Soft educaţional pentru CAD

  0
  6

  Începând cu acest an şcolar, în cadrul curriculumului pentru liceu se va studia disciplina C.A.D. – Computer Aided Design sau proiectare asistată de calculator. Lecţiile video pe care le propunem facilitează procesul de instruire din cadrul acestei discipline, contribuie la creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţarea conţinuturilor, asigură o retenţie sporită şi formează mai eficient abilităţile specifice.

  Începând cu anul şcolar 2005–2006, în curriculumul pentru clasa XI-a liceu s-a introdus disciplina „Utilizarea aplicatiilor de tip CAD” tehnologic, în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară „Tehnologii”) şi are alocat un număr de  33 de ore / an, din care: teorie – 17 ore şi laborator tehnologic – 16 ore.

  Intenţia Ministerului, cât se poate de lăudabilă, este ca studiul Desenului Tehnic din clasa a X-a să fie finalizat cu aplicarea regulilor şi convenţiilor de reprezentare caracteristice desenului tehnic, în cadrul sistemelor informatice cu care şcolile sunt deja dotate. Acronimul CAD derivă din Computer Aided Design – proiectare asistată de calculator.

  Am pregătit în acest sens o anexă curriculară la aceasta disciplină, care constă în aplicaţii audio/ video şi un suport de curs în format pdf. Materialele video sunt structurate sub forma unor lecţii compacte şi arată modalitatea de lucru cu programele de tip CAD: pe ecranul calculatorului, elevul poate urmări cum „cineva” lucrează efectiv în faţa lui, în timp ce în căşti/ boxe se aud explicaţiile necesare. Elevul asistă la evenimentele de pe ecran, eventual notează paşii importanţi din cadrul respectivei lecţii, poate relua lecţia sau secvenţe ale acesteia în mod independent de restul reţelei de calculatoare, după care, când consideră că perioada de acumulare este încheiată, poate trece la realizarea aceloraşi operaţii, în mod independent. În general, învăţarea unui program grafic şi mai ales învăţarea unui program de desen tehnic asistat de calculator este dificilă, datorită complexităţii operaţiilor, mai ales la vârsta elevilor cărora ne adresăm. Programele CAD fac acest lucru şi mai dificil din mai multe motive, dintre care amintim aici doar lucrul în linia de comandă, în care trebuie scrise de la tastatură comenzi, interogări etc., care au deseori sintaxe greu de reţinut. Mijloacele clasice de predare eşuează adeseori, fiind dificil de însuşit un volum de date de asemenea complexitate.

  În alternativa propusă, utilizând mijloace moderne de învăţare, asigurarea retenţiei are un randament extrem de mare datorită instrumentelor neconvenţionale cu care lecţiile în format electronic se adresează elevilor, dar nu numai acestora.

  Lecţiile Video scurtcircuitează suita convenţională de operaţii prin care se poate însuşi utilizarea unui soft complex: identificarea resurselor bibliografice, achiziţia acestora, parcurgerea materialului tipărit, extragerea şi sintetizarea informaţiei, notarea ei, aplicarea celor sintetizate în spaţiul de lucru al programului respectiv – un spaţiu deseori ostil, în care până şi identificarea noilor instrumente constituie o problemă. Este cu totul altceva să asişti la aceste operaţii, efectuate în faţa ta cu precizie, sintetic, clar.

  Colecţia de 75 de Lecţii Video ocupa volumul a 3 Cd-uri şi are câteva particularităţi: sunt adaptate la nivelul de dificultate caracteristic vârstei elevilor cărora li se adresează, prin aceea că informaţiile sunt prezentate sintetic, iar noţiunile teoretice balast sunt prezentate numai acolo unde sunt absolut indispensabile, fiind urmate de exerciţii şi aplicaţii exemplificatorii care le transferă un sens concret, aplicabil, operabil. În limitele impuse de respectarea corectitudinii informaţiei transmise, lecţiile video utilizează un vocabular adaptat pentru nivelul şcolar, alcătuit din propoziţii scurte, însoţite simultan de stimulul vizual prin localizarea instrumentelor/ conceptelor/ obiectelor în spaţiul de lucru al ecranului calculatorului.

  Traseul educaţional urmează, în construcţia sa, jaloane clare care respectă câteva principii menite să asigure succesul demersului educaţional: de la cunoscut la necunoscut, de la simplu la complex, de la concret la abstract, de la observare la rationament şi apoi la generalizare, de la o privire generală la o tratare în detaliu. Dificultatea secvenţelor educaţionale creşte progresiv, punctul de plecare fiind dat de exerciţii sau de operaţii simple, oferindu-i elevului satisfacţia unei reuşite care să îl motiveze în continuare. Structura lecţiilor, respectând programa şcolară, a fost gândită în secvenţe de actualizare a cunoştinţelor anterior asimilate şi sinteze ale unor ansambluri de cunoştinţe, mai ales prin aplicaţiile care încheie capitolele. Proiectarea didactică a fost considerată prin prisma depăşirii proiectării materialelor la nivelul unei discipline şcolare, abordând proiectarea la nivelul finalităţilor sistemului de învăţământ, mai precis la nivelul finalităţilor cerute de utilizarea aplicaţiilor de tip CAD.

  Informaţii detaliate despre aceste materiale se pot găsi în pagina web: http://www.softedu.eu

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.