Finanţare pentru dezvoltare şcolară

  0
  2

  Unitatea pentru Managementul Proiectului Învăţământ Rural din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării lansează apelul pentru competiţia de proiecte în cadrul Programului de granturi pentru dezvoltare şcolară. Valoarea medie a unui grant este de 10.000 de euro, bani pentru care pot aplica doar unităţile şcolare. Termenul limită până la care se pot depune propunerile de proiecte este 30 martie 2007.

  Programul de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară vizează creşterea calităţii, eficienţei şi echităţii în educaţie prin creşterea gradului de autonomie şi a capacităţii de elaborare şi gestionare a proiectelor la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar. Programul este finanţat de la bugetul de stat prin granturi prevăzute cu această destinaţie, în limita fondurilor aprobate anual prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

  Obiectivele Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară vizează

  • întărirea capacităţii instituţionale locale pentru asumarea responsabilităţilor care decurg din descentralizarea învăţământului preuniversitar;
  • eficientizarea gestiunii resurselor disponibile la nivelul unităţilor de învăţământ;
  • creşterea capacităţii de elaborare şi gestionare a proiectelor la nivelul unităţii de învăţământ cât şi la nivelul inspectoratelor şcolare;
  • îmbunătăţirea calităţii procesului didactic;
  • îmbunătăţirea cadrului de colaborare între şcoala şi comunitatea din care face parte;
  • dezvoltarea serviciilor educaţionale în şcolile speciale şi în centrele şcolare pentru educaţie incluzivă.

  Comunităţile locale sunt încurajate să identifice împreună problemele cu care se confruntă, să formuleze şi să implementeze propriile soluţii pentru rezolvarea acestora, soluţii concretizate în proiecte de dezvoltare şcolară.

  Programul de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară acţionează asupra problemelor majore existente în sistemul de învăţământ din România, direcţiile sale de acţiune fiind direct reflectate în categoriile de proiecte ce vor fi finanţate prin acest Program şi anume:

  Categoria A: Proiecte care sprijină îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin formarea profesională şi oferirea de oportunităţi de dezvoltare în carieră a cadrelor didactice. Proiectele din această categorie au drept scop creşterea calităţii în educaţie prin formarea continuă a cadrelor didactice şi a directorilor de şcoli. Beneficiari: cadre didactice, manageri şcolari, elevi, comunităţile locale în general.

  Categoria B: Proiecte care sprijină reducerea decalajului existent la nivelul accesului la informaţie şi a metodelor şi mijloacelor moderne de predare – învăţare. Proiectele din această categorie au drept scop stimularea motivaţiei pentru învăţare şi creşterea calităţii educaţiei prin dotarea cu materiale didactice, mijloace TIC, carte şcolară, echipamente pentru ateliere şcolare etc. Beneficiari: cadre didactice, manageri şcolari, elevi, părinţi şi comunităţile locale în general.

  Categoria C: Proiecte care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare – învăţare
  prin activităţi extracurriculare. Proiectele din această categorie au drept scop dobândirea de către elevi de competenţe şi abilităţi necesare inserţiei sociale a viitorilor absolvenţi, prin activităţi extracurriculare Beneficiari: elevi, cadre didactice, manageri şcolari, părinţi, şi comunităţile locale în general.

  Categoria D: Proiecte care sprijină integrarea şcolară şi profesională a copiilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a celor din sistemul de protecţie socială. Proiectele din această categorie au drept scop dezvoltarea de servicii educaţionale (consiliere şcolară, consiliere pentru orientare profesională, consiliere pentru părinţi şi cadre didactice, centre pentru terapii specifice, centre de documentare – informare etc) şi crearea de ateliere protejate pentru tineri cu deficienţe sau tineri care părăsesc sistemul de protecţie socială. Beneficiari: cadre didactice, elevi/ tineri cu cerinţe educaţionale speciale cuprinşi în sistemul de învăţământ preuniversitar special şi în sistemul de protecţie socială, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc.

  O şcoală poate depune un singur proiect în cadrul unei runde de competiţie anuală.
  Toate unităţile şcolare cu personalitate juridică, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 354/2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, sunt eligibile să participe la competiţie. Proiectul se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, existente la nivel naţional.

  Valoarea medie a unui grant este de 10.000 EURO (echivalentul in RON).

  În cadrul programului se vor finanţa granturi pentru dezvoltare şcolară (GDS) destinate motivării şi îndrumării unităţilor de învăţământ preuniversitar în implementarea propriilor soluţii de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ. Grupul ţintă al programului de granturi pentru dezvoltare şcolară îl constituie elevii, cadrele didactice şi managerii şcolari din unităţile de învăţământ preuniversitar, precum şi părinţii şi membrii comunităţilor locale etc.

  Termenul limită până la care se pot depune propunerile de proiecte este 30 martie 2007, orele 16.00. Granturile vor fi acordate pe baza de competiţie şi în limita bugetului alocat (i.e. 5.000.000 euro).

  Mai multe informaţii şi materiale necesare elaborării şi derulării proiectelor (Ghidul de Elaborare a Planului de Dezvoltare Şcolară, Ghidul Aplicantului, Formularul de Aplicaţie) se pot obţine de la Inspectoratele Şcolare Judeţene sau direct de pe situl MEdC.

  Alte informatii: http://www.edu.ro/index.php/cer_form_model_exemplu/7477

  Formularul de aplicaţie pentru proiecte poate fi descărcat de la adresa: www.elearning.ro/resurse/Formular_Aplicatie_PGDS.doc

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.