Instrumente moderne (site-urile wiki) de documentare şi de susţinere şi evaluare a achiziţiilor elevilor

0
9

Integrarea noilor tehnologii în instruire determină schimbarea metodelor şi tehnicilor de lucru la clasă. Folosirea Internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor virtuale, a comunicării on-line, are implicaţii pe care societatea în care trăim le solicită: stimulează şi dezvoltă potenţialul cognitiv multiplu al elevilor (Teoria Inteligenţelor Multiple, H. Gardner), dezvoltă abilităţile necesare în secolul XXI, contribuie la dezvoltarea abilităţilor de gândire de nivel superior (Taxonomia lui Bloom), orientează procesul de instruire către interesele elevilor (predare centrată pe elev). Metoda proiectului poate, mai mult ca oricare dintre metodele de predare activ-participative să ofere un cadru generos pentru formarea diferenţiată a elevului. Pentru a folosi în mod eficient metoda proiectului şi a integra tot ce poate oferi calculatorul, sunt foarte importanţi paşii pe care îi face profesorul pentru planificarea şi proiectarea unităţii de învăţare. Temele proiectelor se stabilesc de comun acord cu elevii la începutul unităţii de învăţare, vor fi monitorizate pe tot parcursul unităţii de învăţare iar produsul de grup sau individual este prezentat la finele unităţii de învăţare.

Instrumentele de comunicare prin Internet extind foarte mult comunitatea în cadrul căreia elevii pot comunica. Prin email, chat, mesaje instant, sondaje instant şi protocol pentru Internet Voice Over, VoIP, elevii pot discuta şi schimba idei atât între ei cât şi cu colegi şi experţi din întreaga lume.

Wiki-urile reprezintă site-uri Web de colaborare online care pot fi setate pentru a fi editate de oricine sau doar de anumiţi utilizatori. Autorul unui wiki poate fi notificat cu privire la toate modificările şi poate urmări şi monitoriza dezvoltarea conţinutului site-ului. Se vor utiliza în instruire materiale scrise în grup, dezvoltare web în colaborare, schimbul de informaţii de documentare, de planificare a proiectului, de colectare de informaţii. Ce trebuie să înţelegem din cadrul acestor definiţii este faptul că un wiki este un site web gratuit, foarte uşor de folosit, care nu necesită cunoştinţe avansate de tehnologia informaţiilor şi care nu necesită un program aparte spre  a funcţiona. Caracteristica cea mai importantă a unui wiki, cea care a stat la baza extinderii fulminante pe care a cunoscut-o această tehnologie, este faptul că oricine poate modifica orice în cadrul unei pagini wiki, oriunde şi oricând, fără a fi nevoie de o permisiune anume de acces, de citire, scriere sau publicare.

Prin utilizarea site-urilor web de colaborare, persoanele pot lucra împreună la documente, fişe de lucru şi prezentări. De asemenea se pot încărca fişiere create anterior de pe calculatoarele lor personale. Fiecare resursă online permite elevilor:
– să acceseze fişiere de pe un calculator conectat la Internet;
– să invite alte persone pentru a vedea sau edita documente;
– să editeze şi să vizualizeze un document în acelaşi timp cu alţi autori;
– să lucreze la documente online sau offline;
– să compare două versiuni ale aceluiaşi document;
– să monitorizeze versiunile anterioare ale unui document;
– să publice pe o pagină web sau într-un blog conţinutul;
– să creeze documente tehnoredactate compatibile cu Microsoft Office, fişe de lucru şi prezentări sau editări ale documentelor existente;
– să adăuge elemente de proiectare, imagini, hărţi, diagrame şi grafice.

Pentru realizarea unui wiki se va cere elevilor parcurgerea următorilor paşi:
– deschiderea  documentului “site-uri wiki” din directorul Resurse, Resurse Internet de pe CD-ul cu resurse curriculare;
– utilizarea ajutorului online sau forumului disponibil în fiecare site web de creare a unui wiki pentru instrucţiuni de realizare. Se pot include şi următoarele:
– link-uri către alte site-uri web
– imagini care să susţină conţinutul.

