Instruirea pe suport tehnologic

0
16

Capitolul de faţă propune câteva opţiuni pe care trainerii le-ar putea utilize. Sunt prezentate câteva principii de bază ale instruirii pe support tehnologic, adică a instruirii în care computerul sau o altă tehnologie constituie mijlocul principal de livrare a conţinutului. Indiferent dacă folosesc sau nu mijloacele respective, trainerii trebuie sa fie cel puţin conştienţi de existenţa lor şi de modul în care acestea ajută sau împiedică procesul de instruire.

 

Facultatea de Psihologie si Stiinţele Educaţiei

   Master : Formarea Formatorilor

   Anul      : I

 

 

 

        Blended learning:

     Aplicaţii e-learning în

              formare

 

 

 

       Nume: Alerguş Delia –Elena

 

 

Varianta 1

Elaboraţi un articol cu tema „Utilizarea noilor tehnologii pentru formare” sau „Instrumente online în proiectarea, desfăşurarea şi/sau evaluarea unei sesiuni de training

 

Instruirea pe suport tehnologic

   Analfabeţii secolului douăzeci şi unu vor fi cei care nu vor fi în stare săînveţe, să se dezvolte                         şi să reînveţe”.

                                                                             Alvin Toffler

            Un trainer profesionist înţelege că forma urmează funcţiei. Este important să definească clar, din start, ce cunoştinţe şi aptitudini le sunt necesare angajaţilor sau clienţilor şi doar apoi să decidă felul cel mai potrivit de a le transmite informaţiile respective. Tehnologia poate fi un instrument minunat, dar nu constituie singura abordare şi nici nu este întotdeauna alegerea cea mai bună.

          Capitolul de faţă propune câteva opţiuni pe care trainerii le-ar putea utilize. Sunt prezentate câteva principii de bază ale instruirii pe support tehnologic, adică a instruirii în care computerul sau o altă tehnologie constituie mijlocul principal de livrare a conţinutului. Indiferent dacă folosesc sau nu mijloacele respective, trainerii trebuie sa fie cel puţin conştienţi de existenţa lor şi de modul în care acestea ajută sau împiedică procesul de instruire.

          Ce este “instruirea pe suport tehnologic”?

        Jurnalele de instruire definesc instruirea pe suport tehnologic ca “Orice tip de instruire care presupune folosirea mijloacelor tehnologice pentru livrarea lecţiilor”. Printre exemple se numara instruirea pe pagini web (internet, intranet, extranet); studiu independent computerizat, inclusive pe CD-ROM, DVD sau dischete, transmisiile TV pe satelit, videoconferinţele, conferinţele pe support audio si teleconferinţele. Când se discută despre instruirea pe suport tehnologic se face distincţie între metodele de prezentare şi metode de livrare.

“Metode de prezentare” se referă, de exemplu la folosirea unui proiector video ori la un soft tip

 Power Point, cu ajutorul cărora ne transmitem ideile către cursanţi. Prin metodele de livrare”, înţelegem mijloacele precum CD-ROM-urile sau internetul prin care facem să ajungă conţinutul instruirii la cursanţi.

             Instruirea pe supsort tehnologic nu se limitează la studierea subiectelor legate de tehnologie. Ea pote fi folosită şi în domenii precum cel al vânzărilor, managementului- aproape orice disciplină poate fi livrată prin mijloacele instruirii pe suport tehnologic. Instruirea pe suport tehnologic nu înseamnă neapărat că trainerul este înlocuit cu totul de mijloacele tehnologice. Un trainer poate participa intensive la livrarea instruirii şi, de aceea, trebuie implicat şi în conceperea şi proiectarea ei.

             În concluzie, instruirea pe suport tehnologic nu este întotdeauna un învăţământ la distanţă. Se recurge la învăţământul la distanţă atunci când cursantul şi trainerul se află în zone geografice diferite, ceea ce impune folosirea unei tehnici special de concepere a cursurilor şi de comunicare a acestora. Deşi învăţământul la distanţă poate implica recurgerea la o anumită tehnologie, există si metode netehnologice, cum sunt tradiţionalele cursuri, prin corespondenţă folosite de mult timp. În plus, instruirea pe suport tehnologic poate fi folosită şi în organizaţie, la locul de muncă, aşa că nu poate fi considerată automat învăţământ la distanţă.

             Când a început livrarea instruirii pe suport tehnologic?

          Precursorul istoric al actualei instruiri prin folosirea computerului este instruirea programată (IP). IP este o metodă de instruire manuală, popularizată ptin anii’ 60 şi destinată studului independent. Modul în care era concepută era potrivit pentru cursanţii care deja cunoşteau o parte din materie sau care puteau învăţa rapid, permiţându-le să avanseze în propriul lor ritm. Era o abordare motivatoare pentru studenţii buni, fiindcă astfel nu se mai simţeau ţinuţi pe loc de ceilalţi, în schimb studenţii care învăţau mai lent trebuiau să primească un sprijin suplimentar ca să-şi poată îndeplini obiectivul de învăţare.

