Licitația pentru manuale digitale: o catastrofă administrativă

0
12

– Comunicat de presă –

Federaţia Editorilor din România (FER) consideră că rezultatele licitaţiei de manuale pentru clasele I şi a II-a sunt profund viciate de evaluarea inadecvată şi eronată, fapt pentru care solicită anularea licitaţiei şi asumarea răspunderii de către cei  vinovaţi.

Explicăm mai jos motivele care ne-au condus către o astfel de concluzie:

  1. Utilizarea unor criterii eliminatorii inexistente în caietul de sarcini al licitației

CNEE a invocat, în majoritatea comunicărilor de respingere a ofertelor  trimise participanților, două praguri eliminatorii, care nu sunt prevăzute în caietul de sarcini și nici în alte documente ale licitației. Ele sunt prevăzute în OMEN 5559/2013 (un ordin de ministru foarte controversat, ascuns publicului între data semnării sale – 22 noiembrie 2013 – și data publicării sale, la  14.03.2014), care nuse regăsește printre documentele licitației. Mai mult, în cadrul clarificărilor cerute de posibili ofertanţi, CNEE răspunde:“ Ofertele câştigătoare vor fi acele oferte care respectă cerinţele din caietul de sarcini şi care se clasifică în ordinea punctajelor pe primele 6 locuri.”Aşa cum precizam, caietul de sarcini nu conține nicio trimitere la OMEN 5559/2013 sau la praguri eliminatorii.

Cele două paragrafe din OMEN 5559/2013 sunt:

a)      Articolul 9, alineatul 3: prevede eliminarea din licitație a acelor oferte care nu obțin minim 43 de puncte din 50 pe criteriul prețului. Unii ofertanți (mai ales Siveco+Litera și CD Press) au venit cu prețuri mult mai mici decât prețurile și așa reduse estimate de CNEE și au fost în măsură să ia cele mai mari punctaje la criteriul preț, eliminând astfel, de facto, pe ceilalți concurenți, care nu au mai putut obține cel puţin 43 de puncte. Prețurile suspecte de dumping au împins astfel, conform acestui alineat neinclus în licitație (dar invocat ulterior), restul participanților în afara licitației.

b)      Articolul 8, alineatul 5: care prevede același prag eliminatoriu de minim 43 de puncte în privința punctajul tehnic, rezultat din evaluarea tehnică și de conținut a proiectului de manual propus. Nici acest criteriu nu a fost inclus în documentele licitației.

 

  1. Greșeli de calcul care au calificat eronat doi dintre câștigători (Siveco+Litera în două cazuri și CD Press într-un alt caz)

Chiar dacă criteriile invocate în maniera suspectă prezentată mai sus s-ar menține, calculele evaluatorilor validate de comisie sunt greșite, cu următoarele 3 consecințe:

a)      Siveco+Litera NU s-ar afla printre câștigători nici în cazul manualului de comunicare pentru clasa I, nici in cazul manualului de matematică pentru clasa I. Calculul, bazat pe documentele oficiale emise de CNEE arată următorul lucru (punctajele nu se rotunjesc, conform cerințelor licitației):

Manual

Punctaj final Punctaj parțial preț

Punctaj parțial tehnic

Comunicare limba română, clasa I 90,95 49,05 (pentru un preț de 4,74 lei) [textmarker color=”8F2E1F”]41,90[/textmarker]
Matematică și explorarea mediului, clasa I 92,99 50 (pentru un preț de 4,74 lei) [textmarker color=”8F2E1F”]42,99[/textmarker]

Astfel, Siveco+Litera pierde licitația în ambele situații, conform Articolul 8, alineat 5 din OMEN 5559/2013, pentru că obține sub 43 de puncte.

 

b)      Manualul de matematică pentru clasa a II-a rămâne fără niciun câștigator (pierde CD Press, altfel declarat unic câștigător de CNEE). Calculul este următorul:

Manual Punctaj final Punctaj parțial preț Punctaj parțial tehnic
Matematică și explorarea mediului, clasa a II-a 86,25 50 (pentru un preț de 5,35 lei) [textmarker color=”8F2E1F”]36,25[/textmarker]

c)  Mai sunt și alte cazuri în care un ofertant obţine  mai mult la punctajul tehnic decât maximum posibil teoretic (exemplu: Manual de engleză, clasa I).

 

Tolerarea prețurilor suspecte de dumping

Un punct controversat este acceptarea de către CNEE a ofertelor de preț aflate mult sub prețul estimat de autoritatea contractantă, deşi au fost sesizări chiar la şedinţa de deschidere a ofertelor. De exemplu: manualul de comunicare în limba română pentru clasa I a fost estimat de CNEE la un preț de 8,22 lei. Editurile cu tradiție în domeniu au avut oferte de preț în jurul sumei de 8 lei (acoperind cu greu costurile).

 

Câțiva ofertanți au venit cu prețuri neobişnuit de mici, cu mult sub baremul de 70% prevăzut de legislație (Siveco+Litera au ofertat un preț de numai 4,74 lei, iar recordul a aparţinut  CD Press, cu numai 4,65 lei). Prețul include atât partea de print (drepturi de autor, cheltuieli de editare, tipar full-color, 120 de pagini, format mare, broșat, două volume etc.), cât și două CD-uri cu manualul digital. Prețurile foarte mici oferite de unii participanți la licitație sunt greu justificabile.  Dacă cineva  dorește să cumpere chiar și numai două cd-uri goale,de proastă calitate,nu prea le poate achiziționa sub 1-1,5 lei (deci aproape un sfert din preț). Costurile strict materiale (tipar, hârtie, cd, imprimare, transport) depășesc, de regulă, prețurile suspecte de dumping.

