Lansarea proiectului “Servicii inovative pentru publicarea, editarea, consultarea si gestiunea online a Manualelor Scolare”

0
10

 

 

Lansarea proiectului Servicii inovative pentru publicarea, editarea, consultarea si gestiunea online a Manualelor Scolare”        

19.08.2017, București

Începand cu data de 10.08.2017, S.C. ASCENDIA S.A. derulează proiectul “ Servicii inovative pentru publicarea, editarea, consultarea si gestiunea online a Manualelor Scolare” – codul MYSMIS 115616, în baza contractului de finanțare nr 89/09.08.2017, incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene – în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (POC) – și cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritara 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă – si contribuie la realizarea obiectivului specific aferent Acțiunii 2.2.1 – ”Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”  – prin dezvoltarea și  lansarea pe piață a unui instrument TIC inovativ, utilizabil la nivel național, destinat creșterii eficienței și competitivității tuturor actorilor de piața manualelor digitale.  Astfel, obiectivul general al proiectului este realizarea unei platforme integrate pentru publicarea, editarea, consultarea şi gestiunea online a manualelor școlare digitale.

 

Valoarea totala a proiectului este 2.891.448,58 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 2.252.920.08 lei – echivalenta cu 79.78% din valoarea totala eligibila aprobată. Proiectul este implementat în perioada 09.08.2017 – 08.08.2019, la punctul de lucru al Ascendia S.A.  – la adresa strada Avrig Nr. 12, Et. 4, Sector 2, București, România.

 

S.C. ASCENDIA S.A. este o companie producătoare de software educațional, fiind cunoscută atat pentru seria de produse  EduTeca si Dacobots destinate copiilor, cat si pentru serviciile de dezvoltare de module educaționale personalizate  pentru sistemele de eLearning ale companiilor private.

 

SC ASCENDIA S.A.

Date de contact:

Cosmin Mălureanu – director proiect

e-mail: office@ascendia.ro

www.ascendia.ro

 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020

„Competitivi Împreună”