             IP se bazează pe tehnica analizei comportamentale, popularizată de B.F.Skiner, care implică furnizarea unui feedback imediat către cursant, într-un număr optim de paşi.  Asta permite că în momentul în care un cursant arată că stapâneşte  aptitudinea sau cunoştinţa în cauză la nivelul specificat de obiectiv, acesta poate trece mai departe. Este un sistem standardizat, eficient şi care se poate desfăşura în ritmul cursantului. Are un cost de dezvoltare mare atât ca timp, cât şi ca efort, întrucât la aproape toate etapele este nevoie de specialişti în domeniul proiectării şi programării instrucţionale. În loc să fie tipărite pe hârtie, informaţile erau prezentate pe ecranul computerului, iar cursantul era purtat automat de la o etapă la alta, în funcţie de răspunsurile pe care le dădea.  Când s-au răspândit computerele personale, pa le sfârşitul secolului ’70, specialiştii în tehnologii instrucţionale au adoptat rapid noi metode. Platformele computerizate de azi îi permit proiectantului instrucţional să includăîn  în experienţa de învăţare elemente grafice, video şi audio, asigurând aceeaşi capacitate de diferenţiere între cursanţi şi o implicare a acestora mai bună decât cea realizată de vechile versiuni IP- la fel cum o prelegere imbogăţită realizează mai mult decât una simplă.

             Beneficii ale instruirii pe suport tehnologic.

             Instruirea pe suport tehnologic poate fi folosită atât în abordările inductive, cât şi în cele deductive ale învăţării;permite cursantului să-şi aleagă propriul ritm de studiu – să înainteze mai repede când poate şi să încetinească studiul când este nevoie. Sunt folosite de obicei ca suport pentru obiectivele de cunosştinţe şi aptitudini legate de folosirea computerului sau înrudite cu acestea, dar pot fi servite şi la alte tipuri de obiective de aptitudini, atunci când se recurge la simulări suficient de sofisticate sau softuri de inteligenţă artificială.

             Sistemele de instuire pe suport tehnologic pot fi folosi toate tipurile de elemente grafice (fotografii, grafice, diagrame).

             Instruirea pe suport tehnologic, asigură consecvenţa în instruirea tuturor utilizatorilor, poate servi persoane foarte disperate geografic şi permite ţinerea unor evidente detaliate despre tiparele de învăţare ale studenţilor, individual şi pe grupuri, atât cu scopul evaluării performanţei acestora, cât şi pentru îmbunăţăţirea lecţiilor.

Cum îşi poate oraganizaţia crea un program de instruire pe suport tehnologic?

Unii specialişti în psihologia educaţiei (ex. Robert Gagne, 1992) ar adăuga aici încă o etapă, cea a planificării evenimentului instrucţional, încă înainte de a trece concret la alegerea mijloacelor tehnice. Gagne defineşte evenimentele instrucţionale astfel: „cărămizile şi mortarul oricărei lecţii…Un set de evenimente care acţionează asupra studentului şi îl implică”.

După ce sunt puse la punct aceste piese, putem trece la alegerea mijloacelor de transmitere a informaţiilor către cursanţi.

După luarea în considerare a tuturor factorilor, departamentul de instruire al organizaţiei trebuie să stabilească dacă realizarea unui program de instruire pe suport tehnologic este sau nu justificată sub aspectul costurilor şi beneficiilor.

 

Ce ar trebui să ştim ca să ne putem crea programe de instruire pe suport tehnologic

Prin urmare, pentru crearea unui program eficace de instruire pe suport tehnologic este nevoie de o persoană sau un colectiv care să aibă cunoştinţe în domeniul în cauză, să ştie care sunt principiile învăţării la adulţi, să aibă competenţă în domeniul proiectării instrucţionale interactive, precum şi bune aptitudini specific pentru tehnologia folosită. În afară de toate acestea, există câteva repere:

·   Veţi avea nevoie de ajutor din afară

·   Programul de instruire trebuie proiectat cu atenţie şi valid riguros

·   Rolul trainerului va fi destul de netradiţional, în sensul că atribuţiile lui vor fi mai mult administrative

·   Există diverse pachete de software, care pot siplifica procesul de proiectare şi gestionare a programului;

·   Ca în cazul oricărui tip de instruire, gândiţi-vă la cursant

·   Gândiţi-vă la echipamentul pe care vor trebui sa-l aibă la dispoziţie cursanţii

·   Concepeţi programul astfel încât să fie uşor de utilizat

·   Dacă ceva nu este simplu, înseamnă de obicei că nu este nici ieftin.

Avantajele\Dezavantajele instruirii pe suport tehnologic

             Încă de la primele ei forme, instruirea pe suport tehnologic a fost însoţită mereu de tot felul de problem specific:

Principalele dezavantaje:

ü  Pune multe problem legate de echipament

ü  Costuri legate de dezvoltare

ü  Întreţinerea în timp este mai complex

ü  Cursanţii pot veni cu pregătiri şi formaţii diferite, creând trainerilor probleme suplimentare

ü  Lipseşte interacţiunea cu trainerul şi colegii

ü  Dificil de evaluat în mod valid unele cunoştinţe şi gradul de însuşire a majorităţii aptitudinilor

ü  Unii cursanţi pot să aibă aptitudini tehnice pentru a folosi acest tip de studiu.

Principalele avantaje:

ü  Acces la instruire fară costuri de deplasare sau restricţii de timp

ü  Foarte standardizată

ü  Foloseşte mai bine (sau macar altfel) competenţele trainerilor, întrucât cursanţii îi solicită doar pentru evaluare sau pentru lămurirea problemelor majore

ü  Permite un ritm propriu şi se pretează bine folosirii în domeniul formării competenţelor.

ü  Unii cursaţi ar putea să prefere forme de instruire.

Ø  Bibliografie : Robert H. Vaughn. Manualul Trainerului Profesionist. Planificare, livrare si evaluarea programelor de instruire, Ed. CODECS, 2008.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.