Formarea cadrelor didactice in utilizarea TIC pentru educatie

  0
  14

  Educaţia în secolul XXI nu poate fi concepută fără mobilitatea datorată tehnicii informaţionale şi în general a progresului tehnologic înregistrat în acest secol. Educaţia prin Internet reprezintă un nou tip de predare-învăţare la distanţă, care se amplifică pe zi ce trece datorită evoluţiei spaţiului virtual. Astăzi, informaţia este una dintre cele mai importante resurse a economiilor avansate şi astfel calculatorul devine un instrument indispensabil oricărui cetăţean al societăţii informaţionale în care trăim. Astăzi este necesar ca toţi elevii să aibă acces la Internet şi se impune necesitatea integrării instrumentelor TIC în curricula şcolară în scopul sporirii şanselor de angajare ale tinerilor şi pregătirii acestora pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi (life long learning).

  În societatea actuală postmodernă, deoarece practic toate noile forme de învăţare sunt strâns legate de IT şi de comunicare, profesia de dascăl implică abilitatea de utilizare a tehnologiei informaţiei (IT) şi cunoaşterea uneia sau mai multor limbi străine. Profesorul modern trebuie să aibă capacitatea de a selecta, analiza şi comunica informaţiile, din motive personale şi profesionale, precum şi în scopuri educaţionale.

  Ca o consecinţă firească a dezvoltării tehnologiei informaţiei, s-au impus forme moderne de predare şi învăţare: învăţămîntul la distanţă, servicii educaţionale oferite prin intermediul Internetului, softuri educaţionale etc. Pentru a spori calitatea şi eficienţa în domeniul educaţiei asistate de calculator este necesară perfecţionarea cadrelor didactice prin programe de formare continuă.

  Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) contribuie la diversificarea ofertei de formare şi la realizarea unei compatibilităţi între sistemul de educaţie şi formare profesională românesc şi cele europene prin intermediul programelor de învăţare pe tot parcursul vietii: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jean Monet, Euridyce, European Label, Programul Transversal, Tineret în acţiune şi Erasmus. Prin intermediul acestor programe, ANPCDEFP  sprijină financiar proiecte de formare  şi de cooperare între organizaţiile implicate în educaţie pentru a creşte calitatea şi a consolida dimensiunea europeană în educaţie.

  Cu ajutorul unui grant aprobat de ANPCDEFP, în ianuarie 2008, am participat la un curs de formare continuă cu titlul "Publier, échanger et correspondre sur le Web", organizat de Institut Universitaire de Formation des Maîtres d’Aix-Marseille din Franţa, ale cărui obiective au fost: realizarea de proiecte europene de corespondenţă, publicare şi schimb, descoperirea şi analizarea de proiecte de corespondenţă şi publicare, integrarea la clasă a instrumentelor de publicare şi schimb pentru a învăţa, a produce, a valoriza, a diversifica, dezvoltarea abilităţii de a publica şi de realiza publicaţii pe un site Web dinamic şi de a-l administra.

  Ansamblul metodelor şi procedeelor didactice utilizate de către formatorii cursului "Publier, échanger et correspondre sur le Web", desfăşurat în perioada 21-26 ianuarie 2008, au fost predominant metode moderne, interactive (orientate spre cultivarea interesului, motivaţiei, colaborării sociale, spiritului de organizare, iniţiativă, creativitate, etc). Metodele de predare-învăţare-evaluare aplicate de către profesorii formatori au fost:

  • metode expozitive: de comunicare orală şi prezentare scrisă (demonstraţii, diapozitive, filme, fotografii etc. care au făcut prezentarea mai atractivă în cadrul orelor de curs);
  • metode conversative: discuţii frontale şi individuale, lucrul în grup în cadrul unor ateliere pentru a explora modalităţile de comunicare sau schimb atât în cadrul orelor de curs cât şi în timpul excursiilor şi a vizitelor tematice;
  • metode bazate pe acţiune (operaţionale şi practice): exerciţiul, proiectul (publicarea şi administrarea a unui site Web dinamic, realizarea unei scrisori video, producerea şi tratarea (modificarea) de imagini digitale, realizarea unui document sonor);
  • metode bazate pe instruirea asistată de calculator (IAC) şi pe tehnologia modernă actuală (camere digitale, PC ) pentru dezvoltarea competenţelor legate de tehnologia informaţiei şi a comunicării;   
  • excursii tematice şi vizite de documentare pentru pregătirea materialelor (fotografii şi filme).

  Optimizarea procesului didactic se poate realiza doar cu ajutorul unor cadre didactice care au capacitatea de a folosi resursele tehnologice pentru a oferi elevilor oportunităţi de învăţare adecvate secolului în care trăim.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.