Incepe inscrierea cadrelor didactice care vor participa la proiectul Profesorul – creator de soft educational

0
6

Proiectul educaţional „Profesorul – creator de soft educaţional”, având ca beneficiar Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi SIVECO Romania SA în calitate de partener, a intrat în linie dreaptă! Inscrierile se fac până la 01.08.2010 pe portalul http://profesorulcreator.siveco.ro

Înscrierea cadrelor didactice în vederea selecţiei celor care vor beneficia de programul de formare „PROIECTAREA SOFT-ULUI EDUCAŢIONAL”, dezvoltat în cadrul proiectului, va fi realizată pe portalul proiectului: http://profesorulcreator.siveco.ro, până la data de 01.08.2010, urmând ca rezultatele selecţiei să fie comunicate până la data de 31.08.2010.

Persoanele care doresc să se înscrie în acest program trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie profesori la o unitate de învăţământ preuniversitar, să aibă bune abilităţi de utilizare a calculatorului (dovedite prin diplome, atestate, adeverinţe), să aibă spirit inovativ şi experienţă didactică. Se va promova în mod deosebit participarea tinerilor absolvenţi, a femeilor şi a cadrelor didactice care activează în mediul rural.

Absolvenţii programului de formare, ce va fi susţinut de 80 de formatori, vor primi atestate profesionale purtătoare de credite transferabile şi diplome care să confere statutul de creator de soft educaţional.

Cei aproximativ 767.000 elevi din învăţământul liceal, 285.000 elevi din învăţământul profesional şi tehnic şi 1.900.000 elevi din învăţământul primar şi gimnazial vor fi beneficiarii indirecţi ai proiectului finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, “Investeşte în oameni!”.

Prin utilizarea la clasă a aplicaţiilor de soft educaţional, dezvoltate de către profesori în colaborare cu elevi pasionaţi de informatică, sporeşte interesul pentru studiu, se dezvoltă abilităţile de lucru cu calculatorul şi este facilitată înţelegerea fenomenelor.

Proiectul realizat în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi SIVECO Romania SA, contribuie la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare nr. 1 din POS DRU 2007-2013 prin îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare continuă modernă şi de calitate.

Persoana de contact: George Petrişor
SIVECO Romania SA
Punct de lucru în Şos. Bucureşti – Ploieşti
nr. 73-81, Victoria Park, Corp Clădire C4
sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti
Tel: +40 21 302 33 00; Fax: +40 21 302 33 91
e-mail: george.petrisor@siveco.ro

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: PROFESORUL – CREATOR DE SOFT EDUCAŢIONAL
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.