Sarcină de lucru: Se solicită elevilor o analiză  a instrumentelor de comunicare prin Internet, prezentarea punctelor tari şi a provocărilor fiecărui instrument în parte. Elevii trebuie să comunice cu persoanele din afara clasei, primesc reacţii cu privire la produsele la care lucrează, se implică în discuţii interactive, exersează utilizând abilităţile de tehnoredactare de la TIC, schimbă informaţii bazate pe text, documente şi alte resurse, utilizează Internetul pentru funcţia de documentare şi comunicare. Produsul activităţii elevilor va trebui să fie un site wiki care sa conţină documente word (referate), prezentări PowerPoint, foi de calcul Excel, teste de autoevaluare despre funcţiile Internetului ca reţea globală de comunicare cu referire în mod deosebit la  funcţia de documentare şi cea de comunicare  a reţelei Internet.

Wiki-urile sunt sub influenţa puterii celor patru „o”. Faptul că orice wiki este uşor de creat, de modificat şi chiar de şters de către oricine, oriunde şi oricând are efecte pozitive dar şi efecte negative. Implicând elevii în activităţi colaborative, solicităm acestora să realizeze, pentru fiecare proiect, jurnalul activităţilor desfăşurate şi să ofere colegilor feed-back. Pe pagini ale unor grupe de elevi vor fi postate şi repere critice privind calitatea activităţilor colaborative, fiind consemnate şi aprecieri ale activităţii fiecărui membru al echipei. Un alt avantaj important oferit de site-urile de tip wiki este dat de posibilitatea de a posta comentarii, de a deschide fire de discuţie pe teme de interes pentru elevi. Răspunsurile oferite pentru diferite topicuri au constituit repere importante pentru profesor, dar şi pentru părinţii elevilor.

Învăţarea prin acţiune implicând TIC presupune realizarea de sarcini în contexte variate care să permită  operaţionalizarea cunoştinţelor şi facilitarea transferului în contexte noi. Acest fapt este cu atât mai important cu cât evoluţia cunoaşterii, dar mai ales a tehnologiei informaţiei este extrem de dinamică.

TIC transformă ideile în “materie”. Înregistrarea activităţii, cât şi a produsului, poate fi păstrată, reluată şi chiar modificată, stimulează abordarea explorativă şi intervenţionistă, au potenţial adaptativ – folosirea unui avantaj real dat de semnalizarea automată prin alerte (feedback imediat), analiza şi oferirea de alternative, răspunsuri selective. Obiectivele atinse prin utilizarea TIC în cadrul proiectului sunt:
– recunoaşterea unor date de tip probabilistic sau statistic în situaţii concrete;
– interpretarea primară a datelor sau probabilităţilor cu ajutorul calculelor financiare, a graficelor şi a diagramelor;
– utilizarea unor algoritmi specifici calcului financiar, statisticii sau probabilităţilor pentru analize de caz.

Se vorbeşte tot mai mult în ultimii ani despre un învăţământ centrat pe elev, dar întrebarea este: cum anume învaţă elevii mai bine?

Integrarea noilor tehnologii în instruire determină schimbarea metodelor şi tehnicilor de lucru la clasă. Folosirea internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor virtuale, a comunicării on-line, are implicaţii pe care societatea în care trăim le solicită: stimulează şi dezvoltă potenţialul cognitiv multiplu al elevilor (Teoria Inteligenţelor Multiple, H. Gardner), dezvoltă abilităţile necesare în secolul XXI, contribuie la dezvoltarea abilităţilor de gândire de nivel superior (Taxonomia lui Bloom), orientează procesul de instruire către interesele elevilor (predare centrată pe elev).

Metoda proiectului poate, mai mult ca oricare dintre metodele de predare activ-participative să ofere un cadru generos pentru formarea diferenţiată a elevului. Pentru a folosi în mod eficient metoda proiectului şi a integra tot ce poate oferi calculatorul, sunt foarte importanţi paşii pe care îi face profesorul pentru planificarea şi proiectarea unităţii de învăţare. Temele proiectelor se stabilesc de comun acord cu elevii la începutul unităţii de învăţare, vor fi monitorizate pe tot parcursul unităţii de învăţare iar produsul de grup sau individual este prezentat la finele unităţii de învăţare.

Bibliografie:
1. Manual de Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, clasa a IX-a Mariana Milosescu
2. Informatica aplicata, Radu Marsanu, Mioara Gheorghe, Florin Hartescu
3. http://ro.wikipedia.org/wiki/

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.