Scientix – comunitatea virtuală a profesorilor de matematică şi ştiinţe din Europa

0
25

 

scientix0Portalul Scientix (www.scientix.eu) oferă acces la materiale, rezultate de cercetare şi documente de politici educaţionale europene, la proiecte de educaţie în domeniul matematicii şi ştiinţelor finanţate de Uniunea Europeană şi de către diverse iniţiative naţionale. Platforma facilitează diseminarea regulată şi schimbul de ştiri, know-how şi bune practici în educaţia ştiinţifică din întreaga Uniune Europeană. Informaţiile şi serviciile furnizate cuprind mai multe dimensiuni ale educaţiei în domeniul ştiinţelor şi vizează o varietate largă de actori implicaţi în educaţia pentru ştiinţă.

Comisia Europeană a lansat în mai 2010 Scientix (www.scientix.eu), un portal web care are ca public ţintă profesorii, cercetatorii, factorii de decizie politică, părinţii şi orice alte persoane interesate în predarea şi învăţarea matematicii şi a disciplinelor ştiinţifice. Scientix oferă acces la materiale, rezultate de cercetare şi documente de politici educaţionale europene, la proiecte de educaţie în domeniul matematicii şi ştiinţelor finanţate de Uniunea Europeană şi de către diverse iniţiative naţionale. Platforma facilitează diseminarea regulată şi schimbul de ştiri, know-how şi  bune practici în educaţia ştiinţifică din întreaga Uniune Europeană. Scientix este operat de European Schoolnet (www.eun.org) în numele Comisiei Europene. European Schoolnet (EUN) este un factor cheie la nivelul UE în domeniul educaţiei, reprezentând o reţea din 31 de ministere ale educaţiei din statele membre ale UE şi dinafara acesteia. EUN oferă portaluri şi instrumente online pentru predare, învăţare şi colaborare şi are ca obiectiv a aduce o schimbare în şcoală prin intermediul utilizării noilor tehnologii. Portalul este disponibil în şase limbi: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană şi poloneză şi oferă acces la produsele şi rezultatele principalelor proiecte educaţionale europene cu conţinut de matematică şi ştiinţe finanţate de Uniunea Europeană.

Filozofia platformei poate fi rezumată prin următoarele cuvinte cheie: „a căuta”, „a găsi” şi „a implica”. Acest motto pune accentul pe trecerea de la un portal de unde informaţia este diseminată către utilizatorii finali (care acţionează în acest caz, în calitate de utilizatori pasivi) spre o platformă dinamică,  centrată pe utilizator. Scientix, prin urmare, nu ar trebui să fie văzută ca un simplu instrument de informare, ci mai degrabă ca o platformă colaborativă.

Informaţiile şi serviciile furnizate cuprind mai multe dimensiuni ale educaţiei în domeniul ştiinţelor şi vizează o varietate largă de actori implicaţi în educaţia pentru ştiinţă. De exemplu, pentru cadrele didactice, Scientix a colectat materiale didactice de la sute de proiecte europene, pe care le face disponibile la cerere în toate limbile vorbite în Europa.
Cu toate acestea, Scientix nu este doar o pagină web! Mai multe evenimente, cursuri online şi ateliere de lucru au fost şi vor fi în continuare organizate în următorii ani. Evenimentul principal de până acum a fost conferinţa Scientix, care a fost organizată în perioada 6-8 mai 2011, şi a avut ca scop crearea de legături între comunităţile online din ştiinţă şi educaţie. Un newsletter lunar este, de asemenea, trimis pentru a furniza informaţii despre actualizările de pe portal.

De ce un portal pentru educaţia în domeniul ştiinţific?

Deşi fiecare stat membru UE este responsabil pentru organizarea şi conţinutul sistemului său de educaţie, există avantaje în conlucrarea pe probleme cum ar fi cele de educaţie în domeniul matematicii şi ştiinţei. Provocările legate de educaţia pentru ştiinţă şi tehnologie sunt comune şi urgente în toate ţările europene: învăţământul tradiţional a fost axat  în principal pe predare şi testare, pe dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi, pentru un model de societate industrială care este în prezent în pe cale să dispară. Statele membre ale UE împărtăşesc nevoia urgentă de a se adresa lipsei de interes a tinerilor pentru ştiinţă şi tehnologie, nevoia de a atrage mai mulţi dintre aceştia către cariere ştiinţifice şi tehnologice şi pentru a asigura tuturor tinerilor însuşirea competenţelor şi cunoştinţelor necesare de către viitorii cetăţeni responsabili şi inovatori. Aceasta este, însă, o investiţie pe termen lung.

