Fenomenul e-Learning, Laboratoare virtuale şi Multi-Touch

0
12

În România, conceptul de e-Learning a pătruns destul de repede, dar foarte puţini specialişti au înţeles semnificaţia profundă a acestei tehnologii în educaţie şi în formarea continuă. Pionieri ai utilizării tehnologiei e-learning în educaţie se aflau în câteva universităţi din România, şi în câteva firme de IT-Software ce colaborau cu unele firme din străinatate. S-au realizat progrese semnificative abia după anul 2000, când aceste schimbări şi-au produs efectele. Astfel, în acea perioadă s-au evidenţiat influenţele şi impactul tehnologiilor Web asupra sistemului de învăţământ. După anul 2000, când s-au extins şi dezvoltat tehnlogiile Web 2.0 şi Learning 2.0, s-au abordat programe şi proiecte legate de strategii de dezvoltare şi formare, management de proiecte, lucru în echipe, metodologii de implementare după standarde internaţionale.

Dezvoltarea spectaculoasă din domeniul Informaticii se datorează şi faptului că încă din anii de pionierat 1930-1950 s-au iniţiat cercetări şi proiecte ce au reinventat şi îmbogăţit concepte ca Algoritm, Limbaj, Sistem, Proiect, Management, Arhitectură, etc., astfel că acestea au contribuit în cateva etape la adevărate revoluţii ştiinţifice şi tehnologice. De exemplu, după anul 1970, are loc apariţia spectaculoasă a aplicaţiilor Inteligenţei artificiale prin complexitatea şi diversitatea sistemelor inteligente/expert, sau după anul 1990 apare revoluţia din domeniul IT privind sistemul Internet şi dezvoltarea tehnologiilor Web.
Astăzi, se poate afirma că apariţia calculatorului modeşi dezvoltarea ca ştiinţă a Informaticii se datorează atât modelului arhitecturii John von Neumann pentru un sistem de calcul, cât şi modelelor şi teoriilor Computer Science dezvoltate în acea perioadă timpurie de către matematicienii Kurt Gödel şi Alan Turing ce au pus bazele algoritmicii, calculabilităţii şi Inteligenţei artificiale. Aici trebuie să menţionăm lucrarea Computing Machinery and Intelligence (ce descrie testul Turing) publicată de Alan Turing în anul 1950 şi teoriile privind limbajele formaleteoria gramaticilor şi automatelor, algebra tipurilor de date, semantica programelor, etc. Despre complexitatea si amploarea utilizării produselor software se pot evidenţia următoarele statistici:

Fenomenul e-Learning

În România, conceptul de e-Learning a pătruns destul de repede, dar foarte puţini specialişti au înţeles semnificaţia profundă a acestei tehnologii în educaţie şi în formarea continuă. Pionieri ai utilizării tehnologiei e-learning în educaţie se aflau în câteva universităţi din România, şi în câteva firme de IT ce colaborau cu unele firme din străinatate. Trebuie să menţionăm următoarele etape:

  • 1990-2000, ultimul deceniul al sec. XX a fost dominat de apariţia şi dezvoltarea explozivă a conectărilor la sistemul Internet şi de dezvoltarea tehnologiilor Web; Necesitatea elaborării paginilor Web dinamice a determinat apariţia diverselor tehnologii: JavaScript, JavaServer Pages (JSP), VBScript, PHP, ASP, Macromedia Dreamweaver, etc., tehnologii destinate pentru aplicaţii server, iar altele pentru aplicaţii client; în anul 1998 se lansează motorul de cautare Google, iar în anul 2001 apare enciclopedia liberă Wikipedia.

 

  • 2000-2005, anii in care s-a trecut la o nouă generaţie Web 2.0 şi în care s-a iniţiat o mare diversitate de proiecte bazate pe noi tehnologii revoluţionare; sistemul de învăţământ avea posibilitatea să utilizeze o varietate de tehnologii şi aplicaţii pentru perfecţionarea şi eficienţa procesului de înăţământ şi de educaţie; au apărut platforme CMS (Content Management Systems)LMS (Learning Management Systems)Wikispaces (Free Wikis for Higher Education, Educational-Blogging wiki), etc.; (noi apariţii: 2001 – apare enciclopedia liberă Wikipedia, 2004 – apare reţeaua de socializare Facebook, 2005 – apare serviciul YouTub);

 

  • 2005-2014, un deceniu de eforturi ale diverselor comunităţi (ştiinţifice, tehnice, economice, etc.), ce reprezintă perioada finalizării diverselor proiecte educaţionale bazate pe tehnologii e-Learning şi pe tehnologii Web; s-a dovedit că există o multitudine de aspecte şi scopuri în utilizare, inventivitatea si viziunea utilizatorilor şi dezvoltatorilor, în acest caz fiind nelimitată; în România s-au finalizat multe proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013 „Investeşte în oameni” (tehnologii noi: 2007 – Steve Jobs de la Apple lansează iPhone şi face foarte popular Internetul pe mobil, 2009 – Google lansează sistemul de operare Android care va domina piaţa smartphone-urilor, 2010 –Apple lansează iPad, deschizând era tabletelor (Tablet PC) şi un nou mod de a accesa Internetul).

