Platforma eTwinning, un portal european cu perspective moderne în educaţie

0
16

Articolul promovează beneficiile pe care le aduc proiectele desfăşurate pe platforma eTwinning, atât pentru elevi, cât şi pentru dascăli. Această platformă oferă o inovaţie în munca noastră la clasă și posibilitatea de a ieşi din tiparele tradiţionale de predare – ne oferă posibilitatea de a comunica cu alţi dascăli din alte ţări şi de a face schimburi de experienţă.

Platforma eTwinning este o reţea europeană a cadrelor didactice, care oferă oportunităţi pentru dezvoltare profesională, implementarea unor proiecte educaţionale între şcoli din Europa, participarea la seminarii internaţionale de formare profesională, cât şi ocazii de schimb de experienţă între dascăli.

Acțiunea eTwinning face parte din Programul de învăţare permanentă al Comisiei Europene. ETwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene, iar pentru elevi oferă posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente culturale sau de educaţie în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine. Prin intermediul platformei, eTwinnerii au acces la o reţea europeană şi la oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/ schimburi de experienţă. Elevii şi cadrele didactice au acces la un cadru activ de învăţare, la instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul didactic.

În cadrul şcolii unde profesez, am derulat proiectul ”European countries – United in diversity” (http://new-twinspace.etwinning.net/web/p96196), cu parteneri din Franţa şi Polonia. Participarea la acest proiect a prins contur în urma puternicei dorinţe de a ne plimba virtual împreună cu elevii prin fiecare ţară europeană, de a-i cunoaşte geografia, locurile, tradiţiile (sărbători religioase, festivaluri, obiceiuri, dansuri populare tradiţionale), simbolurile specifice acestor ţări, unele construcţii moderne, personalităţi).

Obiectivele acestui proiect au fost: motivarea elevilor de a utiliza limba engleză şi de a-şi perfecţiona abilitatea de comunicare într-o altă limbă; îmbogăţirea sistemului de cunoştinţe cu informaţii referitoare la ţările partenere şi mărirea gradului de conştientizare a diversităţii culturale printre elevi precum şi utilizarea competenţelor IT în realizarea activităţilor.

Toate produsele şi imaginile din cadrul activităţilor se găsesc pe spaţiul TwinSpace ale proiectului. Acest proiect a fost primul la care am participat pe platforma eTwinning, pot spune că sunt o novice, şi a avut un impact deosebit în rândul elevilor. Elevii au fost activ implicaţi s-au arătat deosebit de interesaţi, au învăţat să coopereze, să lucreze în echipă, au fost fascinaţi pentru că au folosit calculatorul.Impactul a fost unul benefic atât pentru elevi cât şi pentru mine, mai ales că a fost prima noastră încercare de a realiza astfel de actvităţi care ies din tiparul lecţiilor obişnuite de la clasă. Aceştia au cunoscut alţi elevi din alte ţări, au avut şansa de a vedea online cum arată alte şcoli din alte ţări.

Ceea ce am observat ca dascăl este faptul că elevii au fost motivaţi, s-au implicat cu plăcere, fără constrângere în activităţile proiectului ceea ce m-a bucurat foarte mult că au învăţat din plăcere.

Acest proiect a fost doar o portiţă spre un mod nou de a realiza activităţile la clasă şi îl voi continua  în cadrul opţionalului ”Europa – prieteni fără frontiere”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.