Moodle Moot România 2014

Moodle Moot România 2014

În perioada 18-23 august 2014 va avea loc la Cluj-Napoca MOODLE MOOT ROMÂNIA 2014, evenimentul care reuneşte utilizatorii de Moodle, dezvoltatorii şi administratorii de platforme Moodle din România.

MOODLE MOOT ROMÂNIA 2014 este organizat ca o conferinţă naţională sub forma unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

MOODLE MOOT ROMÂNIA 2014 are ca principal obiectiv schimbul de experienţă între utilizatorii, dezvoltatorii şi administratorii platformei de e-Learning Moodle.

Prin acest eveniment sunt promovate tehnologiile societăţii informaționale, proiectele de cercetare, utilizarea soluțiilor de e-Learning şi management educaţional modern.

Domeniile vizate în cadrul evenimentului sunt:

  •  e-Learning, e-Pedagogy, e-Training, e-Skills.
  • Moodle în învăţământul preuniversitar – proiecte şi exemple.
  • Moodle în învăţământul universitar – proiecte şi exemple.
  • Moodle – instrument de training. Tematicile atelierelor sunt:
  • Concepte, e-learning, standarde.
  • Administrare, implementare, dezvoltare Moodle.
  • Managementul cursurilor.
  • Resurse, activități, evaluare.
  • Pedagogie, didactică.

Pe perioada evenimentului se vor desfăşura concomitent şi două cursuri autorizate ANC/CNFPA:

1. Dezvoltator de e-learning pe platforma Moodle cu o durată de 40 ore.

2. Administrator platforma de e-learning Moodle cu o durată 80 ore.

 

Organizatorii evenimentului sunt S.C. e-Learning & Software S.R.L. din Arad şi Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Detalii despre eveniment, despre înscriere la ateliere sau cursuri şi privitoare la participare se pot consulta pe site-ul evenimentului: https://www.moodle.ro/moot2014/.

Avramescu Ana Nicoleta

Avramescu Ana Nicoleta

- profesor titular de matematică la Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara (1990-prezent) cu gradul didactic I din 2001, cu specializări postuniversitare în informatică şi management educaţional şi specializări CNFPA pentru formator, mentor, manager proiect, metodist, dezvoltator de e-learning; - manager al Reţelei EDU Moodle România (octombrie 2013-prezent); - formator pentru „Dezvoltator de e-learning”, „MOODLE” şi „WIRIS” şi formator al Casei Corpului Didactic Hunedoara-Deva pe domeniile „TIC”, „Managementul clasei de elevi”, „Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar” şi „Dezvoltator de e-learning pe platforma MOODLE - creator de cursuri în Moodle” (curs aflat în oferta CCD pentru anul şcolar 2013-2014); - metodist pentru disciplina matematică al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara (2000-prezent); - profesor cu statut de Mentor; - membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional; - expert pe termen scurt în programul POS-DRU „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale” (2011-2012); - redactor şef al revistei ARTA DIDACTICĂ (2010-prezent), PREPARANDIA (ianuarie 2014-prezent); - participare la numeroase cursuri de formare (peste 1600 de ore de formare); - autor de articole şi cărţi de specialitate şi metodice; - participare la conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; - premii de excelenţă, premii şi distincţii obţinute pentru soft educaţional, revistă didactică, proiecte educaţionale, activităţi şcolare şi extraşcolare.


Tags assigned to this article:
Moodle