Manualele Digitale – Asteptând miracolul

0
17

ascendia-astronomy

La peste 2 ani de la lansarea primului manual digital (Ibooks Textbooks) creat de o companie românească – Ascendia’s Astronomy, România, azi, se pregătește, în sfârșit, să primescă faimoasele manualele digitale în sălile de clasă.

Ministerul Educației Naționale deschide procedurile aferente licitației pentru manualele de clasa I și clasa a II-a.

Noile manuale școlare vor fi atât în variantă tiparită, cât și în format digital. Fiecare manual va fi realizat în două volume, structurate astfel încât să acopere întreaga programă şcolară. Fiecare volum va fi insoțit de un CD/DVD cu forma digitală.

Care este Calendarul privind asigurarea cu manuale şcolare pentru clasele I şi a II-a pentru anul şcolar 2014-2015?

[table]
Data[attr style=”width:150px”],Activitate[attr style=”width:250px”]
07 martie 2014,Lansarea sesiunii de evaluare şi a licitaţiei proiectelor de manuale şcolare pentru clasele I şi a II-a – în urma aprobării ordinului ministrului educaţiei naţionale privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar.
15 aprilie 2014, Postarea pe SEAP a documentaţiei de atribuire pentru achiziţia manualelor şcolare pentru clasele I şi a II-a.
02 iunie 2014,Termenul limită pentru depunerea de către ofertanţi – la CNEE – a documentelor necesare procedurii de achiziţie.
02-20 iunie 2014,Desfăşurarea sesiunii de evaluare a ofertelor de proiecte de manuale şcolare pentru clasele I şi a II-a.
23 iunie 2014,Comunicarea rezultatelor evaluării ofertelor de proiecte de manuale şcolare pentru clasele I şi a II-a.
28 iulie 2014,Comunicarea rezultatelor finale în urma procedurii de licitaţie pentru proiectele de manuale şcolare pentru clasele I şi a II-a. Aprobarea prin ordin al ministrului educaţiei naţionale – a manualelor şcolare pentru clasele I şi a II-a.
4 – 15 august 2014, Incheierea acordurilor cadru cu câştigătorii licitaţiei de manuale şcolare pentru clasele I şi a II-a. Derularea procesului de consultare – de către cadrele didactice – a manualelor aprobate şi comunicarea către inspectoratele şcolare a listei manualelor şcolare selectate pentru a fi utilizate în clasele I şi a II-a.
18 – 22 august 2014, Incheierea acordurilor cadru cu câştigătorii licitaţiei de manuale şcolare pentru clasele I şi a II-a. Derularea procesului de consultare – de către cadrele didactice – a manualelor aprobate şi comunicarea către inspectoratele şcolare a listei manualelor şcolare selectate pentru a fi utilizate în clasele I şi a II-a.
22 august – 10 septembrie 2014,Realizarea tirajului de manuale şcolare pentru clasele I şi a II-a.
11 – 15 septembrie 2014, Livrarea tirajului de manuale şcolare pentru clasele I şi a II-a către inspectoratele şcolare şi către unităţile de învăţământ.
[/table]

Discipline:

-Comunicare în limba română;

-Comunicare în limba maternă;

-Matematică şi explorarea mediului;

-Limba modernă;

-Religie.

Înainte de a ne bucura, trebuie să amintim că timpul este foarte scurt pentru dezvoltarea acestor manuale conform specificațiilor. Să sperăm că jucătorii din eLearning sunt pregătiți și că vom avea cu adevărat aceste resurse educaționale moderne în 2014.