S-a prelungit apelul de proiecte pentru Sustinerea Utilizarii Tehnologiei Informatiei

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a anunţat prelungirea duratei înregistrării proiectelor pentru Operaţiunea 1.4 “Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband”, Domeniul Major de Intervenţie 1, Axa III a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, până la data de 15.12.2008. Bugetul apelului a fost majorat cu 36 milioane lei, astfel încât în prezent suma alocată susţinerii conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband este de 140.000.000 lei.

Totodata s-a aplicat un corrigendum ghidului solicitantului pentru această operaţiune, acesta putând fi accesat pe site-ul ministerului www.mcti.ro la secţiunea "Ghidul Solicitantului"  / "Ghiduri finale".

Pentru operaţiunea 3.1.4 este recomandată realizarea analizei financiare şi utilizarea ratei de actualizare în cadrul studiului de fezabilitate, conform modelului cadru anexat în Ghidul solicitantului, având în vedere liniile indicative privind analiza financiară din Documentul de lucru al Comisiei Europene – Orientări privind metodologia de realizare a analizei Costuri-beneficii, document care este postat pe site-ul http://fonduri.mcti.ro, secţiunea legislaţie.

Înregistrarea proiectelor se va putea face on-line în mod continuu, până în data de 15 decembrie 2008 ora 16.30, la adresa  http://fonduri.mcti.ro, urmând ca în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, proiectul să fie depus la registratura MCTI, din B-dul Libertăţii. Nr.14, Sector 5, Bucureşti.

Pentru eventualele întrebări sau nelămuriri cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale vă stau la dispoziţie la telefon 021.311.41.55 sau e-mail fonduri@mcti.ro.

Editor [Elearning.ro]

Editor [Elearning.ro]

Elearning.Romania este un program naţional care îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning. Platforma elearning.ro cuprinde materiale, articole, studii, anunţuri şi informaţii actuale în domeniul utilizării noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie.