternative oportune, inovative de formare/dezvoltare profesională a cadrelor didactice. Cursurile on-line pot fi un exemplu. Unul din rapoartele OECD, intitulat „Profesorii pentru şcolile de mâine-Analiza indicatorilor educaţiei mondiale”, realizat în cadrul World Indicators Programme, evidențiază încă din 2001 ideea conform căreia societatea are aşteptări din ce în ce mai mari de la profesori. Cadrele didactice trebuie să fie experţi în disciplina de specialitate, ca rezultat al calificării şi al depăşirii unispecializării academice și să dezvolte în mod continuu competenţa pedagogică focalizată pe abilitare metodică în didactici din ce în ce mai aplicate. În plus, se specifică în același raport, utilizarea TIC devine o nouă trăsătură a profesionalismului în  formarea cadrelor didactice.

Deşi în România există o tradiţie a formării continue a cadrelor didactice (vorbim mai curând despre un conservatorism), prezentă în forma variatelor activități (lecţii deschise, cursuri de pregătire, cercuri pedagogice, activităţi ale comisiilor metodice, simpozioane ştiinţifice, consfătuiri, dezbateri), mediul educațional actual înalt competitiv, tendinţele internaţionale de creştere a calităţii învățământului fac ca acestea să fie insuficiente. În perioada 1999-2000, în România s-a desfăşurat la nivel naţional o cercetare complexă asupra sistemului de formare continuă. Priorităţile reformei sistemului de formare continuă a cadrelor didactice, așa cum apăreau în ierarhia anului 2000, erau:

  1. Modernizarea formelor şi metodelor de pregătire
  2. Perfecţionarea curriculumului pedagogic
  3. Reconsiderarea finalităţilor şi a obiectivelor programelor de formare ştiinţifică şi psiho-pedagogice
  4. Restructurarea instituţiilor responsabile şi dezvoltarea structurilor instituţionale
  5. Perfecţionarea metodelor şi procedeelor de evaluare a competenţei didactice
  6. Reconsiderarea surselor şi a volumului finanţării
  7. Optimizarea raporturilor dintre formarea iniţială şi formarea continuă.

Așa cum situează această ierarhie, forma de pregătire părea a fi o urgență, care, din păcate, nici acum, după 10 ani, nu s-a soluționat în mod fericit. Sesizăm aceeași organizare clasică a instruirii, prin cursuri magistrale şi seminarii ce și-au pierdut interactivitatea; acceași supralicitare a disciplinelor cu caracter teoretic (deși tensiunea între domeniile practic şi teoretic de la nivelul curiculumului pedagogic al formării cadrelor didactice rămâne încă o contradicţie nerezolvată în multe din sistemele de educație, nu numai la noi); aceeași corespondenţă strict formală, tehnicistă între obiectivele pedagogice şi conţinuturi, precum și formularea unor scopuri depăşite moral și nerealiste; aceleași structuri organizatorice ale universităţilor extrem de rigide ce distrug orice punţi de legătură cu cu filierele paralele de formare. pecialiștii în educație au început să gândească alternative oportune, inovative de formare profesională.

Ca urmare, în acest moment, nu există în mod constant şi structural oportunităţi autentice, moderne de dezvoltare a profesorilor.De aceea s

Pe această idee, „E-learning” este poate unul din cele mai moderne concepte ale pedagogiei de formare, deşi el este mai puțin popularizat în legătură cu dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. S-a cercetat prea puţin aspectul practicilor sau factorilor generatori de succes în cariera didcatică. Fără a fi redus la o simplă transmitere-achiziţie de informație în mediu electronic, e-learning-ul este o strucutură ce integrează aspecte pedagogice şi tehnologice complexe, o componentă de bază fiind tutoriatul ca formă specifică de interacțiune formator-cursant.

Deficienţele din formarea continuă sunt conştientizate şi resimţite ca o sursă pentru propriile vulnerabilităţi chiar de către cadrele didactice. Răspunzând unei astfel de necesităţi, training-ul on-line poate reprezenta o ofertă modernă şi flexibilă de pregătire care să susţină şi să dezvolte profesionalismul autentic al cadrelor didactice prin: punerea la dispoziţia cursanților a aplicabilităţii imediate şi specifice a conţinutului, ghidarea profesorilor spre practică reflexivă şi utilizarea perspectivelor multiple, abordarea învăţării ca efort de colaborare între formator-tutore şi cursant, asigurarea bazei pentru propria direcţionare şi învăţare continuă, valorificarea experienţei profesionale.

 

 

 

Un exemplu convingător ne este oferit prin iTeach, platformă online pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice ce abordează în mod profesionist ideea de training on-line. Pe www.iTeach.ro există secţiunea Cursuri, unde sunt disponibile (unele sunt în pregătire) o serie de cursuri online gratuite pentru cadrele didactice: eTwinning pentru începători (elaborat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei), Intel Teach Elements: Abordarea bazată pe proiecte (elaborat de compania Intel), Scrierea şi gestionarea proiectelor internaţionale (elaborat de Centrul pentru Inovare în Educaţie – TEHNE).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.