Lansarea proiectului “Sistem inovativ pentru managementul si analiza datelor de mari dimensiuni utilizate pentru gestionarea garanției produselor sau serviciilor”

Data:

 

Începând cu data de 01.10.2021, S.C. Ascendia S.A., în parteneriat cu Universitatea din București, derulează proiectul Sistem inovativ pentru managementul si analiza datelor de mari dimensiuni utilizate pentru gestionarea garanției produselor sau serviciilor– cod SMIS 123011, în baza contractului de finanțare nr 379/390055/01.10.2021, încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

 

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor și contribuie la realizarea obiectivului specific aferent operațiunii POC/222/1/3/ Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere prin dezvoltarea și lansarea pe piață a unui produs informatic conceput pentru gestionarea informatică a tuturor datelor aferente unei garanții. Astfel, obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui produs informatic cu scopul de a asigura accesul rapid și eficient al tuturor celor implicați la toate informațiile privind garanția unui produs, serviciu sau proces.

 

Valoarea totală a proiectului este 4.987.062,19 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 3.821.702,50 lei – echivalentă cu 77.74% din valoarea totală eligibilă aprobată, 3.262.680,50 lei pentru S.C. Ascendia S.A. și 559.022,00 pentru Universitatea din București.

 

S.C. Ascendia S.A. este o companie producătoare de software educațional, fiind cunoscută atât pentru produse ca EduTeca, Dacobots, Timlogo și LIVRESQ, cât și pentru serviciile de dezvoltare de module educaționale personalizate pentru sistemele de eLearning ale companiilor private.

 

Universitatea din București este considerată cea mai importantă instituție de învățământ, cercetare și cultură din România, dobândind, în cei peste 150 de ani de existență, un solid prestigiu național și internațional.

 

S.C. ASCENDIA S.A.

Date de contact:

Cosmin Mălureanu – manager proiect

e-mail: office@ascendia.ro

www.ascendia.ro

 

 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020

Editor [Elearning.ro]
Editor [Elearning.ro]
Elearning.Romania este un program naţional care îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning. Platforma elearning.ro cuprinde materiale, articole, studii, anunţuri şi informaţii actuale în domeniul utilizării noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie.

Similare
Related

Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri – ADR

ASCENDIA, lider de consorțiu, împreună cu ECDL, Universitatea Ioan...

Cursuri gratuite de securitate cibernetică pentru elevi, adulți și antreprenori în cadrul proiectului național #SigurantaOnline

Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (D.N.S.C.), Asociația...

Tutorial de înscriere în campania „Protecție prin educație: Securitate digitală” – Ediția 2

Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Asociația...