RE2U – Romanian-European eUniversity

  0
  9

  Proiectul Romanian-European eUniversity şi-a propus să promoveze utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicării în scopul susţinerii iniţiativelor inovatoare în învăţământul superior din România. Proiectarea modelului RE2U are la baza principii conforme cu principalele politici europene privind crearea Ariei Europene a Învăţământului Superior, a eLearning-ului şi a educaţiei permanente.

  Proiectul RE2U – Romanian-European eUniversity – şi-a propus să promoveze utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC), în scopul susţinerii iniţiativelor inovatoare din învăţământul superior din România, în perspectiva adaptării acestuia la schimbările care au loc în prezent în mediul socio-economic romanesc.

  Cele mai importante rezultate ale proiectului au fost următoarele:

  • definirea şi dezvoltarea modelului funcţional RE2U,
  • proiectarea si implementarea infrastructurii hardware şi software,
  • proiectarea şi implementarea sistemului de pregătire a personalului implicat în functionarea RE2U,
  • dezvoltarea şi implementarea unui sistem de asigurare a calităţii serviciilor oferite,
  • dezvoltarea unor activitaţi pilot.

  Proiectarea modelului RE2U are la bază principii conforme cu principalele politici europene privind crearea Ariei Europene a Învăţământului Superior [1,2], a eLearning-ului [3] şi a educaţiei permanente (LLL) [4]. RE2U este caracterizat de un mod dual de funcţionare [6], oferind servicii specializate atât universităţilor, cât şi furnizorilor de servicii de educaţie permanentă.

   

  Fig.1. Macromodelul RE2U

  Strategia RE2U în zona învăţământului superior este de a deveni un centru de excelenţă pentru eLearning, având expertiza şi competenţele necesare pentru a oferi instituţiilor de învăţământ superior suport în implementearea TIC în scopul dezvoltării capacităţii acestora de a furniza servicii educaţionale de calitate.

   

  Fig.2. RE2U – Centru de excelenţă in eLearning

  Strategia RE2U în zona educaţiei permanente constă în lansarea şi implementarea unui sistem de servicii la nivel naţional, bazat pe utilizarea TIC, accesibile oricărui potenţial beneficiar, fără a avea marca unui furnizor de programe de educaţie permanentă. Furnizorii de servicii educaţionale pot fi universităţile partenere,  alte universităţi din afara consorţiului, întreprinderi, şcoli, centre de pregătire profesională etc, în timp ce beneficiarii pot fi atat instituţii cat si indivizi.

  RE2U îşi propune să asigure un portofoliu larg de servicii furnizorilor de programe de educaţie permanentă, menite să ridice calitatea procesului educaţional, precum şi să crească accesul la educaţie al diverselor categorii de populaţie.

   

  Fig.3. RE2U – servicii pentru furnizorii de educaţie permanentă

  Relaţia dintre RE2U şi universitaţi poate fi rezumată astfel: universităţile sunt furnizori de conţinut, expertiză academică şi infrastructură pentru RE2U, în timp ce RE2U este furnizor de expertiză, training şi know-how specializat în domeniul eLearning pentru universităţi. Interfaţa dintre furnizorii de servicii educaţionale şi beneficiari va fi o reţea de centre de formare distribuită la nivel naţional, care pot fi înfiinţate în universităţi, şcoli, biblioteci, instituţii ale comunităţilor locale etc. Catalogul ofertei educaţionale va fi rezultatul unui proces de selecţie publică, evaluare şi validare, pentru a asigura integrarea celor mai bune resurse pentru fiecare domeniu.

  Proiectul RE2U – Romanian-European eUniversity a fost lansat in 2002, fiind finanţat prin programul SOCRATES, acţiunea Minerva, DG Education and Culture (contract nr. 100693-CP-1-2002-1-RO-MINERVA-M), pe o perioada de 2 ani.

  Din consorţiul proiectului fac parte următoarele instituţii:

  • Universitatea Politehnica din Bucureşti (România), coordonator
  • Friedrich-Alexander University, Erlangen-Nürnberg, FIM-NewLearning (Germania)
  • Universitat Oberta de Catalunya (Spania)
  • Lambrakis Research Foundation (Grecia)
  • Abo Akademi (Finlanda)
  • Center for Health Policies and Services (România)
  • IBM Romania (România)
  • RARTEL SA (România)
  • ROLNET – Romanian Learning Network (România)
  • Universitatea de Vest din Timişoara, IREA (România)
  • Universitatea din Oradea (România)
  • Universitatea Transilvania din Braşov (România).

  Pentru mai multe informaţii, consultaţi website-ul proiectului, la adresa: http://zope.reu.pub.ro/re2u.

  Referinţe:

  1. The Bologna Declaration, http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf, 1999.

  2. The Prague Declaration – Towards the European Higher Education Area, http://europa.eu.int/comm/education/prague.pdf, 2001.

  3. eLearning Programme (2004-2006), http://europa.eu.int/eur- lex/pri/nl/oj/dat/2003/l_345/l_34520031231nl00090016.pdf, 2003.

  4. The Copenhagen Declaration, http://europa.eu.int/comm/education/copenhagen/copenahagen_declaration_en.pdf, 2003.

  5. C. Dondi. RE2U in the context of EU policy on eLearning, European Higher Education Area and Life Long Learning, RE2U 1st Policy Seminar, Bucharest-Romania, http://www.reu.pub.ro/re2u, 2004.

  6. G. Dima, Presentation of Romanian-European eUniversity Project, RE2U 1st Policy Seminar, Bucharest-Romania, http://zope.reu.pub.ro/re2u, 2004.

  7. W. Kugemann, Quality Policy for Innovative eUniversities, RE2U 1st Policy Seminar, Bucharest-Romania, http://zope.reu.pub.ro/re2u, 2004.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.