North Idaho College

Daniela Buliga

Daniela Buliga

Învăţătoare, 25 de ani vechime.