Schimbarea sistemelor educaţionale europene fragmentate şi greoaie necesită eforturi susţinute pe termen lung şi implicarea tuturor părţilor interesate la toate nivelurile: profesorii trebuie să fie pregătiţi şi sprijiniţi, factorii de decizie trebuie să definească şi să aplice modificări în programele de învăţământ, metodologiile şi practicile de evaluare, părinţii trebuie să înţeleagă şi să sprijine nevoia de schimbare, iar universităţile, mediul de afaceri, actorii implicaţi în educaţia informală şi societatea civilă trebuie să joace de asemenea un rol în scopul de a face educaţia ştiinţifică mai semnificativă şi legată de societate. Acest lucru înseamnă că este necesar un efort concertat din partea tuturor părţilor interesate. Scientix poate juca un rol important în sprijinirea acestor eforturi, deoarece ea construieşte puntea necesară între aceste părţi interesate, în scopul de a facilita dialogul şi schimbul de bune practici, orientări politice şi rezultate ale cercetării.
Accesul la portal este liber şi gratuit, astfel încât oricine este interesat în educaţia ştiinţifică în Europa se poate alătura comunităţii Scientix. Cea mai mare parte a conţinutului de pe portal este accesibilă pentru toţi utilizatorii, fără înregistrare. Cu toate acestea, după înregistrare, utilizatorii au posibilitatea de a accesa unele conţinut suplimentare, cum ar fi paginile lor personale, şi de a folosi servicii suplimentare, cum ar fi forumurile şi chatul, dar mai ales să solicite traduceri ale materialelor didactice existente. Toţi utilizatorii sunt încurajaţi să îşi exprime opinia cu privire la portal prin instrumentul de feedback, şi, astfel, să ia parte la dezvoltarea în continuare a portalului.

Găsirea de informaţii cu privire la proiecte  europene vizând educaţia ştiinţifică

Secţiunea de proiecte a portalului Scientix prezintă proiecte educaţionale europene de ştiinţă, matematică şi tehnologie care sunt finanţate fie de către Comisia Europeană, sau de către alte entităţi publice. Se poate efectua o căutare avansată după subiect, grupul ţintă, data începerii proiectului sau ţările participante. Toate informaţiile legate de  proiect sunt disponibile în şase limbi: engleză, franceză, germană, italiană, poloneză şi spaniolă .

Informaţiile despre fiecare proiect sunt împărţite în trei pagini. Prima pagină, de prezentare a proiectului oferă o descriere generală a obiectivelor proiectului, informaţii despre parteneri, grupurile ţintă, subiecte etc.

scientix1

Aceste informaţii sunt deosebit de relevante pentru factorii de decizie, sau pentru oricine vrea o idee rapidă despre proiect. În secţiunea de cercetare a proiectului, cercetătorii şi factorii de decizie pot găsi rapoarte, studii de caz şi proiecte legate de domeniul lor de activitate, în timp ce managerii de proiect pot fi intersaţi de rezultatele şi rapoartele proiectelor europene în domeniul matematicii şi ştiinţelor.

scientix2

Pe o a treia pagină, informaţiile pentru profesori asupra proiectului includ date generale despre metodologia şi strategiile didactice ale proiectului, precum şi link-uri către materialele didactice şi alte resurse de învăţare dezvoltate în proiect, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie pe portalul Scientix. În această secţiune, profesorii vor găsi resurse pentru a stimula interesul elevilor pentru ştiinţă şi pot solicita traducerea materialor didactice în oricare din cele 23 de limbi ale Uniunii Europene.

Scientix le oferă profesorilor şi alte avantaje: aceştia pot sugera noi proiecte, transmite ştiri şi evenimente, îşi pot exprima opinia prin intermediul funcţiei de feedback a portalului, pot fi informaţi când vor avea loc ateliere de lucru şi lua parte la acestea, sunt încurajaţi să se alăture comunităţii de utilizatori şi să facă schimb de experienţă cu colegii din întreaga Europă, prin utilizarea forumurilor şi facilităţilor de chat.

Informaţii despre cele mai recente ştiri din domeniul educaţiei ştiinţifice din  Europa

În secţiunea de ştiri a Scientix, puteţi găsi ştiri naţionale şi internaţionale actuale privind proiectele de educaţie ştiinţă, evenimente, concursuri, etc Toate ştirile pot fi furnizate în oricare dintre cele 23 de limbi ale UE, dar un rezumat în limba engleză, un titlu şi un teaser este adăugat la ştiri în toate limbile folosite pe portal. Proiectele incluse în Scientix au prioritate în a avea ştiri publicate pe Scientix, dar alte noutăţi sunt, de asemenea, acceptate. Ştirile pot fi căutate după subiect, grupul ţintă, limba sau ţara proiectului, şi un feed RSS este disponibil.

O opţiune în plus pentru a rămâne la curent cu cele mai recente ştiri este de a va abona la newsletter-ul Scientix, disponibil în cele şase limbi de pe portal. Newsletter-ul constă dintr-o informare lunară privind noul conţinut al Scientix şi este, de asemenea, publicat pe portal.

Fiţi la curent cu cele mai interesante evenimente legate de educaţia în domeniul matematicii şi ştiinţelor

Calendarul Scientix reuneşte evenimente educaţie legate de educaţia în domeniul matematicii şi ştiinţelor din întreaga Europă şi nu numai. Se acordă prioritate evenimentelor legate de proiectele incluse în Scientix, dar alte evenimente sunt, de asemenea, acceptate. Este posibilă căutarea de evenimente în funcţie de ţară, tipul de eveniment, subiect, grupul ţintă şi limba evenimentului

scientix3

Evenimentele pot fi importate direct în calendarele online ale utilizatorilor.

Schimb de informaţii cu privire la bune practici în predarea ştiinţelor

Comunitatea Scientix oferă utilizatorilor ocazia de a-şi împărtăşi experienţe şi idei şi de a discuta despre proiecte. Comunitatea oferă două tipuri de instrumente de comunicare: forumuri şi chat online.

Forumurile au categorii separate pentru diferite discipline ştiinţifice, proiecte şi ţări. Noi categorii pot fi create la cerere, de exemplu, pentru proiecte. Forumurile sunt deschise pentru toată lumea, cu toate acestea, este necesar să vă înregistraţi pe portalul Scientix, în scopul de a participa la discuţii. Scientix doreşte să încurajeze utilizatorii să se angajeze în discuţii multilingve şi salută contribuţiile în orice limbă. Utilizatorii forumurilor pot folosi instrumente de traducere online, pentru a îi ajuta la înţelegerea mesajelor.
Instrumentul de chat al Scientix este un mod rapid şi uşor de a interacţiona direct cu alţi utilizatori. După înregistrarea în portal, o pictogramă mică de chat apare în colţul din dreapta jos al paginii. De acolo, utilizatorii pot vedea care alţi utilizatori sunt online, şi începe discuţia.

Cum se poate beneficia de cursurile on-line gratuite

Platforma Moodle Scientix oferă posibilitatea de formare on-line, prin cursuri pentru cadrele didactice interesate în îmbunătăţirea competenţelor lor, oferind acestora ocazia de a învăţa să folosească instrumente care pot aduce o nouă dimensiune pentru lecţiile lor de matematică sau ştiinţe, de a-şi aprofunda cunoştinţele pe teme specifice, sau chiar de a urma un curs introductiv pe un subiect cu totul nou. Cursurile Scientix Moodle includ teme cum ar fi crearea unui curs Moodle propriu, modul de a utiliza eficient instrumentele Google, sau cum se pot „condimenta” lecţiile de matematică.

Concluzii

Scientix a fost lansat în mai 2010. De atunci, acesta s-a dovedit a fi un portal de succes, care atrage utilizatorii în a căuta proiecte educaţionale de ştiinţă şi studii, a naviga şi descărca rapoarte, resurse şi instrumente şi a folosi serviciile de comunicare şi de traducere furnizate. Sondajul anual de utilizare al Scientix a arătat că acesta a reuşit să ajungă la grupurile ţintă vizate: mai mult de două treimi din utilizatorii sunt profesori la şcoli sau universităţi , urmaţi de cercetatori, factori de decizie politică şi manageri în învăţământ, cum ar fi directori de şcoli, experţi implicaţi în dezvoltarea curriculum-ului, etc. Cei mai mulţi utilizatori sunt în căutarea de informaţii referitoare la proiecte, ştiri şi materiale didactice, şi sunt în general mulţumiţi de conţinutul şi resursele pe care au gasit – unul din trei dintre respondenţii studiului au folosit unul sau mai multe resurse de la Scientix în activitatea  de predare. Scientix este în creştere treptată, pe măsură ce mai multe proiecte se alătură comunităţii şi îşi partajează resursele şi materialele prin intermediul portalului, care este, de asemenea, în mod constant actualizat şi dezvoltat pentru a afişa starea curentă şi cele mai recente rezultate ale proiectelor, precum şi a satisface nevoile şi dorinţele utilizatorilor. Scientix este tot timpul în căutarea de noi iniţiative educaţionale care să se alăture comunităţii pentru a demonstra noi idei şi bune practici pentru educaţia ştiinţifică din Europa.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.