Program de formare continuă “Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar” la Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău

Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău va organiza în perioada 17 martie – 6 aprilie proiectul naţional “Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar”, sub forma unui program de formare continuă.

Programul este acreditat de M.E.C.T.S., se desfăşoară pe parcursul a 62 de ore, fiind purtător de 15 CPT.

Exemple de teme care vor fi abordate: instrumente TIC (resurse hardware şi software), care favorizeaza dezvoltarea competenţelor digitale; metode şi mijloace puse în valoare prin utilizarea TIC, în procesul de predare-învăţare-evaluare; strategii de utilizare a resurselor TIC în procesul de evaluare; studiul învăţării prin cooperare în Web; avantajele şi dezavantajele uitilizării resurselor TIC.

Documente suport: http://ccdbacau.ro/doc/an%20scolar%202011_2012/DOCUMENTE_2012_TIC_MIN.rar

 

Editor [Elearning.ro]

Editor [Elearning.ro]

Elearning.Romania este un program naţional care îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning. Platforma elearning.ro cuprinde materiale, articole, studii, anunţuri şi informaţii actuale în domeniul utilizării noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie.