CNIV 2014 evidenţiază colaborarea profesor – elevi/studenţi

0
14

Sunt declarate ca obiective promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru / cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare, promovarea şi implementarea TIC în educaţie şi în formarea continuă.

Premiul de creativitate „Intel România” – căte o Tabletă: 2 premii

1. “Flipped learning – proprietăţile funcţiilor derivabile cu GeoGebra şi Wiris pe platforma Moodle” (prof. Adriana Petrovici, prof. Ilenuţa Buhai – Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman)
2. „Informatica, matematica şi proiectele eTwinning, liant între real şi virtual” (Cosma Patricia-Nicoleta, Pelle Răzvan-Petru, Orjan Mihnea-Tudor, Toma Andrei-Ioan, Tudor Adrian (elevi), Bercovici Crina, Bercovici Manuel (profesori) – Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş)

Premiul de popularitate „Editura Niculescu” – căte un pachet cu 8 cărți: 5 premii

1. „Contribuţia proiectelor eTwinning în dezvoltarea competenţelor specifice la orele de matematică, informatică şi opţionale tematice” (Briscan Dragoş-Paul, Perţ Cătălin-Andrei, Tau Andreea-Diana,
Martin Paula, (elevi), Bercovici Crina, Szatmari Edit (profesori) – Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş)
2. „Predarea fizicii la nivel preuniversitar prin mijloace moderne” (prof. Vâju George – Colegiul Tehnic „Grigore Moisil”, Bistrița)
3. „Un model de predare-învăţare a opţionalelor de astronomie şi astrofizică prin e-learning” (prof. Ghergu Cezar (1), Ghergu Laurenţiu, student (2), Roşu Mihai, student (2) – (1) Liceul Teoretic Neagoe Basarab, Oltenița, (2) Universitatea Politehnica București)
4. „The Solar Mission” (Sven Cortel, student (1), Kinga Raţiu, elevă (2), prof. drd. Georgeta Cozma (2) – (1) School of Computer Science, University of Manchester, United Kingdom, (2) Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare)
5. „Caracteristici definitorii ale profilului cadrului didactic din România” (Emilia Tomoaica, doctorand – Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației)

PREMII DE EXCELENŢĂ CNIV 2014

1. „Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti. Un reper marcant în istoria informaticii din România” (prof. univ. dr. Ion Văduva – Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică)
2. „Integrarea utilizării instrumentelor IT în activităţi de învăţare centrate pe modelare” (prof. drd. Daly Marciuc – Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Satu Mare)
3. „Aplicaţii multi – touch” (Alexandru Kiraly, elev, prof. drd. Cozma Georgeta – Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Satu Mare)
4. „Alternative inovatoare în studiul matematicii – învăţarea matematicii cu ajutorul teoriei inteligenţelor multiple” (prof. Vasilescu Irina – Şcoala Gimnazială „Hamburg”, Bucureşti)
5. „Manuale digitale 2014 elaborate de Ascendia Design” (Cosmin Mălureanu, Ascendia Design – http://www.ascendia.ro)

Pentru detalii: http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/premii-2014