Formarea continua a profesorilor de limba romana, engleza si franceza in societatea cunoasterii

0
7

Proiectul „Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii” urmăreşte dezvoltarea de noi competenţe pentru cadrele didactice în domeniul curriculum-ului şi instruirii diferenţiate a elevilor.

Investeste în oameni !
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educatie si formare profesionala”
Titlul proiectului: “Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză si franceză în societatea cunoaşterii”
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62536

Proiect POSDRU 87/1.3/S/62536

Beneficiar:
   Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Parteneri:
   Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie – TEHNE
   SIVECO Romania
   Universitatea din Bucureşti

DESCRIERE

Proiectul "Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii" urmăreşte dezvoltarea de noi competenţe pentru cadrele didactice în domeniul curriculum-ului şi instruirii diferenţiate a elevilor, fiind elaborat în contextul:

  1. redefinirii rolurilor cadrului didactic în societatea contemporană şi modificării caracteristicilor sociale ale profesiei didactice; 
  2. dezvoltărilor recente din ştiinţele educaţiei, în special din domeniile curriculum-ului, psihologiei învăţării, instruirii diferenţiate; 
  3. tendinţelor europene, politicilor şi instrumentelor comune în domeniul predării limbilor.

În dezvoltarea proiectului s-a tinut cont de necesitatea corelarii ofertei de formare continua cu nevoile si particularitatile cadrelor didactice, nevoile, intersele si particularitatile elevilor, precum si cu principiile nationale si europene de formare a profesorilor. Vor fi elaborate si transmise pentru acreditare doua cursuri, unul vizând abilitarea curriculara, iar celalalt dezvoltarea profesionala continua din perspectiva instruirii diferentiate a elevilor, fiecare având 89 de ore si 25 de credite profesionale transferabile. 100 de formatori vor sustine actvitati de fromare pentru 5000 de cadre didactice din judetele pilot: Buzau, Vrancea, Galati, Braila, Tulcea, Constanta, Ilfov si Minucipiul Bucuresti. Parcurgerea celor doua module va fi gratuita si se va finaliza, în urma evaluarii, prin acordarea a doua atestate profesionale.

În termeni cantitativi, proiectul îsi propune urmatoarele rezultate:

1.5000 de cadre didactice formate în domeniul curriculum-ului si al instruirii diferentiate;
2.5100 de manuale în care sunt incluse ambele module de curs si CD-ul cu resurse curriculare;
3.doua module de curs acreditate de Centrul pentru Formarea Personalului din Învatamântul Preuniversitar, MECTS;
4.un portal dedicat profesorilor de Limba româna, engleza si franceza, care sa ofere un spatiu modern pentru schimbul de experienta, comunicarea profesionala si resurse educationale (plus pachet software continand variantele digitale ale celor 2 module de curs, aplicatii practice postate pe site si un ghid on-line de utilizare a platformei);
5.doua conferinte nationale;
6.doua ghiduri de bune practici în formarea profesorilor de limba româna, engleza si franceza elaborate la finalul fiecarei Conferinte Nationale;
7.un raport de evaluare a programului de formare si a portalului, realizat pe baza unei metodologii elaborate de specialisti în evaluarea proiectelor si programelor educationale;
8.film de prezentare a sesiunilor de formare si a exemplelor de buna practica;
9.7 comunicate de presa.

Din punct de vedere calitativ, proiectul va aduce un plus de calitate formarii continue a cadrelor didactice. Profesori mai bine pregatiti si motivati pentru cariera didactica înseamna rezultate educationale mai bune.

Prin modul în care este proiectat si implementat, programul de formare ofera:

  1. acces la metode alternative moderne de formare continua; 
  2. continuri si metode adecvate specificului grupului tinta si prioritatilor actuale în domeniul formarii continue;
  3. flexibilitate în gestionarea timpului individual de formare, prin îmbinarea activitatilor fata-în-fata cu activitati online, mediate de portalul special creat pentru cadrele didactice din grupul-tinta; 
  4. noi competente sau competente mai bune de proiectare, implementare si evaluare a curriculum-ului, de adecvare la particularitatile elevilor si la tendintele actuale de didactica a limbilor; 
  5. noi competente de dezvoltare a situatiilor de învatare bazate pe instruirea diferentiata a elevilor, utilizând metode interactive de predare–învatare; 
  6. dezvoltarea capacitatilor de interrelationare în cadrul comunitatii profesionale pentru a identifica si atrage noi surse de finantare, pentru a dezvolta si gestiona noi proiecte; 
  7. încurajarea accesului si a participarii cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar la oportunitatile oferite de proiect prin promovarea si diseminarea rezultatelor si a exemplelor de bune practici. 

Pe termen mediu si lung, prin dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, proiectul urmareste sa contribuie la atractivitatea profesiei didactice si la scaderea ratei de parasire a sistemului. Prin cresterea calitatii formarii continue si diseminarea bunelor practici, are impact asupra sistemului de învatamânt, influentând favorabil performantele si calitatea acestuia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.