Lansarea proiectului Formarea continua a profesorilor de istorie si geografie in societatea cunoasterii

Universitatea Valahia din Târgovişte anunţă începerea, la 1 septembrie 2010, a activităţilor din proiectului “Formarea continuă a profesorilor de istorie şi geografie în societatea cunoaşterii”, identificat sub numărul POSDRU/87/1.3/S/62651. Proiectul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, profesori care predau istorie şi geografie, dar şi învăţători/ institutori, din regiunile Sud-Muntenia (judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman) şi Sud-Vest Oltenia (judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea).

Obiectivul general al proiectului îl constituie formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice care predau istorie şi geografie de a implementa un curriculum, precum şi facilitării schimbului de idei şi de bune practici între membrii aceleiaşi comunităţi profesionale.

Partenerii care derulează proiectul sunt:
–    Universitatea „Valahia” din Târgovişte – solicitant
–    Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu
–    SIVECO România
–    Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie – TEHNE

Proiectul prevede elaborarea şi desfăşurarea a două module de formare, respectiv „Abilitarea pe curriculum” şi „Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor”, prevăzute fiecare cu câte 89 de ore şi 25 credite profesionale transferabile. Parcurgerea acestora este gratuită şi se finalizează prin acordarea a două certificate.

Mai multe informaţii: http://www.tehne.ro/proiecte/fs7/7_comunicat_lansare_201009.pdf

Editor [Elearning.ro]

Editor [Elearning.ro]

Elearning.Romania este un program naţional care îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning. Platforma elearning.ro cuprinde materiale, articole, studii, anunţuri şi informaţii actuale în domeniul utilizării noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie.