Manualele digitale, soluția pentru copiii care nu mai învață

0
3

Ca în ori­ce dispută legată de educaţia co­pii­lor, există conservatori, care cred că varianta tradiţională este cea mai bună, şi inovatori, care sunt dispuşi să arun­ce şi mâine la gunoi toate cărţile de hârtie. Desigur, problema nu se pu­ne aşa, dar e bine de văzut ce au făcut alte state europene sau de dincolo de ocean în această privinţă şi ce urmări au avut deciziile lor.

De exemplu, în Irlanda, cărţile electronice sunt deja folosite de la începutul acestui an şcolar, în locul copiilor lor de hârtie. Acest lucru a fost decis în urma suc­cesului pe care l-a avut un pilot de doi ani în mai multe şcoli selectate de către compania Educaţional din Irlan­da (Edco). Compania a anunţat că a realizat toate manualele electronice necesare programei pentru clasele gimnaziale la sfârşitul anului trecut, pentru a fi disponibile pentru începerea anului şco­lar. […] E-book-urile, care au fost realizate într-o perioadă de cinci ani, pot fi folosite de pe majoritatea apar­atelor electronice, de la laptopuri la iPad-uri. […]

Manualele digitale sunt privite ca o so­lu­ţie inovatoare şi pozitivă, deoarece în­seam­nă o eliminare a unor costuri atât pentru părinţi, cât şi pentru şcoli. De ase­me­nea, acestea oferă posibilitatea în­vă­ţării într-un mod mult mai interactiv, în clasă, dar şi acasă, pe gustul copiilor care sunt deja familiarizaţi de mici cu com­puterele, tabletele şi telefoanele in­teligente. Manualele electronice cuprind filmuleţe, teste electronice, ani­ma­ţii, le permit elevilor să ia notiţe, să su­bli­nieze lucrurile importante şi chiar să pună semne de carte acolo unde li se pare necesar.

Dacă în Irlanda acest nou sistem al manualelor digitale a fost adoptat doar la nivel gimnazial, după doi ani de program pilot, în Statele Unite ale Amercii, preşedintele Obama a anunţat că do­reş­te ca până în anul 2017 fiecare elev să ţină în mână un manual digital. Mai mult decât atât, chiar din acest an, toa­te şcolile din toate statele americane au primit o recomandare la nivel naţional, şi anume că pot folosi din fondurile des­ti­nate achiziţionării de cărţi tipărite şi cărţi electronice, acestea putând fi ci­ti­te pe iPad, Kindle sau pe orice alt apa­rat similar. De asemenea, şcolile au fost sfătuite să cumpere şi software pentru manualele digitale.

Pe de altă parte, companiile care pro­duc astfel de manuale au fost încu­ra­jate să lucreze împreună pentru îm­pli­nirea acestui deziderat şi, mai mult decât atât, să micşoreze preţurile pentru a face mai accesibile manualele pen­tru cei aproximativ 50 de milioane de elevi din SUA. […]

Deşi programul-pilot irlandez a avut suc­ces, iar în Statele Unite ale Americii există chiar un program naţional de do­tare a şcolilor cu cărţi electronice şi cu manuale ce se pot actualiza pe­ri­odic pe internet, încă se mai pune pro­blema dacă aceasta este soluţia pentru a-i face pe copii să înveţe mai bine.

Ultimul raport realizat de compa­nia americană Scholastic pune accen­tul tocmai pe efectele pe care le au aces­te cărţi electronice, din ce în ce mai multe, asupra copiilor cu vârste între 6 şi 17 ani. Astfel, deşi cărţile electro­ni­ce ajung mai degrabă la adulţi decât la copii, studiul a arătat că 46% dintre cei intervievaţi au citit măcar o dată o carte electronică. Cititul pe iPad sau pe alte tablete este motivul care a dus la creşterea numărului de cărţi elec­tro­nice citite de copii. Cei mai mulţi ci­tesc acasă, dar asta nu este deloc sur­prin­ză­tor, pentru că acolo au mijloacele ne­ce­sare pentru a face acest lucru, în timp ce în şcoli nu sunt suficiente com­putere. Studiul a mai arătat că atât cărţile electronice, cât şi cele de hârtie joacă roluri diferite în casele în care încă mai există un număr mare de cărţi tipărite. Mai exact, părinţii pre­fe­ră cărţile tipărite, dar atunci când că­lă­toresc sau când copilul este lăsat singur, apelează cu mai mare uşurinţă la cărţile digitale.

Articolul complet: Revista Scoala Romaneasca

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.