Oportunităţi de formare continuă a cadrelor didactice în spaţiul european

0
6

În perioada 07 – 12 iunie 2011, în oraşul Cheltenham din Marea Britanie s-a defăşurat Festivalul de Ştiinţe. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate în mod interactiv diferite descoperiri ştiinţifice şi s-a desfăşurat competiţia FameLab. În perioada 04 – 12 iunie 2011, am avut oportunitatea de a participa la un curs de formare continuă cu titlul: „One week course for European Teachers of Science – Making science more attractive”, organizat de International Study Programmes, în Cheltenham, Marea Britanie.

Participarea mea la cursul „One week course for European Teachers of Science – Making science more attractive”a fost posibilă deorece am fost beneficiara unei burse europene de formare continuă în cadrul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning). Bursa a fost obţinută prin formularea unei cereri la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, runda 14 ianuarie 2011 şi aprobarea finanţării din fonduri europene prin Programul Sectorial Comenius, Mobilităţi individuale – Formare continuă pentru personalul implicat în educaţie, din învăţământul preuniversitar şi din Fondul Social European (FSE).

Înainte de a adresa cererea către ANPCDEFP, am selectat cursul din Catalogul de cursuri Comenius/Grundtvig pe baza nevoilor mele de formare profesională, m-am informat pe Internet despre organizatorul cursului şi am trimis acestuia o scrisoare de intenţie. Am primit răspuns de confirmare a rezervării unui loc la cursul menţionat mai sus. După afişarea rezultatelor selecţiei de acordare a burselor de formare continuă Comenius, am scris organizatorului cursului pentru a confirma participarea la curs. Am purtat o corespondenţă electronică cu organizatorul de curs pentru a afla mai multe informaţii şi pentru a răspunde solicitărilor acestuia. Am studiat documentele trimise de organizatorul de curs. Am primit un formular de la organizatorul cursului pe care l-am completat şi l-am trimis acestuia. M-am ocupat de formalităţile de plată a cheltuielilor de curs, cazare şi transport în localitatea de desfăşurare a cursului de formare. Înainte de a pleca la curs, m-am pregătit astfel:

a) traducerea în limba engleză a unor informaţii legate de sistemul românesc de învăţământ (curriculum naţional, strategii didactice utilizate, metode de evaluare etc), o scurtă prezentare a predării ştiinţelor în ţara şi în şcoala mea, cărţi de vizită şi pliante pentru viitorii colegi de curs;

b) m-am informat pe Internet despre geografia şi istoria locului de desfăşurare a cursului, despre transport, condiţii de viaţă, obiceiuri în ţara gazdă etc;

c) am contactat câţiva dintre participanţii la curs, după primirea listei acestora de la organizator;

d) am aprofundat cunoştinţele de limbă engleză (scris, ascultat şi vorbit);

e) mi-am pregătit întrebări pentru formatori şi colegii profesori din diferite ţări europene.

La curs, au participat 27 de profesori din 7 ţări europene. Metodologia de realizare a cursului a fost adecvată obiectivului de dezvoltare a competenţelor profesionale ale profesorilor de ştiinţe participanţi. Astfel, metodele utilizate de formatori au fost diversificate : prelegeri de informare şi prezentare şi seminarii, conversaţii, dezbateri, activităţi pe grupuri, vizite la muzee şi şcoli, participarea la diferite activităţi interactive în cadrul Festivalului de Ştiinţe Cheltenham din Marea Britanie. În timpul cursului, am desfăşurat următoarele activităţi :

a. Excursii tematice la două muzee în Londra : Muzeul de Ştiinţe şi Muzeul de Istorie Naturală.

b. Ore de curs cu temele anunţate în program :

 Curriculum în domeniul ştiinţei şi predarea ştiinţelor în şcolile secundare britanice.

– Strategia Naţională : evaluarea în Anglia, evaluarea de învăţare, evaluarea continuă a elevilor, teste şi examinări în învăţământul primar şi secundar.

– Noi abordări de predare a Ştiinţei şi Tehnologiei, cum să facem predarea ştiinţelor mai atractivă şi să atragem clasele de ştiinţe spre lumea ştiinţifică.

– Introducere în CLIL – Conţinutul şi limbajul integrat pentru învăţarea bilingvă („Content and Language Integrated Learning”) cu centrare pe predarea ştiinţelor, nivel secundar.

c. Vizite la două şcoli publice care au implicat : asistenţe la lecţii de ştiinţe şi discuţii cu profesorii de ştiinţe din acele şcoli, turul şcolii (vizitarea de săli de clase, laboratoare, săli speciale de examen, sala de mese, spaţii de petrecere a timpului liber etc.).

d. Discuţii cu profesori de ştiinţe pentru compararea predării ştiinţelor în diferite ţări reprezentate – curriculum, materiale, metode, standarde, evaluare, politici naţionale în domeniul educaţiei etc.

e. Participarea la Festivalul de ştiinţe din Cheltenham U.K. (Cheltenham Science Festival – 2011, iunie 7-12) .

f. Vizită la Oxford (vizitarea oraşului şi a unor colegii : Exeter, Lincoln, Balliol, Christ Church).

g. Evaluarea cursului, completarea unui chestionar al organizatorului local.

Conform diferitelor statistici publicate în literatura de specialitate şi în urma experienţei profesionale am constatat că tânăra generaţie nu mai este atrasă de studiul ştiinţelor exacte, ştiinţelor aplicate şi ingineriei, fiind interesată de meserii care să îi confere o situaţie financiară mai bună într-un timp cât mai scurt. Astfel, ca profesor de fizică, întâmpin probleme în motivarea intriinsecă a elevilor pentru studiul fizicii. Ca urmare, participarea la un curs de formare, în cadrul căruia unul din obiective era "Cum să facem predarea ştiinţelor mai atractivă", discuţiile cu profesori de ştiinţe din alte ţări europene şi observarea unor lecţii de ştiinţe dintr-o şcoală din Anglia  au constituit o experienţă interesantă care m-a ajutat să-mi îmbunătăţesc competenţele profesionale şi să cunosc mai bine modul în care se realizează educaţia în diferite ţări europene. 

Mulţumesc ANPCDEFP pentru facilitarea accesului la acest stagiu de formare continuă.

Profesor Viorica Stănescu

Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr Bucureşti

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.