Platforma iTeach, avangarda dezvoltării profesionale a cadrelor didactice

0
15

La adresa www.iteach.ro este acum disponibilă o platformă online de comunicare şi colaborare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, o reţea socio-profesională care integrează cele mai moderne instrumente web dedicate colaborării, schimbului de idei, formării continue şi informării.

Platforma iTeach integrează metode şi instrumente avansate pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice:

 • o comunitate profesională a cadrelor didactice din România;
 • cursuri online;
 • un spaţiu pentru publicarea articolelor;
 • ştiri, anunţuri şi informaţii utile;
 • resurse specifice pentru activitatea didactică.

Mai mult decât un spaţiu virtual dedicat practicienilor din sistemul de învăţământ, iTeach propune şi implementează două concepţii actuale asupra activităţii de perfecţionare:

 1. Formarea continuă a cadrelor didactice nu se rezumă la parcurgerea unor cursuri, ci este un proces care include şi schimb colegial de experienţă, participare în proiecte, vizite de studiu, activităţi colaborative, cercetare pedagogică şi în domeniul de specializare, experienţă şi reflecţie asupra propriei activităţi didactice, eforturi personale de sinteză şi de valorificare a experienţei prin publicarea de articole şi materiale didactice.
 2. Reţelele socio-profesionale online pot fi utilizate cu succes ca şi comunităţi de învăţare şi de transfer de idei, informaţii, resurse, valori, practici şi atitudini.

Acestea sunt susţinute de avansul tehnologic şi de nivelul din ce în ce mai mare de acces la echipamente şi la Internet. Asistăm la o creştere continuă a potenţialului şi modalităţilor de utilizare a instrumentelor TIC pentru eficientizarea activităţilor didactice. De asemenea, oportunităţile de dezvoltare profesională disponibile online sunt din ce în ce mai variate: reviste şi cărţi electronice, cursuri online, platforme virtuale pentru dezvoltarea de proiecte colaborative, instrumente online de muncă intelectuală.

Astăzi, calitatea resursei umane din sistemul de învăţământ depinde din ce în ce mai mult de cantitatea şi calitatea oportunităţilor oferite cadrelor didactice pentru perfecţionarea continuă a abilităţilor, capacităţilor şi competenţelor lor.

Argumentul principal pentru iniţierea programului iTeach constă în faptul că într-o societate competitivă bazată pe cunoaştere competenţele cadrelor didactice constituie o condiţie fundamentală pentru dezvoltarea abilităţilor şi capacităţilor de bază ale elevilor: comunicare, iniţiativă, autonomie, creativitate, utilizarea responsabilă a noilor tehnologii, antreprenoriat, cooperare, utilizarea limbilor străine, competenţe civice.

Demersul de formare a cadrelor didactice în această viziune presupune modernizarea practicilor de dezvoltare profesională continuă prin încurajarea colaborării şi investigării problemelor în vederea rezolvării acestora, conferindu-le un caracter mai coerent, mai flexibil şi mai sensibil la necesităţile societăţii actuale. De aceea, programul iTeach:

 • propune dezvoltarea unui mediu online cu facilităţi avansate Web 2.0, pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
 • vizează includerea pe platformă a unor tehnologii pentru resource sharing şi online reflection tools (advanced social and professional networking);
 • vizează facilitarea dezvoltării de proiecte de cercetare prin colaborarea la distanţă între membrii unei categorii profesionale importante;
 • îşi propune pilotarea, cercetarea şi legitimarea unor parcursuri de dezvoltare profesională a cadrelor didactice mai dinamice şi orientate către rezultate semnificative la nivelul absolvenţilor sistemului de învăţământ;
 • vizează constituirea şi dezvoltarea unei reţele socio-profesionale de cadre didactice, a unui mediu educaţional favorabil schimbului de idei, de informaţii şi mai ales de bune practici şi de resurse;
 • constituie un pas înainte în domeniul utilizării noilor tehnologii pentru educaţie şi cercetare, cu accent pe obiectivele sistemului de învăţământ şi pe creşterea eficienţei şi calităţii procesului didactic;
 • avansează şi verifică ipoteze de cercetare-dezvoltare orientate către reducerea decalajului dintre avansul tehnico-ştiinţific rapid şi capacităţile absolvenţilor din sistemul de învăţământ;
 • iniţiază şi desfăşoară studii sistematice privind impactul noilor tehnologii la nivelul comunităţii cadrelor didactice.

