Sisteme şi arhitecturi – progrese ale ştiinţei şi tehnologiei

0
5

Ca ştiinţă, şi functie de metodele ştiinţifice şi tehnologice, sistemul militar se aseamănă cu Informatica, deoarece ambele s-au dezvoltat din nevoi şi necesitati practice, uneori chiar urgente, inventând şi construind concepte, metode, tehnologii, dispozitive şi produse diverse care înglobează progrese ale ştiinţei şi tehnologiei, toate acestea într-o dinamică permanentă a schimbărilor şi a evoluţiei.

Motto: „Dezvoltarea ştiinţei se bazează pe două mari realizări: invenţia sistemului de logică formală (în geometria euclidiană) de către filozofii greci, şi posibilitatea de a descoperi relaţii cauzale prin experiment sistematic (în timpul Renaşterii).” Albert Einstein

Dacă domeniul militar are o istorie veche – tehnicile şi strategiile de apărare şi de luptă ale multor popoare fiind cunoscute din cele mai vechi timpuri, în schimb domeniul Informaticii a apărut şi s-a dezvoltat în ultimii 70 de ani. Necesităţile sistemului millitar în cel de-al doilea război mondial au determinat elaborarea de strategii şi proiecte, alocare şi consum de resurse umane, tehnice şi financiare considerabile. Se ştie că în anul 1944 începe proiectul primului calculator electronic pe scară largă, de uz general, ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator), finanţat de armata SUA, utilizat la calculul tabelelor balistice de artilerie, proiectarea bombei cu hidrogen, etc., complet operaţional în anul 1946.

 

    • La 30 iunie 1945 se publică celebrul raport al lui John von Neumann (www.brown.edu/Research/Istrail_Lab/von_neumann.php) intitulat First Draft of a Report on the EDVAC (EDVAC – Electronic Discrete Variable Automatic Computer), Moore School of Electrical Engineering, care conţine 43 de pagini şi care descrie „The von Neumann Architecture of Computer Systems”. Calculatorul UNIVAC I, primul calculator electronic comercial de mare succes, derivat din BINAC, a fost construit în anul 1951 şi costa 250 000 $ (s-au construit 48 astfel de sisteme), după care a urmat crearea şi dezvoltarea unei industrii de sisteme de calcul (calculatoare).
  • Trebuie să menţionăm că şi România s-a lansat în această competiţie privind sistemele de calcul, astfel că în anul 1957 apare CIFA 1, primul calculator românesc, de la Bucureşti, realizat la Institutul de Fizică al Academiei, Măgurele (coordonator ing. Victor Toma), în acea perioadă, Romania fiind a 8-a ţară din lume care construieşte un asemenea calculator şi a doua dintre fostele ţări socialiste, după fosta URSS. România a încercat să se implice şi în crearea unor calculatoare de generaţia a III-a, pe bază de microprocesoare dar, datorită embargoului de tehnologii informatice la care statele socialiste erau supuse de către SUA, această implicare a fost mult îngreunată. În anul 1968 (cu ocazia vizitei Generalului Charles de Gaulle în România) s-a reuşit semnarea unui acord secret de colaborare în domeniul informaticii cu Franţa, acordul fiind posibil datorită poziţiei autonome a Franţei în cadrul NATO.

Astăzi se poate afirma că apariţia calculatorului modern şi dezvoltarea ca ştiinţă a Informaticii se datorează atât modelului athitecturii John von Neumann pentru un sistem de calcul, cât şi modelele şi teoriilor Computer Science dezvoltate în acea perioadă timpurie de către matematicienii Kurt Gödel şi Alan Turing ce au pus bazele algoritmicii, calculabilităţii şi Inteligenţei artificiale. Aici trebuie să menţionăm lucrarea Computing Machinery and Intelligence (ce descrie testul Turing) publicată de Alan Turing în anul 1950 şi teoriile privind limbajele formale, teoria gramaticilor şi automatelor, algebra tipurilor de date, semantica programelor, etc.

În Marea Britanie şi la nivel mondial anul 2012 a fost declarat “2012 The Alan Turing Year” Alan Turing (1912-1954), matematician şi logician britanic, fiind considerat părintele Informaticii şi al Inteligenţei artificiale (maşina Turing şi Testul Turing) şi erou naţional deoarece în timpul celui de-al II-lea război mondial a descifrat codul secret al nemţilor “Enigma”. De asemenea, tot în anul 2012 s-au împlinit 500 de ani de la naşterea cartografului, filosofului şi matematicianului belgian Gerardus Mercator (1512 -1594) ce a realizat prima hartă a lumii.

