Publicații

Back to homepage

“2012 Alan Turing Year” – Rezultate recente la CNIV şi ICVL 2012

La Editura Universităţii din Bucureşti sunt în curs de apariţie volumul lucrărilor acceptate spre publicare în Proceedings-ul Conferinţei Internaţionale de Învăţământ Virtual ICVL 2012 şi volumul lucrărilor acceptate spre publicare la a X-a Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual CNIV 2012. Cele

Read More

Ghid pentru utilizarea resurselor educaţionale deschise (OER) în învăţământul superior

Resursele educaţionale deschise sunt materialele folosite pentru a sprijini educaţia care pot fi accesate în mod liber, reutilizate, modificate şi partajate. Scopul ghidului publicat de COL si UNESCO este de a încuraja factorii de decizie din guverne şi instituţiile universitare

Read More

Publicaţii de e-Learning la Editura Universităţii din Bucureşti

La Editura Universităţii din Bucureşti sunt în curs de apariţie volumul lucrărilor acceptate spre publicare în Proceedings-ul Conferinţei Internaţionale de Învăţământ Virtual (The 6th International Conference on Virtual Learning) ICVL 2011 (Print şi online ISSN 1844–8933, ISI Proceedings, accessed via

Read More

Cartea “Moodle – administrare, utilizare, evaluare”

Moodle Romania a publicat cartea “MOODLE, Administrare, Utilizare, Evaluare”. Autori: Liliana URSACHE, George VÂJU, Cătălin DONICI, Cosmin HERMAN. Dată apariție: August 2011

Read More

Promovarea TIC in educatie

O data cu trecerea anilor, mentalitatile oamenilor s-au schimbat în prezent lucrurile stând într-o altă lumină, de data aceasta favorabilă tehnologiei. Daca inainte de revolutie, nu se stia ce inseamna un telefon mobil sau un calculator performant (laptop), astazi nu

Read More

VALOAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV

Subiectul importanţei noilor tehnologii în educaţie este unul foarte discutat în ultimii ani, întâlnit la toate nivelurile: curriculum, practică didactică, dezvoltare profesională, politici educaţionale, etc. Societatea se dezvoltă permanent, tehnologia este în progres continuu, astfel că un cadru didactic modern,

Read More

eLearning: robotizarea educatiei si a educatilor?

Riscul pe care ni-l asumăm în utilizarea excesivă a formării și a viețuirii virtuale este “formatarea” noastră. Putem să devenim, asemenea unui calculator, formatați, riscăm să ne pierdem sensibilitatea, puterea de a reacționa și energia vitală. Putem pierde entuziasmul care

Read More

Utilizarea noilor tehnici in educatie

Referatul prezinta eficienta utilizarii noilor tehnologii in educatie .

Read More

Noile tehnologii pentru educatia prescolarilor

Utilizarea calculatorului în educatia preşcolarilor permite transmiterea şi asimilarea noilor cunoştinţe într-un mod atractiv pentru copii. Procesul de educatie este mult mai eficient. Copiii învaţă jucându-se, sunt puşi în situaţia de găsi repede soluţii şi de a lua decizii pentru

Read More

Învăţarea asistată de calculator în activităţile preşcolarilor

Avantajele folosirii calculatorului constau în faptul că stimulează dezvoltarea proceselor psihice în primul rând a gândirii logice, prin stabilirea de raţionamente transductive-analogice, îi ajută să-şi însuşească algoritmi simpli şi le dezvoltă capacitatea de preluare şi rezolvare a sarcinii în timp

Read More

Utilizarea resurselor web pentru educatie

Astazi, atat in invatamantul universitar cat si in cel preuniversitar, este recunoscut rolul Internetului si (in particular, al) Web-ului in predare, invatare si evaluare. In multe cazuri, Web-ul a devenit un instrument de lucru indispensabil pentru toti actorii educationali, atat

Read More

Aplicarea noilor tehnologii in procesul de instruire

Tehnologia folosita pentru imbunatatirea experientei de instruire si invatare se schimba intr-un ritm fenomenal. O strategie instructionala trebuie sa se bazeze pe capacitatile cognitive si pe nevoile cursantilor, precum si pe intelegerea masurii in care material se preteaza in instruirea

Read More

Instruirea pe suport tehnologic

Capitolul de faţă propune câteva opţiuni pe care trainerii le-ar putea utilize. Sunt prezentate câteva principii de bază ale instruirii pe support tehnologic, adică a instruirii în care computerul sau o altă tehnologie constituie mijlocul principal de livrare a conţinutului.

Read More

Invatarea limbilor straine prin utilizarea noilor tehnologii pentru formare

Cu accent pe limbă, comunicare şi cultură în standardele naţionale pentru învăţarea limbilor moderne, cadrele didactice sunt într-o continuă căutare de modalităţi mai bune de accesare a materialelor autentice şi de furnizare de experienţe care vor dezvolta mai bine competenţele

Read More

ICVL 2010: Proceedings of The 5th International Conference on Virtual Learning

Continut: 78 lucrări ştiintifice de cercetare-dezvoltare (ISSN 1844-8933, Nr. 2689/2010, Editura Universităţii din Bucureşti, Editori: Marin VLADA, Grigore ALBEANU, Dorin Mircea POPOVICI)

Read More

Metode interactive in predarea biologiei

Metode active şi tehnici interactive de grup predare în biologie

Read More

Educatia in spectacol. Protagonist: Solomon Marcus. Premiul Lykeion al Aliantei Colegiilor Centenare

Titlul este unul aparent neînţeles, dar acesta este explicat argumentat în volumul apărut la Editura Spandugino (Bucureşti, 2010) cu ocazia acordării primului Premiu “Lykeion” al Alianţei Colegiilor Centenare. Premiul a fost acordat pe anul 2009 domnului acad. prof. Solomon Marcus.

Read More

Learning 2.0: Innovations on Education and Training in Europe

The Publicatios of Institute for Prospective Technological Studies(IPTS) focuses on policy challenges of strategic importance to the European Union. The Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) is one of the seven scientific institutes of the European Commission’s Joint Research Centre

Read More

Ghid pentru implementarea TIC în şcolile primare

Scopul acestui ghid este de a arăta care sunt paşii necesari pentru succesul iniţiativelor de introducere a tehnologiei în şcolile primare şi de a evidenţia trăsăturile distincte ale acestor şcoli inovative. Ghidul se adresează autorităţilor, inspectorilor şcolari, directorilor de instituţii

Read More

eLearning Papers No. 17 | December 2009

eLearning Papers (www.elearningpapers.eu) adds a new dimension to the exchange of information on e-learning in Europe and stimulates research. As such, the articles provide views regarding the current situation and e-learning trends in different communities: schools, universities, companies, civil society

Read More

Radu Jugureanu (coord.): Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor ELEARNING

Societatea cunoaşterii a impus utilizarea TIC ca punct de referinţă al schimbărilor de fond în sistemele de învăţământ. Autorii Manualului de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de elearning pledează pentru introducerea şi utilizarea TIC în şcoală şi se adresează,

Read More

“Eu, dascalul si EL, Maria Sa – COPILUL”

Beneficiile educatiei din punctul de vedere al dascalului care nu ramane inert la influentele generatiilor de copii, a experientelor multiple de formare a educatorului tocmai prin evolutia sub proprii ochi a educabililor.

Read More

Elearning in societatea cunoasterii

Societatea zilelor noastre este caracterizată printr-o dezvoltare multilaterală, implicând reforme pe plan cultural, social, politic, tehnologic. Într-un astfel de mediu în continuă schimbare, resursa umană a unui stat este capitalul cel mai valoros. Plus-valoarea adusă de resursa umană este în

Read More

Eficientizarea metodelor activ – participative

În ultimul timp există o necesitate a pregătirii copiilor pentru o viaţă activă şi creativă, pentru o mai mare participare la rezolvarea multiplelor şi complexelor probleme ale societăţii,. De aceea , este firesc ca educaţia lor să se bazeze pe

Read More

Dimensiunea de gen la copiii prescolari

Dimensiunea de gen -importanta si necesitatea acesteia in gradinita de copii. Primii „mediatori culturali”, care creează o prăpastie între feminin şi masculin, sunt părinţii (persoanele cu care copiii intră în contact) apoi urmeaza grădinita, şcoala…În acest material voi prezenta cateva

Read More