Impactul formativ al utilizării AeL în educaţie

  0
  17

  Pe parcursul anului 2004, la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, abordând o problemă de actualitate a învăţământului românesc – utilizarea noilor tehnologii în educaţie – s-a desfăşurat o primă cercetare evaluativă a modului în care unele aspecte din cadrul programul de informatizare a învăţământului corespund cu aşteptările şi nevoile reale întâmpinate de elevi, profesori şi manageri şcolari.

  În cadrul studiului de impact realizat în 2004, aspectele formative ale efectelor introducerii computerelor în licee au fost urmărite la nivelul unităţilor de învăţământ (prin chestionarea şi intervievarea directorilor de unităţi şcolare), la nivelul profesorilor (prin discuţii şi chestionare adresate cadrelor didactice) şi la nivelul elevilor (prin chestionare adresate liceenilor care au utilizat laboratorul de informatică din şcoală).

  Prima de acest tip în România, cercetarea a urmărit relevarea impactului produs de utilizarea noilor tehnologii în procesul didactic desfăşurat în licee, având drept cadru programul SEI al Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEdC). În cadrul programului SEI, toate liceele au fost utilate cu reţele de calculatoare pe care a fost instalată aplicaţia AEL – componenta software pentru elearning ce permite atât managementul procesului de învăţământul cât şi integrarea lecţiilor electronice pentru diverse discipline furnizate de MEdC. În programul SEI de informatizare al liceelor din România, derulat în perioada 2001-2004, AEL constituie pilonul central şi, drept urmare, punctul de referinţă şi termenul de comparaţie utilizat pentru realizarea oricărei cercetări privind utilizarea noilor tehnologii în procesul didactic la nivel liceal.
  Metodologia de cercetare a fost elaborată de specialişti din cadrul Universităţii Bucureşti şi de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, respectând toate cerinţele de design, dezvoltare şi desfăşurare a unui studiu de impact. Mai mult decât un studiu de impact, cercetarea a vizat şi explorarea posibilităţilor de utilizare a noilor tehnologii în contextul real al instituţiilor şcolare româneşti.

  Raportul cercetării a fost publicat în noiembrie 2004 de către TEHNE – Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie. Misiunea asumată a studiului „Impactul formativ al utilizării AEL în educaţie” a fost sondarea modului în care cadrele didactice, managerii şcolari şi elevii înţeleg utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicării. Astfel, studiul elaborat a reuşit evidenţierea situaţiei actuale şi punctarea unor serii de probleme întâmpinate de profesori în utilizarea AEL-ului. Insistând pe aspectele pedagogice ale procesului, recomandările se sprijină pe realităţile şcolii româneşti. Însuşirea de către profesori a unei tehnologii noi, utilizarea computerului pentru predare şi învăţare, precum şi elaborarea softului educaţional sunt procese aflate încă într-un stadiu incipient, care trebuie susţinute şi promovate în măsura în care constituie premise pentru organizarea unui demers centrat pe elev.

  Controversele stârnite de raportul „Impactul formativ al utilizării AEL în educaţie” la momentul publicării arată interesul cercetătorilor şi practicienilor educaţiei asupra unor probleme aduse mai puţin în discuţiile de până acum – proiectarea pedagogică şi formarea cadrelor didactice. Dezbaterile rămân deschise – constituind puncte forte al demersului ameliorativ orientat spre calitate şi eficienţă – şi vor continua, alături de procesul de informatizare în sine, într-o dinamică firească a creării unor fundamente solide pentru schimbările care se petrec în învăţământul românesc în perspectiva avansării către o societate informaţională.

  Pentru succesul deplin al celor care duc greul acestui proces – cadrele didactice şi implementatorii – Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie, alături de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-au anunţat intenţia de participare la dezbateri publice pe marginea studiului.

  Raportul este disponibil la adresa: www.tehne.ro/activitati

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.