Metode moderne de predare a educatiei tehnologice

In cadrul acestui articol prezint una dintre metodele moderne de predare a Educaţiei tehnologice, pentru a arăta faptul că într-o societate a cunoaşterii, dotată cu tehnologie modernă, trebuie să fim deschişi către metode inovative de predare. Programul IntelTeach reuşeşte cu succes să ne pregătească în această direcţie şi de aceea am prezentat pe scurt modul în care eu am realizat lecţii făcând apel la noile tehnologii.

Societatea zilelor noastre, denumită şi societatea cunoaşterii este caracterizată printr-o serie de reforme şi în acest context resursa umană este capitalul cel mai valoros. De-a lungul carierei mele de profesor de aproape 20 de ani am asistat la multe schimbări şi am înţeles că noi profesorii nu mai putem să ne limităm la vehicularea unor conţinuturi abstracte şi limitate ci trebuie să răspundem provocării prezentate de tehnologia modernă. În procesul de educaţie, calculatorul trebuie folosit ca un instrument de promovare a iniţiativei, a angajării elevului în activitate şi nu doar ca mijloc de informare. Ca profesor cu dublă specializare Educaţie tehnologică-Informatică, am încercat să îmbin cele două discipline.

În cadrul acestei lucrări prezint o metodă de predare relativ nouă în ţara noastră, prin intermediul căreia am încercat să îmbin metodele moderne cu cele tradiţionale. De asemenea, am încercat să semnalez faptul că lumea cunoaşterii şi a elevilor s-a schimbat şi ca atare trebuie să ne schimbăm şi noi, educatorii.

Din acest punct de vedere,  programul Intel Teach le oferă cadrelor un  alt mod de  abordare a învăţării. Unităţile de învăţare care se predau prin metoda proiectului se centrează pe nevoile şi interesele elevilor. Elevii sunt implicaţi în luarea deciziilor cu privire la conţinutul, la procesul şi la produsul învăţării. Proiectele permit elevilor să abordeze acele teme care îi interesează, să dezvolte abilităţi noi, să lucreze asupra capacităţilor pe care le au deja şi să creeze produse care îi caracterizează. În timpul activităţilor elevii sunt solicitaţi să ia decizii, să lucreze în colaborare, să preia iniţiativa şi să facă prezentări în public-toate aceste demersuri pot fi dificile pentru ei.

Proiectele oferă situaţii autentice, din viaţa reală pentru contextualizarea activităţilor de învăţare şi încorporarea capacităţilor de gândire de nivel superior cu privire la ideile importante. Acest proiect îşi propune să utilizeze tehnologia informaţiei pentru a stimula imaginaţia elevilor şi pentru a le facilita transferul achiziţiilor învăţării în viaţa de zi cu zi.

Am realizat dezvoltarea portofoliului pentru unitatea de învăţare ”Localitatea”, clasa a-V-a, semestrul I, la disciplina Educaţie tehnologică. Ea este orientată spre formarea abilităţilor elevilor de a proiecta şi realiza un studiu asupra localităţilor folosind proiectul, ca modalitate  practică şi concretă de învăţare. Proiectul se desfăşoară de-a lungul a 9 săptămâni  în cadrul a 9 lecţii cu durata de 50 min./lecţie. Elevii au fost organizaţi în 4 grupe a câte 5 elevi, fiecare grupă având de realizat la sfârşitul unităţii de învăţare câte un produs final. Evaluarea finală a constat în susţinerea unei prezentări multimedia a unuia dintre produsele proiectului.

Activităţile de învăţare s-au realizat atât în laboratorul de informatică cât şi acasă pentru a dispune permanent de tehnologia necesară şi de acces nelimitat la internet. Materialele suport pe care le-am folosit şi oferit elevilor au fost corelate cu necesitatea dezvoltării abilităţilor de gândire critică, creativitate, comunicare şi, nu în ultimul rând, de găsire de soluţii.

Am folosit două dintre instrumentele gratuite oferite de internet: blog şi wiki.

Avantajele  acestui procedeu sunt că elevii îşi pot posta produsele finale, au la dispoziţie materiale pentru realizarea proiectului, dar mai mult ele pot fi accesate şi de către părinţi sau de oricine este interesat. La sfârşitul fiecărei activităţi, elevii şi-au exprimat părerea pe blog, au făcut comentarii şi au putut vedea răspunsurile colegilor lor.

Concluzii

În momentul în care sunt implicaţi în evaluare, elevii dezvoltă un sentiment de control asupra procesului de învăţare şi capătă mai multă încredere în capacităţile, ceea ce conduce la performanţă crescută. Cercetarea a demonstrat nivelul ridicat de interes şi receptivitatea mare a elevilor faţă de utilizarea noilor tehnologii în activitatea de predare-învăţare.

În urma realizării acestui proiect am văzut efectele în microuniversul clasei de elevi:

  • Elevii au simţit schimbarea şi s-au implicat într-o măsură mai mare în procesul de învăţare.
  • Elevii au privit cu mai mult interes orele de Educție tehnologică. 
  • Responsabilizarea elevilor privind produsele activităţii lor s-a făcut prin încurajarea prezentării acestora în faţa colegilor, respectiv prin încurajarea revizuirii produselor de către elevi.
  • Pentru peste jumătate dintre elevi, a crescut frecvenţa la ore.
  • 61% dintre elevi afirmă că folosesc computerul acasă, în timp ce 25% spun că nu-l folosesc pentru a-şi face temele.
  • Există şi elevi care folosesc computerul din afara şcolii pentru a-şi rezolva sarcinile de învăţare.

Bibliografie selectivă