Radu Jugureanu (coord.): Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor ELEARNING

0
8

Societatea cunoaşterii a impus utilizarea TIC ca punct de referinţă al schimbărilor de fond în sistemele de învăţământ. Autorii Manualului de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de elearning pledează pentru introducerea şi utilizarea TIC în şcoală şi se adresează, în egală măsură, atât practicienilor, profesorilor care utilizează în mod complementar tehnologii IT&C în predare, cât şi formatorilor de formatori. Obiectivele manualului de faţă vizează în special platforma AeL, oferind asistenţă pas-cu-pas în crearea de lecţii şi teste sau în utilizarea în procesul de predare-învăţare a lecţiilor existente.

Cartea "Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de elearning" debutează cu un "Cuvânt înainte" prin intermediul căruia autorii atrag atenţia asupra importanţei formării cadrelor didactice în utilizarea TIC pentru instruire: schimbarea în educaţie nu se poate realiza fără asumarea acesteia de către cadrele didactice.

"De câţiva ani, documentele de politici educaţionale la nivel european reafirmă statutul cadrelor didactice de actori-cheie ai oricărei strategii care vizează stimularea şi dezvoltarea socio-economică. Spre exemplu, ca parte din strategia europeană pentru dezvoltare până în 2010, Raportul Consiliului European asupra obiectivelor concrete ale sistemelor de educaţie şi formare menţionează, pe primul loc în lista de priorităţi, creşterea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi formare din Uniunea Europeană şi îmbunătăţirea programelor de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice, cu următoarele elemente fundamentale: sprijinirea adecvată a cadrelor didactice şi a formatorilor astfel încât să poată răspunde provocărilor societăţii bazate pe cunoaştere; formarea abilităţilor şi competenţelor în domeniul TIC; asigurarea accesului pentru toţi la noile tehnologii." (pag. 11-12)

Autorii Manualului de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de elearning pledează pentru introducerea şi utilizarea TIC în şcoală şi se adresează, în egală măsură, atât practicienilor, profesorilor care utilizează în mod complementar noile tehnologii în predare, învăţare şi evaluare, cât şi celor care îi formează pe aceşti profesori.

Cartea este structurată pe 6 capitole care se completează.

  1. Ce este AeL?
  2. Sala de clasă
  3. Biblioteca
  4. Clasa virtuală
  5. Crearea lecţiei
  6. Soluţii şi sugestii

Toate capitolele cărţii încep cu prezentarea obiectivelor de învăţare. Fiecare din aceste obiective specifică o anumită activitate pe care o va putea realiza cadrul didactic la sfârşitul studiului.

Lucrările practice pe paşi constituie fundamentul lucrării de faţă. Capitolele se bazează pe activităţile întâlnite în aplicaţia AeL din laboratorul informatizat. "Conceptele sunt prezentate şi ilustrate cu exemple luate din situaţii reale, tehnologia este explicată clar", iar exerciţiile practice permit aplicarea imediată a celor învăţate.

Fiecare capitol se încheie cu concluzii care structurează informaţia prezentată anterior şi cu sarcini de lucru care conduc la înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor.

Testele de autoevaluare prezente, de asemenea, în fiecare capitol, oferă cadrelor didactice posibilitatea de a depista lacunele sau greşelile pe care le fac şi de a reveni asupra noţiunilor neclare.

Manualul este un veritabil instrument de lucru. Fiecare pagină, în partea stângă, a fost prevăzută cu un spaţiu alb care, pe de o parte atrage atenţia asupra adnotărilor înscrise pe acesta, iar pe de altă parte permite utilizatorului manualului să scrie propriile notiţe, completări sau observaţii.

Ce atrage atenţia este modul personal de adresare utilizat în cartea Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de elearning. Autorii se adresează direct cititorului, prin utilizarea verbelor la persoana a II-a, singular – lucru care poate oferi o anumită siguranţă profesorului care se iniţiază în utilizarea Programului AeL; lasă impresia că este îndrumat în mod direct, pas cu pas.

Nu putem trece, totuşi, peste faptul că, deşi se vrea a fi o pledoarie pentru instruirea cadrelor didactice în vederea utilizării platformelor de elearning, manualul oferă disproporţionat foarte multe informaţii utile privind planificarea, pregătirea şi predarea prin utilizarea platformei AeL.

Cartea Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de elearning, scrisă de Mihaela Ilie, Radu Jugureanu, Otilia Ştefania Păcurari, Olimpius Istrate, Emil Dragomirescu, Dana Vlădoiu, a apărut în 2008, la Editura Litera International, cu sprijinul Companiei SIVECO.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.