Scolile din Romania se inscriu in programul european eTwinning!

Începând din octombrie 2007, şcolile din România se înscriu pe platforma de colaborare www.etwinning.net, alături de alte peste 29.000 de şcoli din ţările Uniunii Europene, din Islanda şi din Norvegia. Profesorii şi elevii din România vor avea posibilitatea de a colabora şi de a face schimb de informaţii cu participanţi din alte ţări, în vederea constituirii de parteneriate pe diferite domenii de interes sau pe discipline de studiu.

Un program european

Programul „eTwinning” a fost lansat la 14 ianuarie 2005, ca parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene. Se adresează tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată, directorilor de unităţi şcolare şi inspectorilor şcolari.

Platforma etwinning.net oferă:

  • instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare;
  • apropierea de celelalte ţări participante şi mai buna cunoaştere a acestora;
  • implicarea în activităţi curriculare comune;
  • participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/ schimburi de experienţă;
  • un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori;
  • recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi european;
  • premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte.

Un program pentru şcoli

Şcolile din România sunt invitate să se înregistreze pe platforma www.etwinning.net şi să intre în parteneriate cu alte şcoli pentru proiecte care corespund ariilor lor de interes. Înregistrarea pe site-ul www.etwinning.net, oferă acces la baza de date cu celelalte şcoli înscrise în program şi la Twinspace (zonă de lucru care poate fi accesată numai de către şcoala dumneavoastră şi de partenerii ei). Înregistrarea presupune furnizarea de informaţii despre profesorii participanti la proiecte şi despre şcoală, despre preferinţele pentru anumite domenii, pentru limba de lucru etc. Cele mai interesante proiecte primesc certificate de calitate – eTwinning Quality Label.

Un program pentru profesori

eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene.

Un program pentru elevi

Prin participarea la proiecte de etwinning (înfrăţire online între şcoli), elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine.

eTwinning în România

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a fost desemnat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului să coordoneze implementarea programului eTwinning în România.

Pentru aspecte legate de implementarea programului eTwinning in România, accesaţi portalul www.etwinning.net sau contactaţi:

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Str. Ştirbei Vodă nr. 37, sect. 1, Bucureşti, 010102
Tel. 021 / 3142782, 3142783
Fax. 021 / 312 1447
Persoane de contact:
Simona Velea, şef laborator Teoria Educaţiei, simona@ise.ro
Carmen Bălăşoiu, cercetător ştiinţific, carmen_balasoiu@yahoo.com
Olimpius Istrate, cercetator asociat, olimpius.istrate@elearning.ro

Luciana-Simona Velea

Luciana-Simona Velea

Simona Velea este cercetător ştiinţific III în cadrul Institutului de Ştiinte ale Educaţiei şi coordonator naţional al Acţiunii eTwinning în România. Este doctor în ştiinţele educaţiei, a absolvit Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea Ştiinţele educaţiei şi studii aprofundate în cadrul aceleaşi facultăţi, în domeniul evaluării educaţionale. Timp de trei ani, a fost cadru didactic în învăţământul preuniversitar, iar din 1999 participă la proiecte de cercetare în domeniul educaţiei, elaborează rapoarte de cercetare şi studii, susţine cursuri de formare pentru cadre didactice etc. În perioada 2005-2007, a susţinut cursuri de "Introducere în pedagogie şi teoria curriculum-ului" şi "Teoria şi metodologia instruirii şi a evaluării", în cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Este membru al Comisiei Naţionale pentru UNESCO, Componenta Proiecte interdisciplinare, şi este coordonator naţional în domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică, la nivelul Consiliului Europei.