VTeCOACH – Instrument pentru evaluarea şi îmbunătăţirea competenţelor destinat cursanților, precum şi profesorilor și formatorilor, în contextul noilor cerinţe de pe piaţa muncii

0
16

Prezentul articol reflectă activitatea desfășurată în cadrul proiectului VTeCOACH: Competences assessment and improvement tool for VET learners and teachers for new working demands. Proiectul VTeCOACH are drept scop dezvoltarea unui software de evaluare a competenţelor, destinat cursanților și profesorilor/ formatorilor, care, pe baza filozofiei coaching-ului şi a sistemului de evaluare la 360º, va oferi recomandări de acţiune specifice, cu scopul de a îmbunătăţi așa-numitele competenţe ”generale”.

Articolul descrie activitatea desfășurată în cadrul proiectului Leonardo da Vinci ”VTeCOACH: Competences assessment and improvement tool for VET learners and teachers for new working demands” (2012-1-ES1-LEO05-48196). Proiectul are drept scop dezvoltarea unui software de evaluare a competenţelor, destinat cursanților și profesorilor/formatorilor, care pe baza filozofiei coaching-ului şi a sistemului de evaluare la 360º, va oferi recomandări de acţiune specifice, cu scopul de a îmbunătăţi așa-numitele competenţe ”generale”. Acestea includ, alături de competențe sociale, atribute personale și atitudini care sunt extrem de dificil de evaluat în procesul educațional, însă foarte apreciate de angajatori. În zilele noastre, competenţele generale au căpătat o importanţa din ce în ce mai mare comparativ cu cele specifice. Schimbările se succed cu rapiditate şi de aceea este nevoie de oameni mai bine pregătiţi care să se adapteze rapid la evoluţiile pieţei muncii şi la schimbările din societate. Una dintre principalele probleme legate de dezvoltarea competențelor generale este aceea că ele sunt dependente de context, astfel încât performanța nu poate fi evaluată în afara contextului. Acest fapt le face dificil de abordat prin intermediul metodologiilor tradiționale de evaluare dezvoltate în domeniul educației și formării profesionale.

Cum va arăta în viitor locul de muncă? Pieţele de muncă se schimbă rapid şi acest lucru afectează locurile de muncă şi mediul de lucru. O piaţă de muncă în schimbare, care determină dispariţia mediilor de lucru tradiţionale, reprezintă un aspect important pentru furnizorii de învăţământ şi formare profesională. Noua paradigmă a pieței muncii privind şansele de ocupare a forţei de muncă mută accentul de la perspectiva calificărilor (cunoștințele lucrătorilor) la perspectiva competențelor (punerea în practică a cunoștințelor). În acest context, este necesar să oferim cursanților şi profesorilor din sistemul de învăţământ şi formare profesională instrumente inovative, adaptate la noile cerinţe ale pieţei muncii şi suficient de flexibile pentru a putea fi calibrate şi actualizate conform evoluţiei sistemelor de educație, precum şi necesarului de competențe.

Proiectul VTeCOACH îşi propune să folosească mijloacele TIC pentru crearea de mecanisme inovatoare de evaluare, atractive, ușor de utilizat, adaptabile și actualizate. Mecanismele propuse sunt concepute ca un catalizator pentru introducerea noilor instrumente de evaluare în sistemul de educație și formare profesională, deplasându-se dinspre modelele tradiționale pasive către cele participative și active, inovatoare. Proiectul prezintă valoare adăugată prin oferirea unor instrumente şi resurse diferitelor grupuri ţintă, pentru a pune în practică feedback-ul primit în timpul procesului de evaluare. În acest sens, putem spune că proiectul VTeCOACH urmărește realizarea a două faze complementare. Prima fază reprezintă aplicarea metodologiei de evaluare la 360º, care implică elevii/ cursanții şi profesorii/ formatorii în procesul de evaluare a competenţelor. A doua fază constă în utilizarea resurselor de coaching pentru stabilirea unor trasee de formare pentru îmbunătăţirea sau aplicarea feedback-ului primit prin procesul de evaluare.
rn Evaluarea este o parte cheie a procesului de învăţare şi joacă un rol major în dezvoltarea competenţelor. Atât angajatorii, cât şi formatorii recunosc nevoia de a utiliza metodologii de evaluare eficiente, care să permită identificarea performanţei lucrătorilor/ cursanților şi să le ofere instrumente specifice pentru îmbunătăţire şi progres.

