Valoarea platformei iTeach pentru dezvoltarea profesionala continua a cadrelor didactice

0
7

De urmăreşti continua ta dezvoltare profesională, înregistrează-te pe platforma on-line iTeach. Odată înregistrat, caută cursurile ale căror mentori sunt specialişti de la TEHNE Centrul pentru Inovare in Educatie, adevăraţi ambasadori ai formării competenţelor pedagogice pentru dascălii români ai mileniului III. Ei ştiu să te îndrume pe calea schimbului de resurse şi îţi facilitează colaborarea cu cadre didactice din întreaga ţară prin intermediul acestui portal.

Urmând cursurile “Proiecte internaţionale de colaborare educaţională” şi “Abordări bazate pe proiecte”, am avut şansa unui salt calitativ al parteneriatelor eTwinning şi a unei minuţioase perfecţionări personale în derularea unor proiecte educaţionale din şcoala mea. Dat fiind faptul că temele au fost organizate astfel încât să îmbine elementele teoretice cu cele practice, am urmat toţi paşii indicaţi de formatori, având ca ţintă o adecvată modelare în elaborarea şi implementarea unor proiecte de colaborare, relevante pentru elevii mei, o formare eficace, menită a-mi permite abordarea mono-disciplinară şi integrată în curriculum a tuturor proiectelor derulate. Aceste cursuri mi-au facilitat identificarea unor conexiuni posibile şi a unor modalităţi de îmbinare a proiectelor eTwinning şi Comenius, în vederea susţinerii colaborării şcolare şi a dezvoltării mele profesionale, atât de eficiente pentru calitatea mea de fondator sau membru al echipei unor multiple proiecte eTwinning, apreciate cu certificate naţionale şi europene, dar şi pentru calitatea mea de coordonator pentru România al proiectului multilateral Comenius (“If you want to see the beauty of the world, first you have to find it in yourself”), derulat de Şcoala cu clasele I-VIII “Liviu Rebreanu” Mioveni in 2009-2011.

Desfăşurate prin studiul individual al materialelor propuse, discuţii şi seminarii on-line sau exerciţii interactive, cursurile oferite de platforma iTeach acordă printr-o justă apreciere a implicării participanţilor din punct de vedere al calităţii intervenţiilor şi rezolvării sarcinilor de lucru şi printr-o evaluare finală bazată pe teste şi articole postate pe blog-ul platformei certificatul de participare ce ne conferă rodul implicării noastre într-o perfecţionare realizată în beneficiul elevilor noştri.

Promotori ai  procesului didactic centrat pe elev, mentorii platformei iTeach ne descriu oportunităţile de diversificare a metodologiei iniţierii şi derulării proiectelor şi mijloacele de învăţare care adaptează instruirea la specificul stilurilor de învăţare ale elevilor noştri. Ei ne insuflă curajul de a porni de la premisa că fiecare proiect este o experienţă de învăţare, o modalitate atractivă şi eficientă prin care elevii şi profesorii lucrează împreună, identifică şi rezolvă probleme, învaţă aplicând sau utilizând spaţii din afara şcolii pentru a realiza aplicaţii practice, astfel încât relaţia profesor – elev să poată dobândi noi valenţe.

Platforma iTeach ne-a arătat prin cursurile oferite că învăţarea bazată pe proiecte are multe beneficii pentru elevi: creşterea prezenţei la ore, îmbunătăţirea atitudinii faţă de învăţare, manifestată prin dispoziţia de a lucra suplimentar sau mai mult la un proiect, îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, observată prin asumarea unor mai multe responsabilităţi faţă de propria învăţare atunci când lucrează la un proiect decât în cazul activităţilor tradiţionale de învăţare, beneficierea de oportunităţi de dezvoltare a unor capacităţi de gândire complexe, cum ar fi rezolvarea de probleme şi luarea de decizii, dorinţa crescândă de a învăţa datorită unui proiect ce le permite să lucreze într-un mediu de colaborare, dezvoltarea competenţelor de organizare, management al timpului şi autonomie,  implicarea elevilor din diverse medii culturale.

Mentorii platformei ne-au ajutat prin diverse metode să înţelegem că în instruirea bazată pe proiecte elevii se află în centrul procesului de învăţare, se implică într-un studiu pe termen lung al subiectelor, fac conexiuni între ceea ce învaţă şi lumea reală, colaborează, participă la luarea deciziilor şi folosesc o varietate de metode de evaluare pe tot parcursul proiectului. Prin intermediul unor personaje am desluşit mijloacele de depăşire a unor probleme („Îngrijorările lui Adrian”, „Răspunsurile Mariei) şi am conştientizat faptul că proiectele îi ajută atât pe elevii foarte buni, cât şi pe cei mai slabi, căci profesorii care desfăşoară proiecte cu elevii lor folosesc de exemplu modelarea, învăţarea prin cooperare, feedback-ul între colegi, discuţii, activităţi scrise şi simulări pentru a-i implica pe toţi elevii.     

Comparând abordările instructive convenţionale cu cele bazate pe proiecte prin intermediul diagramei puse la dispoziţie de formator, am reuşit să observăm primordialitatea ce trebuie să o acordăm abordării bazate pe proiecte căci „centrarea pe elev” sporeşte motivaţia învăţării, „autonomia” facilitează dobândirea de competenţe care îi ajută pe elevii noştri să-şi monitorizeze învăţarea astfel că nu mai trebuie să se bazeze pe un profesor care să îi dirijeze, deviza „Descoperă, aplică, prezintă!” permite demonstrarea cunoştinţelor, „luarea deciziilor împreună” conferă o mai bună aplicabilitate a abilităţilor la propriile activităţi iar „încurajarea dezvoltării competenţelor secolului XXI” conferă strategii variate de instruire, orientează instruirea spre conţinuturi şi competenţe importante datorită unor eficiente standarde, oferă o evaluare continuă, făcută de toţi cei implicaţi in proiect, conexiuni cu lumea reală şi reflecţii la ceea ce se învaţă pe tot parcursul proiectului.

