Programe acreditate de formare de tip blended learning pentru profesorii de limba română, engleză şi franceză

0
4

Programele de formare îmbină activităţile de formare faţă-în-faţă cu activităţi online, vizând creşterea capacităţii de a furniza educaţie şi formare de calitate şi formarea profesorilor ca persoane-resursă pentru comunitate şi pentru şcoală, capabile să evalueze nevoile de formare în context local, să dezvolte lecţii de calitate pornind de la curriculumul prescris, să dezvolte situaţii de învăţare diferenţiate, adecvate particularităţilor elevilor, să utilizeze metode interactive, să iniţieze şi să dezvolte programe de formare pentru comunitatea locală.

În cadrul proiectului ”Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii”, coordonat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, sunt dezvoltate două programe de formare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar.

1. Abilitare în domeniul curriculum-ului;
2. Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor.

Fiecare dintre aceste programe are o durată de 89 de ore. Profesorii vor obţine 25 credite transferabile.

Prin modul în care este proiectat si implementat, programul de formare ofera:

  • acces la metode alternative moderne de formare continua;
  • continuri si metode adecvate specificului grupului tinta si prioritatilor actuale în domeniul formarii continue;
  • flexibilitate în gestionarea timpului individual de formare, prin îmbinarea activitatilor fata-în-fata cu activitati online, mediate de portalul special creat pentru cadrele didactice din grupul-tinta;
  • noi competente sau competente mai bune de proiectare, implementare si evaluare a curriculum-ului, de adecvare la particularitatile elevilor si la tendintele actuale de didactica a limbilor;
  • noi competente de dezvoltare a situatiilor de învatare bazate pe instruirea diferentiata a elevilor, utilizând metode interactive de predare–învatare;
  • dezvoltarea capacitatilor de interrelationare în cadrul comunitatii profesionale pentru a identifica si atrage noi surse de finantare, pentru a dezvolta si gestiona noi proiecte;
  • încurajarea accesului si a participarii cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar la oportunitatile oferite de proiect prin promovarea si diseminarea rezultatelor si a exemplelor de bune practici.

Anunţul complet: http://iteach.ro/anunturi/34292/

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.