Comisia era obligată de lege să ceară justificări acelor ofertanți care au propus prețuri aflate sub 70% din valoarea estimată de autoritatea contractantă. CNEE şi MEN n-au comunicat dacă s-a făcut această analiză. Solicităm, în spiritul transparenţei ca explicaţiile ofertanţilor în cauză să fie făcute publice, precum şi motivele acceptării lor de către comisie, în cazul în care comisia a dispus această verificare.

 

  1. Eliminarea abuzivă a aproape tuturor ofertelor, pe motive tehnice minore

Coincidența extraordinară face ca exact acele firme care au ofertat cele mai mici prețuri (deci care au avut, astfel, cele mai mici cheltuieli pentru a asigura calitatea manualului) să fie și singurele care au trecut fără greşeală evaluarea tehnică. Restul ofertelor  (printre care cele ale unor edituri prestigioase și firme de IT cu un portofoliu digital consistent) au fost respinse. Motivele sunt de ordinul ridicolului. De exemplu: 0,5% din imaginile utilizate în manualul de comunicare pentru clasa I au dimensiuni peste cei 500k ceruți de în caietul de sarcini. Ce înseamnă 0,5%? 12 imagini din 2396. Acele imagini au dimensiuni mai mari pentru că folosesc mai multe culori și sunt apelate în cazul ecranelor cu densitate mare de pixeli (retina display). Dimensiunea lor în pixeli, daca ții la calitatea imaginilor, este una foarte mare, de aici și trecerea peste limita (aleatorie) de 500k. Menţionam că încărcarea locală a unor imagini mai mari de 500k nu este de natură să încetinească în vreun fel utilizarea manualului digital. Alte oferte au fost respinse pe criterii asemănătoare: dacă nu erau imaginile prea mari, atunci au fost fișierele audio (mp3) sau video (mp4), nedeschiderea unor fişiere etc.

 

Pentru a se vedea dacă  manualele declarate câștigătoare îndeplinesc toate criteriile tehnice cerute, solicităm ca ceilalţi ofertanţi le vadă, spre a se  elimina astfel orice suspiciune de părtinire în evaluarea tehnică.  

 

  1. Nerespectarea calendarului asumat

Ministerul Educației și CNEE nu sunt la prima abatere de la calendarul auto-impus al licitației. Probabil cea mai gravă este întârzierea nejustificată și, considerăm noi, ilegală a anunțării rezultatelor, care ar fi trebuit să aibă loc pe 28 iulie și, în fapt, a fost făcută numai pe data de 4 august.CNEE nu a oferit nicio explicație în această privință. Nu înţelegem de ce a fost nevoie de 18 zile pentru a se evalua doar 9 proiecte de manuale, celelalte fiind eliminate abuziv din start, pe motive tehnice (și de preț) şi nemaifiind supuse analizei de conţinut. Suspectăm că aceste criterii eliminatorii au fost introduse după ședința de deschidere a ofertelor, deoarece la deschiderea plicurilor nicio ofertă nu a fost eliminată pentru neîndeplinirea baremului de  43 puncte pentru preţ, criteriu invocat abia acum.

 

  1. Netransparența cu privire la numele și calificările evaluatorilor

Nu știm nici până astăzi cine anume au fost evaluatorii. Componenta tehnică nu este una derizorie și evaluarea nu poate fi făcută de un personal nespecializat;ea presupune sisteme de operare diverse (Linux, Windows, Mac OSX), versiuni diferite și browsere diferite. Cerem ca CNEE să publice lista și cv-urile evaluatorilor pentru a ne asigura că evaluarea nu a fost făcută superficial sau neavizat. Argumentele tehnice de respingere primite de unii ofertanți indică, din păcate, acest lucru. O bună parte din observațiile evaluatorilor nu sunt reproductibile pe proba martor a ofertanților. Iar restul se încadrează în zona celor care pot fi foarte ușor corectate și care nu sunt de natură să prejudicieze utilizarea întregului manual.

 

Reamintim MEN şi opiniei publice că OMEN 5559,  semnat la 22 noiembrie 2013 şi făcut cunoscut abia la 14 martie 2013, în ziua anunţării licitaţiei,  a fost atacat în contencios de FER în primă procedură la MEN, fără nicio reacţie din partea instituţiei. Totodată, reiterăm acuzaţiile noastre şi ale participanţilor la licitaţie cu privire la lipsa de transparenţă, de dialog şi de profesionalism din partea MEN şi a CNEE, dovedit de noi în nenumărate rânduri şi la care nu am primit niciun răspuns.

 

În concluzie, apreciem că această licitație de manuale a fost organizată defectuos din punct de vedere managerial şi s-a dovedit prin sutele de clarificări şi contestaţii o adevărată catastrofă administrativă, drept pentru care solicităm demisia directorului CNEE şi a ministrului educaţiei.

Copresedinte FER                    Copresedinte  FER

Grigore Arsene                        Mihail Penescu

Pentru conformitate

Claudiu Istrate

Director executiv

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.