În fapt, apariţia calculatorului şi dezvoltarea Informaticii pot fi datorate şi proiectelor din domeniul militar. Sistemul Internet şi-a început implementarea prin cercetări şi rezultatele în cadrul proiectului militar ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), de la Departamentul Militar al Apărării al SUA (U.S. Department of Defense), desfăşurat în perioada 1962-1975, şi care a condus la prima reţea de calculatoare ce a implementat „packet switching” şi noul protocol TCP. În scrierile sale A. D. Xenopol, savant în domeniul istoriei, remarcă faptul că pentru descoperirile ştiinţifice din toate domeniile, cel mai dificil lucru este înţelegerea fenomenelor şi proceselor. Alvin Toffler în lucrarea “Al treilea val” (1995), avertizează că analfabeţii de mâine nu vor fi cei care nu vor şti să citească sau scrie, ci cei care nu pot înţelege conceptele şi termenii viitorului. Adăugăm aici şi pe cei care nu vor şti să utilizeze calculatorul şi noile tehnologii oferite de acesta. Recent, Daniel Pink (2006) în lucrarea “A Whole New Mind: Why Right-Brainers Will Rule the Future” consideră secolul XXI ca fiind al IV-a val, şi anume perioada conceptelor (concept workers).

  • Trebuie să menţionăm că dezvoltarea spectaculoasă din domeniul Informaticii se datorează şi faptului că înca din anii de pionierat 1930-1950 s-au iniţiat cercetări şi proiecte ce au reinventat şi îmbogăţit concepte ca Algoritm, Limbaj, Sistem, Proiect, Management, Arhitectură, etc., astfel că acestea au contribuit în cateva etape la adevarate revoluţii ştiinţifice şi tehnologice (de exemplu, după anul 1980 apariţia spectaculoasă a aplicaţiilor Inteligenţei artificiale prin complexitatea şi diversitatea sistemelor inteligente/expert, sau după anul 1990 prin revoluţia din domeniul IT privind sistemul Internet şi dezvoltarea tehnologiilor Web).
  • Modelele şi teoriilor unor ştiinţe ca Matematica, Informatica, Cibernetica sau Biologia sunt preluate şi de celelalte ştiinţe, ştiinţe care la rândul lor oferă pentru acestea teorii, modele, tehnologii, metodologii, etc. Fiecare ştiinţă utilizează limbaje şi concepte, informaţii şi cunoştinţe, metode, tehnici, metodologii pe care trebuie să le studieze, să le organizeze, să le stocheze şi să le regăseasca, să le imbunătăţească şi sa le aplice. În timp, s-a dovedit că pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea sau transdisciplinaritatea, vor conduce la elucidarea diverselor enigme sau probleme nerezolvate şi la apariţia de noi teorii si metodologii, în particular şi în domeniul militar. De asemenea, şi în domeniul militar sunt multe enigme şi multe informaţii nedovedite. Poate prin utilizarea tehnologiilor oferite de calculator şi de Inteligenţa artificială, de realitatea virtuală şi de invenţii ale tuturor ştiinţelor, să se reuşească rezolvarea celor mai importante enigme atât din domeniul militar, căt şi al istoriei, al ştiinţei şi tehnologiei, etc.

[extras din referatul asupra tezei de doctorat „Arhitectura operaţională a sistemului integrat pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă. Aplicaţii în sistemul militar de instruire şi educare.” elaborată de Drd. CĂTĂLIN RADU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 18 decembrie 2013]

Cercetările şi tematica tezei utilizează sisteme, metode si tehnologii interdisciplinare din Informatică şi IT, adică modele, arhitecturi şi tehnologii pentru triada eLearning – eEducation – eTraining, precum şi rezultate, analize şi metode din ştiinţele educaţiei în scopul dezvoltării şi analizei sistemele de e-Learning. Analizele şi cercetările se referă la modele SCORM vs. xAPI şi sistemul ADL (Advanced Distributed Learning) operaţionale în sistemul militar din România.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.