My Town in Numbers

0
5

Este un proiect cu specific matematic, desfăşurat de trei clase de vârste apropiate din şcoli din România, Cehia şi Olanda şi folosind conţinuturi comune din curriculum. El nu se limitează la una dintre ramurile matematicii, ci se referă la această materie în integralitate.

Scopul proiectului din punctul de vedere al activităţii didactice este de a compara modul în care elevii reacţionează la această nouă abordare şi, poate porni proiecte similare de colaborare. De asemenea, sperăm, acesta va fi un mod de a ne diversifica tehnicile de predare, de a aduce la viaţă de idei constructiviste de instruire, de a utiliza TIC pentru descrierea experienţelor noastre, pentru raportare şi comunicare, un mod de împărtăşire a rezultatelor şi ideilor elevilor, de comparare a mediului nostru de lucru, a diferitelor sisteme de învăţământ, a curriculum-ului etc.

Proiectul a fost iniţiat în spaţiul de lucru oferit de platforma eTwinning (http://www.etwinning.net).

Obiective

 • experimentarea abordării constructiviste în predarea matematicii, comparând-o cu metodele tradiţionale, transmisive de predare;
 • împărtăşirea rezultatelor şi experienţelor noastre
 • utilizarea TIC atât pentru a ne compara si face disponibile rezultatele, precum şi ca un instrument de comunicare atât pentru profesori cât şi pentru elevi;
 • comunicarea şi colaborarea cu profesori şi elevi din altă parte a Europei;
 • îmbunătăţrea abilităţilor de colaborare şi a metodelor noastre de lucru în grup;
 • creşterea interesului elevilor pentru matematică, curiozitatea, spiritul lor de investigaţie, folosind obiecte concrete şi reprezentări ale obiectelor matematice;
 • dezvoltarea capacităţii lor de a abstractiza, de a transfera cunoştinţele matematice în viaţa de zi cu zi şi invers;
 • analizarea şi compararea sistemelor de învăţământ şi a mediului de lucru din şcolile noastre.

Parteneri

 • ZŠ Karviná (Cehia)
 • Şcoala nr. 92, Bucureşti (România),
 • Hervormd Lyceum West (Olanda)

Activităţi

Primele activităţi au constat în realizarea de prezentări ale oraşelor şi şcolilor noastre, întocmirea unui plan de lucru comun şi pe echipe şi a grupelor de lucru din cadrul fiecărei clase. Grupurile şi-au realizat la rândul lor prezentări, fiecare dintre participanţi făcându-şi o scurtă caracterizare. Am însoţit aceste caracterizări de fotografii, de scurte istorice ale oraşelor noastre, astfel încât parteneriatul să capete un caracter cât mai concret şi echipele să se cunoască cât mai bine.

A avut loc concursul pentru alegerea logo-ului proiectului.

Elevii au realizat variante de logo atât desenate de ei, cât şi cu ajutorul soft-urilor de grafică sau site-urilor specializate. Jurizarea a avut loc astfel: mai întâi fiecare echipă a punctat în ordinea crescătoare a preferinţelor logo-urile din fiecare echipă, apoi s-a stabilit varianta "finalistă" din fiecare ţară şi s-au punctat din nou. A câştigat una din variantele propuse de echipa cehă.

Apoi a început activitatea principală, constând în redactarea de probleme cu conţinut matematic legate de oraşele noastre. Fiecare echipă propune câte o problemă în fiecare lună, iar celelalte două clase rezolvă şi expun soluţia găsită. Profesorii comunică şi îşi compară modul de lucru şi experienţele folosind blogul proiectului. Excepţie a făcut luna decembrie, dedicată Crăciunului şi modului în care e el sărbătorit în locul în care trăim. Elevii au publicat pe Twinspace colinde, felicitări, videoclipuri legate de modul în care trăiesc ei sărbătorile de iarnă.

Instrumente TIC folosite

Au fost folosite instrumente TIC variate: portalul eTwinning ca platformă de lucru şi blogul ca mijloc de comunicare între profesori. Comunicarea a mai avut loc şi prin intermediul email-ului. Materialele sunt realizate folosind aplicaţii pentru editare de text (Microsoft Word), editare de imagini (Picasa, Irfanview, Microsoft Photoeditor), editare de fişiere video (film) sau de realizare de prezentări (Microsoft PowerPoint). Logo-urile au fost realizate cu ajutorul programelor de grafică (Paint) sau folosind site-uri specializate. Toate problemele propuse se referă la locuri reale din oraşele în care trăim şi acoperă conţinuturi matematice comune celor trei curricula. Suportul matematic folosit a fost variat, de la asemanare şi proporţionalitate, alte noţiuni de geometrie, pătrate magice, legi de mişcare, unităţi de măsură, volume, încriptare de mesaje.

Pe lânga prezentările in PowerPoint, am folosit si alte tipuri de materiale, menite a face sarcinile de lucru cât mai atractive pentru elevi. Astfel, am creat impreuna cu ei slide-show-uri cu http://www.slide.com si Smilebox, puzzle-uri cu ajutorul site-ului http://www.jigsawplanet.com reprezentând monumente cunoscute din Bucureşti, animaţii cu Dvolver (http://www.dfilm.com/live/moviemaker.html) pentru a prezenta soluţii ale problemelor, word clouds din texte ale unor teoreme cunoscute, cu ajutorul http://www.wordle.net. Aceştia din urmă au fost creaţi chiar de către elevi, aplicaţia fiind foarte uşor de folosit.

Blogul proiectului, aflat la adresa  http://mytowninnumbers.blogspot.com a reprezentat un instrument util de comunicare între echipe, dar şi pentru materiale care nu puteau fi încărcate pe TwinSpace.

Un rol important în vizibitatea proiectului îl joacă pagina web a acestuia. Ea a fost creată cu Microsoft Frontpage cu ajutorul materialelor din TwinSpace, care au fost trecute în format .pdf. Adresa sa este http://irina.sorinvasilescu.ro . Site-ul conţine pagini cu date despre proiect, prezentările oraşelor noastre, ale şcolilor şi claselor partcipante la proiect, cu problemele propuse de fiecare dintre echipe şi rezolvările partenerilor, cu urări, filme şi colinde de Crăciun, un link către blog.

Concluzii şi beneficii

Cel mai important aspect al proiectului a fost interactivitatea sa, datorită activităţii principale, constând în propunerea şi rezolvarea de probleme, dar şi comunicării între echipe prin intermediul blogului şi forumului. Faptul că problemele erau legat nemijlocit de oraşele noastre a creat o atmosferă de cunoaştere reciprocă, iar compararea rezolvărilor şi rezultatelor au dat naştere unui spirit de competiţie foarte stimulativ pentu elevi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.