Când vorbim despre evaluarea competenţelor, în special a “abilităţile interpersonale” ori “competenţelor generale”, există câteva provocări care trebuie luate în considerare:

  • Disponibilitatea unor metodologii de evaluare şi orientări adecvate.
  • Validitatea şi soliditatea oricărei evaluări potenţial folosite.
  • Tutorii formaţi şi capabili să evalueze rezultatele non-formale ale învăţării şi competenţele.
  • Timpul adecvat sau semnificaţia atribuite acestor abilităţi de angajatori.
  • Lipsa procedurilor la nivelul sistemului de învăţământ şi formare profesională pentru evaluarea acestui tip de competente.
  • Dificultatea de a găsi bune practici şi exemple de inspiraţie din alte sectoare, care pot fi transferate în cadrul sistemului de învăţământ şi formare profesională.

Competenţele care sunt evaluate şi care sunt supuse “coaching-ului” în cadrul proiectului au fost divizate în 3 blocuri: MUNCA ÎN ECHIPĂ; GÂNDIREA CREATIVĂ ŞI INOVATIVĂ şi A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI.  Munca în echipă înseamnă munca în cooperare şi în colaborare cu alţii pentru atingerea unor scopuri colective. Competenţele de muncă în echipă includ: munca în acord cu dinamica grupului, manifestarea angajamentului față de scopul şi obiectivul echipei, acceptarea şi oferirea de feedback într-un mod constructiv şi politicos, împărtăşirea de informaţii şi încurajarea altora să facă acelaşi lucru, sprijinirea şi motivarea grupului pentru a performa cât mai bine, recunoaşterea rolului conflictului când este cazul, construirea de relaţii profesionale, arătarea răspunderii faţă de echipă şi respectarea angajamentelor, munca eficientă cu personalităţi diferite într-o varietate de situaţii sociale şi profesionale, sensibilitate la perspective şi stiluri de muncă diverse, interculturale. Creativitatea este competenţa care generează sau recunoaşte idei, alternative sau posibilităţi care pot fi folositoare în rezolvarea problemelor, comunicarea cu alţii şi amuzarea noastră şi a altora. O persoană creativă este capabilă să genereze noi idei şi concepte sau face legături între idei acolo unde nu a fost nimic înainte. Gândirea inovativă este aplicarea practică a creativităţii, care poate folosi la rezolvarea zilnică a problemelor. Este un fel de a privi problemele sau situaţiile dintr-o perspectivă proaspătă, care sugerează soluţii noi, Gândirea creativă și inovativă include: adaptabilitatea, reacţia la schimbare, gândirea non-conformistă, flexibilitatea, spiritul de iniţiativă. A învăța să înveți este abilitatea de a progresa şi de a persista în învăţare, în organizarea propriei învăţări, inclusiv prin gestiunea eficientă a timpului şi informaţiei, atât individual, cât şi în grup. Această competenţă include conştientizarea propriului proces şi a nevoilor de învăţare, identificarea oportunităţilor disponibile, precum şi abilitatea de a depăşi obstacolele pentru a învăţa cu succes. Această competenţă înseamnă câştigarea, prelucrarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi abilităţi, ca şi căutarea şi folosirea unei orientări. Competența de a învăța să înveți angajează cursanții să construiască pe învăţarea anterioară şi experienţa de viaţă pentru a utiliza şi aplica cunoştinţe şi abilităţi într-o varietate de contexte: acasă, la lucru, în educaţie şi formare. Include abilitatea de a realiza capacităţile potenţiale prin implicarea în preocupări semnificative şi demonstrarea unui angajament pentru scopuri pe termen lung, căutând să-și îmbunătăţească rezultatele. Această competență include rezolvarea problemelor, auto-actualizarea, actualizarea competenţelor, lucrul sub presiune, luarea deciziilor, dezvoltarea personală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.