Go-Lab – O altă alternativă de învățare

0
23

Dezvoltarea rapidă din ultimii ani a tehnologiilor informaționale și a platformelor online de învățare poate conduce la includerea acestora în procesul de predare pentru a fi utilizate în mod eficient de către profesori dar și de către elevi, pentru punerea în valoare a abilităților practice dar și pentru a-și promova propriile rezultate ale învățării. Elevii ar trebui să fie pregătiți să gândească profund și bine, astfel încât să aibă șansa de a deveni inovatori, educatori, cercetători și lideri care pot rezolva cele mai presante provocări cu care se confruntă națiunea noastră. Elevii nu au acces la oportunități de învățare S.T.E.M. (Știință-Tehnologie-Inginerie și Matematică) de calitate și prea puțini consideră aceste discipline drept platforme pentru carierele lor.

Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ prin integrarea în programele de învăţare ale platformelor și laboratoarelor online în funcţie de stilurile de învăţare ale elevilor şi de tipurile de inteligenţă ale acestora. Elevul trebuie să fie implicat în procesul propriei educaţii şi trebuie să devină responsabil pentru progresele pe care le face.

Go – Lab este o platformă complexă ce oferă oportunități de creare și gestionare de aplicații pe domenii de interes accesibilă tuturor și permite oricărui profesor să contribuie la elaborarea sau îmbunătăţirea de ILS–uri (Inquiry Learning Space), fiind cunoscută ca un spațiu virtual de învățare oferind un mediu constructivist, interactiv şi integrat, centrat pe învăţare, predare și evaluare.

Laboratoarele online Go – Lab  promovează dobândirea de competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, oferind posibilitatea de a efectua experimente științifice în spațiile pedagogice.
Go-Lab deschide laboratoare virtuale, laboratoare la distanţă şi seturi de date din experimente fizice de laborator pentru folosirea pe scară largă în educaţie.

Dezvoltarea rapidă din ultimii ani a tehnologiilor informaţionale și a platformelor online de învățare face ca acestea să fie incluse în procesul de predare pentru a fi utilizate în mod eficient de către profesori dar și de către  elevi, pentru punerea în valoare a abilităţilor lor practice şi nu doar pentru jocuri sau doar pentru socializare ci și pentru a-și promova propriile rezultate ale învățării, pentru promovarea propriului job sau a viitoarei afaceri.
Gândirea critică este o abilitate care poate fi predată elevilor, ce se bazează pe aptitudini de comunicare, colaborare, pentru a explora o problemă, pentru a analiza, explica şi în final pentru a fi evaluată.

Se pot integra în activitățile de predare o varietate de aplicații,  de pe platforma online Go – Lab pentru că această platformă permite accesul la surse de informare și cunoaștere mai extinse și mai variate, promovează  munca independentă, inventivitatea şi creativitatea elevilor dar și pentru că este mult mai ușor de utilizat.
Go – Lab include o paletă foarte largă de aplicaţii şi servicii care folosesc Web-ul, fiind o platformă unitară și organizată de comunicare este foarte important ca elevii să le cunoască, să învețe să lucreze cu acestea pentru a crea diverse aplicații dar și pentru promovarea de produse și servicii.

Se pot realiza aplicații simple dar și complexe, ce se pot utiliza în aplicarea  metodei proiectului și care se pot  integra în construirea unor ILS-uri pentru a le prezenta și la alte clase. Elevii pot încărca pe site-ul Wikipedia lucrările lor, pot descărca fişele de lucru pentru etapele proiectului sau pot încărca fișele pentru evaluarea etapelor realizate.
Prin utilizarea acestei platforme elevii vor fi  supuși la:
Provocare –  sunt motivați atunci când lucrează pentru îndeplinirea unui obiectiv personal, profesional și au nevoie să definească singuri ceea ce trebuie să învețe, pentru a-și  stabili obiectivele principale.
Curiozitate – fiind motivați de discrepanța dintre cunoștințele sau aptitudinile pe care le dețin și cele pe care le vor acumula.
Imaginație – sunt motivați de modul în care își creează propriile aplicații și pe care trebuie să le promoveze.
Competiție – sunt motivați atunci când obțin rezultate pozitive din comparația propriei performanțe cu cea a altor persoane.
Cooperare – sunt motivați de satisfacția pe care o obțin atunci când participă la activități care necesită rezolvări complicate.
Recunoaștere – sunt motivați de recunoașterea și aprecierea  care vine din partea altor persoane.

Prin utilizarea și aplicarea la clasă la diverse discipline, a laboratoarelor online GO LAB, elevii își pot însuși abilități ale secolului 21 despre:
Responsabilitate şi capacitate de adaptare, Abilităţi de comunicare, Creativitate şi curiozitate intelectuală, Gândire critică şi gândire sistemică, Identificarea și formularea şi soluţionarea problemelor.
Această platformă GO – LAB oferă o multitudine de instrumente utile în predare-învăţare-evaluare şi însăşi modalitatea de definire a aplicațiilor permite o adaptare la nevoile educabililor – elevi, profesori sau alte categorii care trec printr-un proces de formare, fie iniţială, fie continuă.

Prin forma şi structura lor se pot adapta necesităţilor lor, sunt accesibile oricând şi oriunde, chiar şi în afara clasei, permiţând colaborarea prin instrumente de comunicare moderne precum forum, chat, blog sau wiki.
Platforma Graasp permite construirea unor aplicații cu un conţinut interactiv, atractiv şi cu o structură flexibilă unde organizarea informaţiilor este ierarhică.

Prin utilizarea acestei platforme dar și a aplicațiilor elevii vor obține:
– informații despre alte aplicații, laboratoare online;
– își vor îmbunătăți nivelul de pregătire și va crește performanța acestora;
– va crește latura practică a cunoștințelor teoretice ale elevilor, prin participarea la activități tip studiu de caz, laboratoare online dar și prin crearea de aplicații.
–  noi competențe TIC, antreprenoriale, comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine, competențe sociale, etc.;
– creșterea implicării elevilor în mai multe activități – își vor îmbogăți portofoliile;
– vor căpăta mai multă încredere în forțele proprii, vor fi capabili să vină cu păreri noi, să-și susțină propriul lor punct de vedere.

Educarea elevilor pentru a realiza produse utilizabile, în scopul dezvoltării inventivității și creativității, apare ca un obiectiv impus de sistemul economic în care trăim şi indiferent de conținutul cererii, indiferent de ceea ce va face ca elev, trebuie să fie uşor de utilizat pentru a avea toate calitățile unui bun produs, pentru a le fi mai uşor să se orienteze către o carieră sau un loc de muncă.
Prin utilizarea platformelor online în predare, învăţare şi evaluare se va face conexiune cu alte discipline și pot fi incluse în orice tip și etapă a lecţiei:
• Pentru a verifica cunoştinţele;
• Pentru a capta atenţia;
• Pentru a transmite cunoştinţe noi;
• Pentru consolidarea cunoştinţelor;
• Pentru evaluarea cunoştinţelor.

Posibilitatea de a grupa activităţile de colaborare, învăţare în mediul online face un instrument puternic pentru implementarea metodologiilor moderne de învăţare,
concentrându-se pe individul instruit. Procesul de dezvoltare al mediului de învăţare online generează  acumularea de competenţe nu numai în formare ci și în domeniul TIC.