Platforma educaţională Moodle, un succes în e-learning

Data:

moodle-logo

Profesor Ana Nicoleta Avramescu
Reţeaua EDU Moodle România şi Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara

Evoluţia exponenţială în domeniul informatic din ultimul deceniu a determinat apariţia şi dezvoltarea a numeroase instrumente IT utile procesului didactic şi implicit, dezvoltarea mai multor platforme de e-learning, care au devenit tot mai familiare profesorilor şi elevilor. Generic învăţarea prin e-learning poate fi definită ca o învăţare la distanţă într-un mediu educaţional evolutiv şi bazat pe colaborare, care îmbină metodele didactice tradiţionale cu metode bazate pe mijloace IT şi având ca obiectiv creşterea performanţelor individuale ale educabililor. Învăţarea prin e-learning se bazează pe o predare modernă, într-o altă modalitate decât cea clasică, mult mai atractivă şi în care un rol important îl au consolidarea cunoştinţelor şi evaluarea, realizate într-o manieră atractivă şi adaptabilă nevoilor, atât a celor care dirijează învăţarea, cât mai ales a educabililor – elevi sau studenţi.

Dar ce este o platformă de e-learning? Pe scurt, este un soft complex care permite administrarea unui domeniu (subdomeniu), gestionarea utilizatorilor pe domeniul respectiv, crearea şi un management accesibil al cursurilor împreună cu activităţile şi resursele asociate acestora, evaluarea online/offline sau autoevaluarea, comunicarea sincronă sau asincronă şi multe altele.

La nivel mondial există un clasament(1) al primelor 100 de platforme pentru învăţare online, clasament care se alcătuieşte pe baza statisticilor interne furnizate de aceste platforme. În acest clasament pe locul 11 se află Moodle, care se menţine în mod constant în ultimii 7 ani între primele 15 platforme de e-learning din lume. Site-ul oficial Moodle(2) are acum un număr de peste 1,3 milioane de utilizatori înregistraţi, din peste 200 de ţări, disponibil în peste 70 de limbi, ceea ce dovedeşte că Moodle a reuşit să creeze una dintre cele mai puternice comunităţi la nivel mondial, iar statisticile de pe acest site(3) ne arată că există în acest moment un număr de aproape 70.000 de site-uri Moodle şi un număr de peste 7 milioane de cursuri create în acest format.

Platforma de tip Moodle este o platformă cu licenţă gratuită(4) de tip Open Source (sursă deschisă, adică permite oricui să contribuie la elaborare sau îmbunătăţire), cu un sistem de management al cursurilor (Curs Management System – CMS), cunoscută şi ca un sistem de managementul învăţării (Learning Management System – LMS) sau ca un mediu virtual de învățare (Virtual Learning Environment – VLE). Numele MOODLE provine de la Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, adică mediu de învăţare modular, orientat pe obiect şi dinamic.

O platformă Moodle oferă un mediu constructivist, interactiv şi integrat, centrat pe învăţare şi în acest context al învăţării vor fi evidenţiate în continuare avantajele care se remarcă din punctul de vedere al profesorului, dar şi din cel al elevului, cu precizarea că nu se va detalia modul de administrare al unei platforme Moodle, deoarece cele ce urmează se focalizează pe aspectele privitoare la platforma Moodle din perspectiva utilizatorilor, profesori şi/sau elevi.

Principiul de bază în Moodle este constructivismul social, ceea ce presupune o învăţare prin colaborare, bazată pe proiecte şi sarcini individuale şi de grup. Astfel, învăţarea devine eficientă când profesorul construieşte un material de învăţare, pentru ca elevii săi să interacţioneze cu acest material de învăţare şi să experimenteze, pentru a înţelege. În acest context, elevul este parte a unei comunităţi de învăţare, în care este pus în situaţia de a înţelege ce are de făcut, de a explica celorlalţi şi de face împreună.

Platforma Moodle oferă profesorilor o multitudine de instrumente utile în predare-învăţare-evaluare şi însăşi modalitatea de definire a cursurilor permite o adaptare la nevoile educabililor – elevi, studenţi sau alte categorii care trec printr-un proces de formare, fie iniţială, fie continuă. Este important de spus că educabilii pot parcurge un astfel de curs când, unde şi cum doresc, deoarece prin forma şi structura sa, un curs realizat şi implementat pe o platformă Moodle este adaptat necesităţilor lor, accesibil oricând şi oriunde, chiar şi în afara clasei, permiţând colaborarea prin instrumente de comunicare moderne precum forum, chat, blog sau wiki.
Moodle permite construirea unor site-uri care au un conţinut interactiv, atractiv şi cu o structură flexibilă. Astfel, pe un site de tip Moodle, adică pe o platformă de e-learning Moodle, organizarea informaţiilor este ierarhică: la bază se află cursurile care compun subcategorile şi care la rândul lor alcătuiesc categoriile de bază, accesul la cursuri fiind foarte uşor. Vă puteţi imagina o bibliotecă, ale cărei rafturi sunt categoriile, fiecare raft conţinând mai multe subcategorii, care pot fi disciplinele şcolare – matematică, română, istorie etc., fiecare subcategorie/disciplină având în cuprins cursuri specifice: matematică pentru clasa a IX-a, pentru clasa a X-a etc.

Cursurile au două părţi fundamentale: cele laterale care sunt formate din diverse blocuri cu diferite destinaţii, foarte utile în parcurgerea cursului şi partea centrală, de o mai mare dimensiune în care sunt cuprinse activităţile şi resursele cursului. Cursurilor realizate pe o platformă Moodle li se poate realiza o copie de siguranţă, care permite inserarea/restaurarea cursului pe o altă platformă, sau în cadrul unei alte categorii/subcategorii pe platforma pe care este realizat iniţial. De exemplu, un curs de matematică al unui profesor poate fi utilizat de un alt profesor de matematică, fie în cadrul categoriei în care se găseşte cursul iniţial, fie în cadrul altei categorii, sau chiar pe o altă platformă Moodle.

Este evident faptul că la definirea şi construirea site-ului se au în vedere necesităţile grupului de formabili căruia se adresează, elaborarea acestui site bazându-se pe particularităţile şi nevoile grupului, dar şi a indivizilor care alcătuiesc acest grup. Importantă de menţionat este caracteristica Moodle cu privire la numărul de utilizatori: Moodle poate fi utilizat atât de o grădiniţă, cât şi de o mare universitate, cu alte cuvinte, numărul de utilizatori este adaptabil nevoilor instituționale, de la un număr mic de utilizatori, la un număr foarte mare. Rolurile pe care le pot avea utilizatorii sunt diverse şi au în vedere diferitele modalităţi de abordare ale conţinutului şi drepturile pe care aceştia le au, de la drepturi depline pe platformă, până la drepturi care permit doar vizualizarea unor conţinuturi: administrator, manager, creator de curs, profesor, profesor fără drept de editare, cursant/student/elev, vizitator. Toţi aceştia se conectează ca utilizatori autentificaţi, ceea ce evidenţiază încă un aspect important: accesul unui utilizator este asigurat controlat şi securizat cu un nume de utilizator şi parolă.
Foarte importante la un site Moodle sunt modalităţile de comunicare între utilizatori. Astfel, sunt puse la dispoziţia utilizatorilor instrumente precum forumul (de uz general, de ştiri sau de tip întrebare-răspuns) şi wiki – care permite elaborarea şi accesarea unui conţinut comun, acestea ca instrumente de comunicare asincronă/offline, dar şi chatul ca instrument de comunicare sincronă/online. Evident că acestea permit o bună comunicare şi colaborare între profesor şi elevii săi, dar şi între elevi. Există şi posibilitatea de a se schimba mesaje prin intermediul mesageriei interne, dar şi prin email şi de a anunţa utilizatorii cu privire la evenimentele viitoare.

Elaborarea unui curs de către profesor ţine seama de particularităţile grupului căruia se adresează şi deşi profesorul este constrâns de un curriculum, el poate să abordeze întregul conţinut al acestui curriculum adaptat nevoilor grupului supus instruirii. Reuşita însuşirii cunoştinţelor dintr-un curriculum este asigurată de modalitatea de abordare, adaptată nivelului, nevoilor şi particularităţilor membrilor unui grup, care poate să fie un grup de elevi, o clasă sau de ce nu, mai multe clase care vizează un conţinut comun. Cursul se elaborează structurat pe teme, unităţi de învăţare sau lecţii astfel încât să respecte curriculumul, însă modalitatea prietenoasă de abordare oferă o atractivitate deosebită şi ajută elevul să treacă de barierele unui conţinut anost şi neprietenos. Accentul în cursurile elaborate în Moodle nu este pus pe furnizare de informaţii, ci pe activităţile care presupun schimb de idei şi construire de cunoştinţe noi bazate pe cunoştinţe anterioare.
Clasa virtuală sau webinarul este un alt instrument util, în care profesorul poate comunica audio şi video cu elevii, în care sesiunile de lucru sunt online, putându-se desfăşura şi în afara clasei, învăţarea fiind sincronă şi dirijată de profesor. De menţionat că există şi modulul de autoinstruire, care permite elevului să parcurgă cursul asincron, în funcţie de nevoia şi timpul avut la dispoziţie.

Activităţile şi resursele puse la dispoziţia elevilor într-un curs sunt variate şi atractive. Astfel, în lista activităţilor trebuie amintite: baza de date, utilă în gestionarea informaţiilor personale ale elevilor dintr-un grup sau clasă, chestionarele cu diferite întrebări care se pot adresa nu doar elevilor, ci şi părinţilor de exemplu, dar şi chestionare aplicate în timp real, glosarul creat în curs ca un instrument util şi care se elaborează prin colaborare, jocuri desfăşurate pe baza informaţiilor conţinute de un glosar, lecţii cu paşi impuşi de condiţii care să permită continuarea sau revenirea la un conţinut care trebuie revăzut, feed-back cu privire la activităţi desfăşurate, teme care se pot da elevilor şi care pot fi cu rezolvare online, offline sau cu încărcarea unor fişiere şi pentru care se poate utiliza un sistem de antiplagiat şi multe altele. Cele enumerate sunt doar o mică parte din activităţile care se pot realiza în Moodle.

Referitor la resursele care se pot adăuga la un curs, se poate spune că acestea sunt variate: cărţi în format electronic, pagini cu conţinut atractiv, adrese URL, galerie de imagini, fişiere de orice tip – documente, prezentări etc. Poate că nu în ultimul rând ar trebui amintit editorul Moodle, care are o formă asemănătoare cu editoarele de text cu care utilizatorii sunt deja obişnuiţi. Pe lângă inserarea de text formatat, editorul permite inserare de simboluri, imagini, fişiere media, link-uri, dar şi editare în format HTML.
Alături de cele enumerate anterior cu referire directă la predare-învăţare, menţionăm rolul deosebit de important pe care îl are evaluarea. Diversitatea de abordare a problematicii evaluării constituie cel mai puternic argument care aduce platforma Moodle în primul plan şi în acest context se pot aminti: modalităţile variate de elaborare a testelor, tipul atât de diversificat de întrebări puse la dispoziţie de Moodle şi care se pot afişa în ordine aleatoare în test şi cu date iniţiale diferite pentru utilizatori diferiţi, modalităţile de combinare şi structurare a testelor, modalităţile de aplicare, care permit definirea timpului de lucru – durata testului, elevul ştiind cât timp mai are până la finalizare, data şi ora când acest test poate fi susţinut, aspectele legate de permisiunea de a repeta susţinerea testului pentru îmbunătăţirea rezultatelor, precum şi diversele rapoarte pentru utilizatorii care au susţinut testul şi care se obţin după aplicarea unui test, de la analiza pe ansamblu, până la analiza pe itemi, cu obţinerea unor diferite statistici şi multe altele. Trebuie spus că în aceste teste corectarea este automată, fiind eliminat în acest fel subiectivismul care poate afecta nota acordată. Însă este important cum defineşte profesorul modalitatea de acordare a punctelor/notelor pe itemi raportat la ansamblul testului.

Referitor la activitatea de monitorizare şi control a activităţilor desfăşurate de utilizatori, trebuie amintite toate rapoartele de activitate care se pot obţine şi care se pot utiliza într-un format curent, precum cele de calcul tabelar (*.xls). Astfel, se pot obţine rapoarte de logare, rapoarte de activităţi, rapoarte de participare la curs şi diferite statistici. Aceste rapoarte pot fi utile profesorului pentru monitorizarea activităţii elevilor. De asemenea, există rapoartele generate în activităţile de evaluare şi anume rapoarte ale notelor, atât pentru fiecare utilizator (elev) sau pe ansamblu pentru toţi utilizatorii înscrişi la un curs, cât şi pentru fiecare dintre itemii care compun testul pentru care se face raportarea.
În ceea ce priveşte softurile care se pot integra pe platforma Moodle, trebuie menţionate Geogebra şi Wiris, utile profesorilor care predau matematică, dar şi fizică sau chimie. Se mai pot menţiona Hot Potatoes (creare de teste sau jocuri de cuvinte încrucişate) şi Audacity (editor audio), dar şi altele precum Sistem Antiplagiat, util la orice disciplină.
Geogebra(5) este un soft foarte cunoscut şi utilizat pe scară largă, atât în algebră şi geometrie, cât şi în fizică sau chimie. Integrarea sa pe platforma Moodle contribuie la o şi mai mare atractivitate a cursurilor pentru disciplinele ştiinţifice – matematică în special, dar şi fizică, chimie sau discipline tehnice. Wiris(6) a devenit cunoscut în România mai ales ca soft integrat în Moodle, prima dată fiind adus în discuţie la Moodle Moot 2012 – Macea, Arad (Moodle Moot este conferinţa anuală a utilizatorilor Moodle) de către Carles Aguilo, unul dintre membrii echipei Wiris de la Barcelona. Descoperirea facilităţilor oferite de Wiris integrat în Moodle evidenţiază un soft cu o utilitate extraordinară oferit profesorilor care predau discipline precum matematica (în special) sau fizica şi chimia. Ca şi Geogebra, Wiris completează cursurile create pentru matematică, fizică sau chimie cu elemente atractive, cu caracter ştiinţific, editate matematic şi cu algoritmi uşor de elaborat. Wiris pune la dispoziţia utilizatorilor 3 componente: Wiris Editor (pentru editare), Wiris CAS (pentru creare/rezolvare de probleme) cu varianta offline Wiris Desktop şi Wiris Quizzes (creare de întrebări şi teste). Prin combinarea acestor componente şi integrare în Moodle se pot obţine cursuri atractive, complete care pot să acopere într-o proporţie foarte mare cerinţele curriculumului, cu o varietate mare de cerinţe de învăţare şi cu o multitudine de instrumente utilizate în evaluare.

Avantajele pe care le oferă Moodle se pot remarca doar în urma elaborării, implementării şi utilizării cursurilor pentru orice disciplină şcolară şi în care se recomandă să fie integrate cât mai multe activităţi şi resurse. Avantajele evidențiate în urma utilizării Moodle sunt atât din partea profesorului care propune elevilor săi cursuri atractive, cât şi din partea elevilor, aceştia din urmă fiind încântaţi de învăţarea prin e-learning şi de tot ceea ce presupune aceasta. Poate că un dezavantaj care ar trebui menţionat este timpul care trebuie alocat creării şi elaborării cursurilor, însă faptul că un curs odată elaborat poate fi utilizat ori de câte ori apare această necesitate, diminuează considerabil acest dezavantaj.
În învăţământul preuniversitar un bun exemplu de utilizare şi implementare a unei platforme Moodle este platforma Reţelei EDU Moodle România(7). Aceasta are un număr de peste 14500 de utilizatori înregistraţi şi un număr de peste 650 de cursuri elaborate în formatul Moodle. La Reţeaua EDU Moodle România sunt afiliate până acum peste 350 de şcoli din învăţământul preuniversitar de stat sau particular. Activităţile acestei reţele sunt diverse, pe lângă cursurile pentru foarte multe discipline şcolare sau cursurile de pregătire pentru examene naţionale, existând multe alte activităţi: proiecte între şcoli, conferinţe online, concursuri, revista, festival de teatru, dar şi cursuri de formare pentru profesori pe diverse paliere de interes.

Profesor Ana Nicoleta Avramescu
Reţeaua EDU Moodle România şi Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara

Referințe:
1 http://c4lpt.co.uk/top100tools/
2 https://moodle.org/
3 https://moodle.org/stats/
4 http://docs.moodle.org/dev/License
5 http://www.geogebra.org/cms/ro/
6 http://www.wiris.com/en/
7 https://edu.moodle.ro/

Avramescu Ana Nicoleta
Avramescu Ana Nicoleta
- profesor titular de matematică la Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara (1990-prezent) cu gradul didactic I din 2001, cu specializări postuniversitare în informatică şi management educaţional şi specializări CNFPA pentru formator, mentor, manager proiect, metodist, dezvoltator de e-learning; - manager al Reţelei EDU Moodle România (octombrie 2013-prezent); - formator pentru „Dezvoltator de e-learning”, „MOODLE” şi „WIRIS” şi formator al Casei Corpului Didactic Hunedoara-Deva pe domeniile „TIC”, „Managementul clasei de elevi”, „Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar” şi „Dezvoltator de e-learning pe platforma MOODLE - creator de cursuri în Moodle” (curs aflat în oferta CCD pentru anul şcolar 2013-2014); - metodist pentru disciplina matematică al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara (2000-prezent); - profesor cu statut de Mentor; - membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional; - expert pe termen scurt în programul POS-DRU „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale” (2011-2012); - redactor şef al revistei ARTA DIDACTICĂ (2010-prezent), PREPARANDIA (ianuarie 2014-prezent); - participare la numeroase cursuri de formare (peste 1600 de ore de formare); - autor de articole şi cărţi de specialitate şi metodice; - participare la conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; - premii de excelenţă, premii şi distincţii obţinute pentru soft educaţional, revistă didactică, proiecte educaţionale, activităţi şcolare şi extraşcolare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!

Similare
Related

Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri – ADR

ASCENDIA, lider de consorțiu, împreună cu ECDL, Universitatea Ioan...

Cursuri gratuite de securitate cibernetică pentru elevi, adulți și antreprenori în cadrul proiectului național #SigurantaOnline

Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (D.N.S.C.), Asociația...

Tutorial de înscriere în campania „Protecție prin educație: Securitate digitală” – Ediția 2

Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Asociația...