Cursul sustenabil la provocările educaţiei deschise la distanţă

0
9

Termenul “curs” (din fr. cours) definește expunerea sau predarea unei materii de studiu sub forma unui ciclu de lecţii sau prelegeri. Manualul (din fr. manuel) este o carte care cuprinde elementele fundamentale ale unei discipline, ale unei arte sau ale unei îndeletniciri practice. Aceste definiţii din DEX98 devin din ce în ce mai incorecte datorită extinderii fenomenului globalizării şi diversificării tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiei, iar, ca rezultat, cursul şi manualul „migrează” spre mediul de învăţare virtual. Complexitatea învățării real-virtuale generează un flux de confuzii în comprehensiunea proiectării didactice a cursului universitar. Cum pot fi integrate resursele pedagogice și mijloacele de învățământ informatizate în curriculumul academic? Este cursul şi manualul informatizat o necesitate a timpului sau o tendinţă a modei? Ce este un curs sustenabil la provocările educației deschise la distanță? – acestea sunt principalele probleme care conturează specificul acestui articol. Scopul lucrării este evidenţierea rolului designului metasistemic al învățării în elaborarea cursurilor sustenabile la provocările educației deschise la distanță.

Cursul ca formă de organizare a procesului didactic inovativ

Cursul este o formă de organizare a procesului didactic. La etapa universitară şi în formarea continuă a adulţilor cursul este elaborat conform programei curriculare universitare sau a agendei stagiului de formare. În ultimul timp tot mai multe cursuri sunt predate sau diseminate prin intermediultehnologiilor de informare  şi comunicaţie (TIC). Cele predate integral prin TIC se numesc electronice/digitale (engl. electronic course, digital course). Cursurile de învățare mixtă sau cursurile hibride (engl. blended course, hybrid course) combină predarea clasică cu învățarea cu ajutorul materialelor on-line și/sau unui tutore. Cursurile hibride sunt realizate dupa modelul de integrare a învățământului tradițional și la distanță şi modelul cursului în rețea.

În proiectarea pedagogică a cursurilor universitare se aplică diverse strategii pedagogice: predarea prin condiţionarea operantă (conţinut didactic, evaluare şi întărire (engl. operant learning), învăţarea prin acţiune (engl. learning-by-doing), învăţarea  interactivă (engl. interactive learning), rezolvarea de probleme (engl. problem solving course), învăţarea mixtă (engl. blended learning), interacţiunea faţă-în-faţă (engl. F2F interaction) etc.  În unele cazuri cursurile sunt filmate şi amplasate pe YouTube cu scopul diseminării metodologiei de predare a profesorului în mediul de învățare virtual.

Diversitatea cursurilor inovative

Globalizarea și TIC adaugă cursului universitar valoarea webului social, rețelelor colaborative și metodelor interactive de comunicare. Cursul universitar este supus provocărilor educației deschise la distanță, care se manifestă prin diseminarea largă a cursurilor introductive elaborate de Harvard University, Stanford University etc.

Definiția 1. Un curs online masiv deschis (engl. Massive Open Online Courses MOOC) este cursul online care vizează participarea și accesul pe scară largă a participanților din diferite arii geografice prin intermediul web și metodelor interactive.

Structura şi pedagogia cursurilor diferă, cu toate că există elemente comune, de exemplu: lecturi online, lecturi video, prelegere, studiu de caz, evaluare semeni, forum de discuţii, testul scurt (engl. quiz). În dependenţă de strategiile pedagogice utilizate cursul poate include note de curs sau/şi manual (engl. OLI sau workbook).

Exemplul 1. Psyhology. https://oli.cmu.edu/jcourse/workbook

Cursurile universitare sunt diseminate prin diferite tehnologii de informare şi comunicaţie (TIC). Unele cursuri cu acces liber pot fi accesate gratis, iar altele în baza cheii de acces.

ABC-ul plaformei educaţionale

Cursurile inovative sunt diseminate prin intermediul unei platforme educaționale.

Definiție 1. Platforma educațională reprezintă baza unui sistem de management al (conținutului) ed utizatorului autentificat atât accesul la cursuri, activități didactice, probe de evaluare, teme pentru acasă, referințe la resurse pedagogice externe (obiecte de învățare, articole, manuale etc.), cât și un mediu de învățare virtual cu elemente de socializare  care poate fi personalizat.
Platformele educaționale se clasifică în: platforme eLearning, platforme mLearning și platforme digitale de predare.

