Testarea online a cunoştințelor

Data:

Testarea online (E-testingul) poate fi utilizat pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de examinare, evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, feedback operativ, comunicarea cu cei examinaţi, etc. Dar cel mai important este că permite oricărui evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în doar câteva minute, utilizând colecţii profesionale de itemi, elaborate de experţi.

Testarea electronică poate fi efectuată la cerere, în mod repetat, încurajând învăţarea prin repetarea subiectelor evidenţiate de testare ca fiind deficitare; permite monitorizarea rapidă a progresului unui număr mare de cursanţi; utilizarea unor bănci de teste, cu mixarea întrebărilor şi răspunsurilor care pot preveni copierile la examene; includerea unui număr mare de diverse tipuri de întrebări într-un test, acoperind mai bine materia studiată. Un alt motiv pentru evaluarea cu ajutorul calculatoarelor este nevoia de obiectivitate a evaluării, care impune standardizarea acesteia. În locul răspunsurilor libere, care sunt analizate şi notate de o persoană, în multe domenii pot fi utilizate metode de testare care elimină / diminuează mult factorul subiectiv.

,,Printre dezavantajele examinării asistate de calculator vom menţiona: limitarea posibilităţilor de testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi recunoaştere; costuri ridicate în faza iniţială; cunoştinţe suplimentare în zona de informatică; limitările sistemelor computerizate privind itemi deschiși şi altele. Drept urmare, evaluarea automată este recomandată doar pentru unele domenii, la altele fiind necesară atât testarea electronică, cât şi evaluarea clasică. Însă acestea sunt dificultăţi de moment, căci în societatea informaţională modernă toată lumea va fi familiarizată cu calculatorul, iar dezvoltarea sistemelor de inteligenţă artificială, de testare adaptivă, etc., va face posibilă administrarea de calculator şi a răspunsurilor la itemi deschiși.”

Evaluarea utilizând softurile de testare și evaluare

Standardele pentru testarea educaţională cuprind: norme profesionale pentru elaborarea testului şi utilizarea lui, precum şi norme pentru procedurile de administrare a testului, stabilirea scorului şi notarea finală.

Pentru verificarea performanţei memorative (testul de memorie) în calitate de itemi trebuie să alegem un material ce are un anumit sens, o necesitate şi o importanţă. Nu are rost să verificăm „citarea” oricăror lucrări scrise, căci ele reprezintă doar punctul de vedere al autorilor. Pentru a asigura comparabilitatea testelor, itemii diferitelor variante care se referă la acelaşi lucru, se vor regăsi în aceeaşi colecţie de subiecte, vor avea acelaşi punctaj, pondere şi număr de subiecte în orice variantă.

Foarte atent trebuie efectuată acordarea punctajelor fiecărui item. Pentru acesta există diferite metode, printre care metoda formelor paralele, care constă în utilizarea a două teste paralele şi este adecvată în cazul când se urmăreşte măsurarea unor caracteristici generale ale persoanelor examinate, pentru că doar asemenea caracteristici vor influenţa în acelaşi mod scorurile ambelor teste.

Pentru testarea computerizată itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile multimedia ale calculatorului, revenirii asupra răspunsurilor deja propuse, etc. După gradul de obiectivitate oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi:
Obiectivi – asigură un grad ridicat de obiectivitate în notare şi permit testarea unui număr
mare de elemente de conţinut, într-un interval scurt de timp.

Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind posibilitatea utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru.

Subiectivi (cu răspuns deschis) – testează originalitatea, creativitatea, caracterul personal al
răspunsului. Sunt relativ uşor de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de
complexă şi greu de aplicat.

Colecţie de itemi: o listă de itemi referindu-se la o temă, la o materie sau de un anumit tip,
grad de dificultate, etc.

În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii:

 • Doar o variantă dintre cele introduse în momentul formulării itemului va fi corectă.
 • Cu mai multe variante de răspuns corecte – pot exista mai multe variante de răspunsuri
  corecte, în caz particular toate sau nici unul.
 • Cu introducerea unui răspuns desfăşurat în formă liberă, cules–redactat de către cursant. Acest tip de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece astăzi un computer încă nu poate determina dacă răspunsul este corect sau nu.
 • Cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor
  formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie.
 • Cu expresii de tip adevărat/fals – acest tip de întrebare va avea doar două răspunsuri
  posibile, şi anume, adevărat sau fals.
 • Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare.
  Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă.
 • Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare.
  Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă.
 • Cu variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, parţial corect sau incorect.
 • Cu ordonare de elemente – acest tip de problemă presupune aranjarea variantelor de
  răspuns într-o ordine corectă.
 • Cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor din coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga.

Fiecare test se va construi manual sau se va genera în mod automat din colecţiile / mulţimile de itemi/întrebări/sarcini/probleme de test, construite în prealabil. Colecţiile vor fi specializate, din diferite tipuri de itemi, cu grad diferit de dificultate etc. Alături de colecţiile de autor pot fi utilizate şi colecţii profesionale de itemi, ale unor centre de evaluare acreditate.
Variantele de test sincron pentru diferiţierea celor evaluati pot fi afişate prin două metode:

 • generarea automată / afişare pentru fiecare cursant a unui test diferenţiat;
 • afişarea diferenţiată a itemilor aceluiaşi test pentru diferiţi cursanţi.
Testarea online

Evaluarea asistată de calculator (e-assessment în limba engleză) poate fi folosită pentru a evalua abilitați cognitive și practice. Abilitațile cognitive și cunoștințele sunt evaluare cu ajutorul aplicațiilor software de tip „e-testing”, pe când abilitatile practice sunt evaluate prin intermediul „e-portofolio” sau a software-urilor de tip simulare.

Un sistem de e-testing cuprinde doua componente principale:

 • o un motor de evaluare programat (software);
 • o bancă de itemi/baterii de teste.

Online – unde locul de desfășurare poate fi acasă, la scoală, locul de muncă, sala de examen sau oriunde există un calculator/dispozitiv compatibil, cu acces la internet. Modalitatea cea mai des întâlnita de susținere a unui examen online este prin intermediul testelor de tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da” / „nu” („adevărat” / „fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns dintre mai multe posibile (teste de tip single choice sau multiple choice).

Fără a pune accent pe creativitate, testele de tip chestionar permit o evaluare cu un nivel înalt de obiectivitate, fiind aplicabile oricărei discipline. Dacă aceste teste nu sunt încărcate în prealabil într-un sistem de evaluare digitală sau incluse într-un software educațional, atunci ele pot presupune din partea evaluatorului un efort destul de mare în pregătirea întrebărilor și variantelor de răspuns.

,,Evaluarea la distanță presupune accesarea de către utilizatori a unei platforme evaluator de tip LMS (Learning Management System – sistem de management al învăţării) prin internet sau intranet.”

Un sistem de management al învăţării (de obicei abreviat ca LMS) este o aplicaţie software pentru administrarea, documentarea, urmărirea şi raportarea activităţilor de instruire, desfăşurate în clasă sau ca evenimente online, programelor de e-learning şi a conţinutului educaţional.

Un LMS eficient şi robust ar trebui să fie capabil de următoarele acţiuni şi funcţionalităţi:
1. Să centralizeze şi să automatizeze administrarea testelor;
2. Să utilizeze self-service și servicii auto-ghidate;
3. Să asambleze şi livreze conţinut de învăţare rapid;
4. Să consolideze iniţiativele de formare pe o platformă web scalabilă;
5. Să suporte portabilitate şi standardele definite pentru domeniu;
6. Să permită personalizarea conţinutului şi reutilizarea cunoştinţelor.

LMS-urile variază de la sistemele de gestionare a rezultatelor formării şi instruirii, până la aplicaţii software pentru distribuirea de cursuri pe Internet, cu funcţionalităţi de colaborare online.
Din dimensiunile şi modulele mari care pot fi incluse într-un sistem de tip LMS amintim: self-service al cursanților (înscrierea cursanților online la activităţi de instruire susţinute de un trainer/instructor), flux de lucru de tip workflow pentru activităţi de instruire (de exemplu: notificări ale utilizatorilor, aprobări ale superiorului, managementul listei de aşteptare), furnizarea de instruire online în regim de autoinstruire (de exemplu: instruire asistată de calculator), evaluare online, managementul formării profesionale continue, învăţare colaborativă (de exemplu: partajare de aplicaţii şi forumuri de discuţii) şi managementul resurselor de instruire (facilităţi, echipamente).

Unele sisteme LMS sunt de tip web-based pentru a facilita accesul la conţinutul educaţional şi administrare.

,,LMS-urile sunt utilizate şi în cadrul instituţiilor educaţionale pentru a îmbunătăţi şi sprijini procesul de instruire în clasă şi pentru a oferi cursuri către mai mulţi cursanţi din întreaga lume.”

Visan Roberto
Visan Roberto
Profesor didactic Grad I. Vechime la catedră 13 ani

Similare
Related

Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri – ADR

ASCENDIA, lider de consorțiu, împreună cu ECDL, Universitatea Ioan...

Cursuri gratuite de securitate cibernetică pentru elevi, adulți și antreprenori în cadrul proiectului național #SigurantaOnline

Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (D.N.S.C.), Asociația...

Tutorial de înscriere în campania „Protecție prin educație: Securitate digitală” – Ediția 2

Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Asociația...