Marile schimbări în domeniul educaţiei erau concentrate asupra reformelor şi proiectelor de structură şi mai puţin asupra conţinutului. În România, imediat după anul 1990, era nevoie de o infrastructura IT pentru o modernizare concretă a învăţământului. S-au realizat progrese semnificative, dar abia după anul 2000, aceste schimbări şi-au produs efectele. Astfel, în acea perioadă s-au evidenţiat influenţele şi impactul tehnologiilor Web asupra sistemului de învăţământ:

  • Utilizarea serviciului e-mail de către profesori, studenţi şi elevi;
  • Elaborarea şi utilizarea paginilor Web pentru activităţile didactice şi de cercetare din întregul sistem de învăţământ românesc;
  • Apariţia şi utilizarea resurselor digitale în procesul de învăţăre;
  • Utilizarea tehnologiilor e-Learning în procesul de învăţământ şi schimbarea atitudinii profesorilor şi studenţilor faţă de utilizarea TIC (Tehnologiile Informaţiei şi ale Comunicaţiei) în educatie şi formare.

În [6] se arată că “Implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne în educaţie şi cercetare reclamă mobilizarea şi susţinerea diverselor iniţiative, programe şi proiecte ale instituţiilor publice, organizaţiilor profesionale sau individual ale specialiştilor din domeniul eLearning, cercetătorilor, profesorilor din învăţământul universitar şi preuniversitar, inspectorilor, consilierilor, pedagogilor, psihologilor, elevilor şi studenţilor”.  După anul 2000, când s-au extins şi dezvoltat tehnlogiile Web 2.0 şi Learning 2.0, s-au abordat programe şi proiecte legate de strategii de dezvoltare şi formare, management de proiecte, lucru în echipe, metodologii de implementare. De asemenea, iniţiatorii au avut în vedere promovarea şi integrarea noilor tehnologii în educaţie şi formarea continuă, adaptarea sistemului de învăţământ românesc la noile cerinţe şi provocări impuse de construirea societăţii cunoaşterii potrivit Strategiei Europene „Instruirea în Societatea Cunoaşterii„. În lista celor mai importante 10 iniţiative, programe şi proiecte operaţionale, astăzi se află şi Proiectul eLSE  (2005, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională  “eLearning and Software for Education”) [2], susţinută de Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti, alături de proiectele CNIV (Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual, fondată în 2003) şi ICVL (International Conference on Virtual Learning fondată în 2006), susţinute de Universitatea din Bucureşti.

Laboratoare virtuale

  • http://escoala.edu.ro – portal destinat educaţiei preuniversitare, ce pune la dispoziţia elevilor laboratoare virtuale interactive pentru chimie, fizică şi biologie
  • http://scolispeciale.edu.ro – portal dedicat educaţiei speciale, ce cuprinde lecţii interactive multimedia bazate pe experimente, simulări, clipuri video şi alte resurse multimedia, adaptate elevilor cu nevoi speciale.

Proiecte cofinanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala: POSCCE – Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice – „Investeste pentru viitorul dumneavoastra” – http://www.fonduri-ue.ro/ (2007-2013).
Tur virtual – http://escoala.edu.ro/labs/index.php# :

Utilizarea tehnologiei Multi-Touch – premieră în România

Dr. Ion Roceanu şi Prof. Radu Jugureanu au avut ideea utilizării tehnologiei Multi-touch în activitatea de instruire şi în promovarea aplicaţiilor pentru interdisciplinaritate şi trandisciplinaritate. Astfel, aceştia au coordonat proiectul POSDRU din fonduri europene 2007-20013 „Educational process optimized in view of competences within a knowledge based society” finalizat in anul 2012 si care a fost premiat la Congresul IPMA 2013. In Dubrovnik, Croatia, at the World Congress of the International Project Management Association (IPMA) 2013 –  The golden Medal was awarded to the project „Educational process optimized in view of competences within a knowledge based society”, which was implemented by the Ministry of Education, Research and Innovation through Management Unit of Externally Financed Projects, in partnership with SIVECO Romania and the National Defense University „Carol I”. What has differentiated the project from Romania compared to all the other applications? According to the jury members: „the project including the Multi-touch technology has won by far through innovation„. The International Project Management Association competition represents the world championship of projects of any kind (not just IT or education projects), as the jury has evaluated the applications from the project management perspective [9].

Referinţe

[1] Advanced Distributed Learning (ADL), http://www.adlnet.gov/partnerships/romania-adl-partnership-lab/
[2] eLSE Conference and ADL Partnership Lab, http://www.elseconference.eu/http://www.adlnet.ro/
[3] Bill Kinnersley, http://people.ku.edu/~nkinners/LangList/Extras/langlist.htm
[4] ***, http://www.operating-system.org/betriebssystem/_english/os-liste.htm
[5] Gabrile Vasile, Istoria informaticii româneşti: de la CENA la Independent 100, Market Watch, nr. 105, mai 2008, http://www.marketwatch.ro/articol/3768/Istoria_informaticii_romanesti_de_la_CENA_la_Independent_100/
[6] M. Vlada, Utilizarea Tehnologiilor eLearning: cele mai importante 10 initiative și proiecte din Romania, În: Elearning.Romania (ISSN 2247-9007) Nr. 35/2009. București: Institutul pentru Educație. Online: www.elearning.ro/arhiva/35
[7] M. Vlada, Idei inovatoare şi pionierii Internetului, http://www.c3.cniv.ro/?q=2013/internet, CNIV Romania, 2013
[8] M. Vlada, Nevoia de sisteme şi arhitecturi, http://mvlada.blogspot.ro/2013/12/nevoia-de-sisteme-si-arhitecturi.html, 2013
[9]  SIVECO Press Reviews, http://www.siveco.ro/en/about-siveco-romania/press/press-reviews/winner-ipma-2013, October 2, 2013

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.