Definiție 2. Platforma eLearning este baza unui sistem informatic care asigură suportul online pentru activitățile didactice și poate fi accesată pe calculator, laptop, notebook etc.

Definiție 3. Platforma mLearning este un sistem informatic care asigură suportul online pentru activitățile didactice mobile interactive și poate fi accesată atât pe calculator, laptop, notebook, cât și pe smartphone,  Ipad, Ipod, Kindle etc.
Într-un sistem educațional modern, școlile ar trebui să aibă conexiune la Internet prin rețele de bandă largă. Aceasta ar face posibilă utilizarea platformelor digitale.

Exemplul 2. Ko-Su. https://ko-su.com/?gclid=CO3X7O6s37cCFQm33godFxgAhw

Definiție 4. Platforma digitală este baza unui sistem care pune la dispoziția utilizatorului audio, video sau transmisie de date în timp real sau cu întârziere în multe rețele, astfel ca cablu, satelit, radiodifuziune digitală terestră și rețelelor de bandă largă.
Aceste platforme se aplică în activitățile digitale și sunt reprezentate de App. site web etc.

Definiție 5. Platforma digitală de predare  reprezintă o serie nouă de produse educaționale proiectate să opereze într-o  clasă condusă de profesor, care oferă soluții pentru tehnologizarea proceselor învățării și managementul educațional al învățării (admitere, înmatriculare etc.)

Exemplul 3. The time to know http://www.timetoknow.com/

Problema scopului elaborării cursurilor universitare sustenabile

Orice curs și manual digital este elaborat în 3 faze: proiectare, elaborare și evaluare. Faza de proiectare începe cu identificarea soluţiilor la problema cercetării: care este cel mai adecvat curs de instruire pentru studenţii din mulţimea X1, X2, …, Xn cu scopul obţinerii finalităţilor educaţionale şi formării capacităţii de integrare cu alte cursuri?

În conceptul designului metasistemic al învăţării scopul cursului universitar poate fi proiectat pe termen lung, pe termen mediu sau pe termen scurt. Un curs este proiectat pe termen lung dacă:

 • sunt clar determinate finalităţile educaţionale şi interdependenţa acestora
 • este stabilită interdependenţa cu alte cursuri universitare și de formare continuă,
 • este analizată aria demografică şi specificul cultural
 • este evaluat stilul de învăţare și necesitățile  (problema psihopedagogică)
 • este implementată strategia instrucțională dinamică şi flexibilă

Un curs este proiectat pe termen mediu dacă:

 • sunt definite obiectivele şi este stabilită interdependenţa cu alte cursului
 • este implementat calendarul activităților cursului
 • calitatea procesului didactic este evaluată prin metode statistice
 • poate fi vizualizată analitica progresului studentului
 • sunt planificate  strategii administrative, didactice etc.

Un curs este proiectat pe termen scurt dacă:

 • este reevaluat periodic în corespundere cu schimbările din mediul educaţional
 • sunt aplicate cele mai relevante strategii
 • este cunoscută versiunea finală a programei cursului
 • sunt comparate rezultatele cursurilor anterioare şi experimentate noi ipoteze

Cursul este evaluat în corespundere cu datele de input şi output.

Referinţe:

 1. Hwang, Gwo-Jen Wu, Po-Han, Ke, Hui-Ru (2011). An interactive concept map approach to supporting mobile learning activities for natural science courses. Computers & Education. Dec2011, Vol. 57 Issue 4, p 2272-2280.
 2. Railean, E. (2013). Knowledge Management Model for Electronic Textbook Design. In K. Patel, & S. Vij (Eds.), Enterprise Resource Planning Models for the Education Sector: Applications and Methodologies (pp. 77-92). Hershey, PA: Information Science
 3. Recognize Who Your Students Are. http://www.cmu.edu/teaching/designteach/design/yourstudents.html#4
 4. Write the Syllabus. http://www.cmu.edu/teaching/designteach/design/syllabus/index.html#3
 5. How Digital Platforms Are Disrupting Learning. http://www.teachthought.com/trends/how-digital-platforms-are-disrupting-how-learning-happens/
 6. Digital teaching platform. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_teaching_platform
 7. Lewin, Tamar (2013). Universities Abroad Join Partnerships on the Web. New York Times.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.