Rezumatele de proiect prezentate ne-au fost adevărate teme sau teste de instruire pentru a descoperi care dintre situaţiile precizate se refereau la un proiect („Broaştele”, „Maşini simple”, „Nutriţie”, „Mitologia greacă”, „Funcţii şi ecuaţii liniare”). Toate acestea precum şi multe alte materiale utile au fost demne de păstrat, fapt pentru care le-am făcut PrintScreen-uri şi le-am stocat în calculatorul propriu într-un folder special. Mi-am însuşit astfel mai uşor cei patru paşi importanţi în elaborarea unui proiect: stabilirea obiectivelor, formularea întrebărilor cheie ale curriculum-ului, planificarea evaluării şi proiectarea activităţilor. Am înţeles cât de importantă este căutarea prin standarde ca prim pas în procesul de elaborare a unui proiect cât şi identificarea câtorva idei de proiecte, menite să îi ajute pe elevii noştri la formarea unor competenţe de învăţare şi inovare (creativitate, gândire critică, comunicare, colaborare), a unor competenţe legate de viaţă şi carieră (flexibilitate, adaptabilitate, iniţiativă, autonomie, productivitate, răspundere, conducere, responsabilitate) sau legate de informaţii, comunicarea în masă şi tehnologie. Tot ceea ce am învăţat aici mi-a deschis drumul perfecţionării, continuate apoi în şcoală prin intermediul unui curs-proiect intitulat „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat” din cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU). Fireşte, iniţierea mea prin iTeach a fost de bun augur în înţelegerea facilă a celor opt module destinate aprofundării cunoştinţelor care vizează dezvoltarea competenţelor metodologice în domenii stabilite prin planul de dezvoltare profesională.

Cursul referitor la proiectele colaborative, extrem de util pentru eTwinning, ne-a oferit începătorilor o adevărată iniţiere iar celor experimentaţi o eficientă perfecţionare. Pornind de la structura formularului de iniţiere a unui proiect, elementele definitorii pentru relevanţa unui proiect (obiectivele parteneriatului sau cele de învăţare la nivelul elevilor şi activităţile prin care acestea sunt atinse) şi continuând cu exemple de integrare a unui proiect la nivelul unei discipline de studiu precum şi de activităţi care permit abordări integrate ale predării şi învăţării (realizarea unui ziar on-line, Webquest, întocmirea unui dicţionar multilingvistic sau a unui wiki, crearea unui blog, realizarea în colaborare de chestionare, teste şi jocuri), noţiunile învăţate prin acest curs oferit de platforma iTeach ne vor ajuta să ne adaptăm situaţiei din şcoala noastră şi să înglobăm într-un proiect eTwinning obiective şi strategii care să-i asigure sustenabilitatea şi transferabilitatea.

Am învăţat cum să folosim spaţiul virtual eTwinning şi instrumentele pe care acesta le oferă pentru a asigura echipei noastre de proiect un mediu de lucru flexibil şi sigur. Ni s-a przentat explicit structura iniţială fixă a spaţiul virtual („Pagina de start”, „Activităţile proiectului”, „Cancelaria”, „Colţul elevilor”, „Chat”) şi principalele sale roluri (informare, spaţiu de lucru, comunicare). Descrierea modurilor în care se poate face accesul la spaţiul virtual şi administra pagini sau adăuga aplicaţii ne-a fost de un real folos, graţie răbdării ambasadorului eTwinning. Am înţeles cum să folosim „Jurnalul de proiect”, cum să publicăm articole şi să gestionaţi aspectul şi conţinutul acestuia, lucruri atât de utile comunicării cu agenţia naţională şi partenerii de proiect, evidenţei practicilor pe care le punem în aplicare pe tot parcursul proiectului, pregătirii tuturor elementelor necesare creării facil a unui raport de proiect, scrierii unei prezentări, primirii certificatului de calitate, participării la competiţii.

Instrumentele şi aplicaţiile suplimentare s-au materializat în veritabile provocări de îndată ce am primit primele informaţii şi link-urile necesare. Fiecare instrument (Voki,  Dvolver, Blog, Bubbl.us, Moodle, VoiceThread, Wikispaces, Glogster, Fotobabble, Slide.com, Photostory, Classtools.net, Hot potatoes, Magazinefactory, Slideshare) a avut nu numai descrierea ci şi modul de utilizarvve, felul serviciului (gratuit sau nu), sugestii şi avantaje. După urmarea unui astfel de curs nimeni nu ar putea afirma că nu se poate descurca pe noul portal eTwinning. Tot ce îi mai rămâne este timp şi pasiune, implicare şi curajul de a explora lumea mirifică a Europei şi sistemelor ei de învăţământ.

La împlinirea a şase luni de la lansarea platformei iTeach, urez prosperitate şi succes tuturor celor implicaţi, viaţă lungă acestui portal modern de perfecţionare, proiecte europene de înaltă ţinută dascălilor români care s-au instruit prin intermediul cursurilor iniţiate aici de traineri de excepţie.

La mulţi ani, iTeach!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.