Modalitatea de realizare constă în implicarea activă a partenerilor:

 • Ministerul Educaţiei, Cercetătii, Tineretului şi Sportului din România, organismul cu rol decizional şi de dezvoltare de strategii şi politici educaţionale
 • Intel, o companie de inovare şi dezvoltare tehnologică
 • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, o instituţie responsabilă cu cercetarea pedagogică
 • alţi parteneri precum companii, organizaţii non-guvernamentale, universităţi, case ale corpului didactic, inspectorate şcolare etc.

Programul iTeach dezvoltă modele şi scenarii posibile de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi superior, prin activităţi colaborative şi de cercetare în mediul virtual.

Componenta principală a programului iTeach este platforma online pentru profesori (www.iteach.ro) – un sistem avansat de „social networking” care integrează facilităţi, (e-)servicii şi tehnologii web actuale, dedicată unei singure categorii profesionale, care:

 • permite participarea la discuţii tematice în cadrul lărgit al tuturor utilizatorilor/ vizitatorilor platformei
 • permite activităţi de schimb de resurse, idei, informaţii, prin utilizarea instrumentelor web 2.0: social bookmarking, wiki, blog, mesagerie, videoconferencing tool
 • permite stabilirea de parteneriate şi realizarea unor spaţii de lucru virtuale pentru dezvoltarea de proiecte educaţionale colaborative la distanţă;
 • permite cadrelor didactice să creeze şi să publice resurse pentru facilitarea predării-învăţării-evaluării sau în domeniul specializării;
 • permite crearea de comunităţi profesionale/ grupuri de interes restrânse, centrate pe subiecte de interes;
 • susţine creşterea numărului de contacte „în afara instituţiei”, între profesori şi experţi din domeniul de studiu, furnizând un canal alternativ/ complementar de comunicare şi învăţare;
 • încurajează colaborarea între cadre didactice, datorită naturii sociale şi tehnologice a instrumentelor web utilizate;
 • motivează cadrele didactice să participe la activităţi virtuale şi convenţionale de dezvoltare profesională continuă.

În plus, participarea la activităţi pe platforma iTeach le permite cadrelor didactice să se familiarizeze natural cu noile tehnologii, prin utilizarea facilităţilor tehnologice în continuă schimbare pentru satisfacerea unor nevoi curente din câmpul profesional: informare, parcurgerea de cursuri online, schimb de resurse, schimb de idei, publicarea de materiale, dezvoltarea de proiecte de lecţie în colaborare etc.

În România, parcursul profesional al cadrelor didactice comportă echilibrat elemente tradiţionale şi aspecte inovatoare, într-un procent variabil mai ales în funcţie de accesul profesorilor la noile tehnologii şi de nivelul de stăpânire a unei limbi străine. În privinţa aspectelor inovatoare de dezvoltare profesională, programul iTeach va avea o contribuţie semnificativă la dezvoltarea teoretico-metodologică şi practică a modalităţilor moderne de progres profesional al cadrelor didactice. Prin validarea unor modele viabile de dezvoltare socio-profesională prin cooperare şi prin activităţi de cercetare, programul va contribui la formarea competenţelor cadrelor didactice de a construi situaţii de învăţare semnificative, de a rezolva problemele care apar în activitatea profesională, de a accesa informaţia şi de a o utiliza eficient, în contextul dezvoltării accelerate din ultimii ani a tehnologiilor şi serviciilor bazate pe acestea.

Obiectivele programului iTeach sunt proiectate pe fondul transformărilor de esenţă a instituţiilor educaţionale angajate în crearea unui spaţiului european al educaţiei şi cercetării. Crearea unui profil acţional al cadrului didactic, adecvat specificului cerinţelor europene în contextul construirii Societăţii bazate pe cunoaştere, constituie elementul cheie al acestui proiect. Astfel, se vizează atât dezvoltarea profesională a personalului didactic, cât şi o dezvoltare instituţională orientată către repere calitative, prin iniţierea şi valorificarea deplină a activităţilor de cercetare, prin schimburi de experienţă, prin colaborare şi comunicare.

Adresa platformei online de formare şi de colaborare pentru profesori:
www.iteach.ro

Organizaţii partenere:

 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, România
 • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Intel
 • Centrul pentru Inovare în Educaţie (TEHNE Romania)
 • Social IT

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.